space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Individuelt
pixel
gfx Børn og unge
pixel
gfx Chilled-angstgruppe for 13-18 år. Opstart februar 2018 ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - september 2017
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - oktober 2017
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - januar 2018
ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - marts 2018
ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx CFT - Compassionfokuseret terapi
pixel
gfx ACT - Acceptance and Commitment Therapy
pixel
gfx ART – Aggression Replacement Training
pixel
gfx Lysterapi
pixel
gfx Priser behandling
pixel
gfx Sygesikring
pixel
space
space
space
gfx
gfx

Kognitiv Terapi Center Århus kan hjælpe institutioner med at uddanne personale til at gennemføre og implementere ART(R) / Aggression Replacement Training. Vi har udarbejdet materiale og program til at gennemføre det evidensbaserede 10 ugers program. Christina Schlander, Kognitiv Terapi Center Århus har rettighederne til ART(R) i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Mikael Kalt og David Kliba fra Malmø. For nærmere information om samarbejdspartnerne se venligst www.ungart.se eller www.ungdomsalternativet.se.


ART(R) er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (Goldstein & Glick, 1988; Goldstein, Glick og Gibbs 1998/2000 samt Glick 2011). Programmet er under fortsat vedligeholdelse og udvikling af stifteren Barry Glick. Programmet er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være et effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos børn og unge. I Norge er en lignende metode (også kaldet ART) blevet udbredt gennem de seneste 5 år. Ligeledes anvendes ART mange steder i verden, bla. i retspsykiatrien i Holland i arbejdet med dømte voksne.

ART bygger på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT er nødvendig såfremt man ønsker at implementere ART programmet i en allerede eksisterende institution.
ART retter sig hovedsageligt mod børn og unge, men kan, som nævnt, også tilpasses voksne. Programmet kan anvendes til børn, unge eller voksne både i forebyggelsen eller som behandling af allerede eksisterende adfærdsproblemer.

Hensigten med træningen er, at deltagerne får flere sociale kompetencer. ART er et multimodalt program. Dette betyder, at der arbejdes på flere fronter samtidigt. Deltagerne får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser og fysisk tilstand samt tilpasse adfærden, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen. Programmets tre hovedkomponenter er:

1. Social færdighedstræning
2. Træning i moralsk ræsonnement
3. Træning i håndtering af vrede

1. SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

”Social færdighedstræning er en systematisk, målrettet og pædagogisk tilrettelagt metode til udvikling, generalisering og fastholdelse af sociale færdigheder”
Formålet er at øge deltageren viden om sociale emner ved bla. at kunne forstå mellemmenneskelige signaler. Deltagerens handlemuligheder øges i sociale situationer, hvilket kan føre til en reduktion af problemer.
Hver færdighed er opdelt i forskellige trin og deltagerne trænes for eksempel i, at klage, at holde sig ude af slagsmål, at håndtere et nederlag, at give udtryk for positive følelser. I Goldstein, Glick mf. ART model er der beskrevet 50 forskellige sociale færdigheder, der kan arbejdes med. I gennemførelsen af det evidens baserede program er der udvalgt 10 specifikke færdigheder.

2. TRÆNING I MORALSK OMTANKETRÆNING
Dette område udgør den værdi-relaterede del af ART. Moralske handlinger kræver, at barnet, den unge eller voksne er i stand til at overveje konsekvenserne af deres handlinger. Både konsekvenser for dem selv, for andre mennesker og for samfundet som helhed. At evne moralske og etiske overvejelser og diskussioner forudsætter en viden om andre mennesker og samfundet. Der anvendes dilemmaer som grundlag for diskussioner.
Formålet er at udvikle evnen til mere moden argumentation. Den sokratiske dialog anvendes hvor der både er fokus på udforskning og udfordring af både de modne svar og de umodne moralske og kognitive forvrængninger. Det er således også nødvendigt at tilføre konkret viden til barnet, den unge eller voksne.

Lawrence Kohlberg (Kohlberg 1963, Kohlberg 1984) har beskrevet fire forskellige faser, der repræsenterer udviklingen af evnen til moralsk ræsonnement.

3. TRÆNING I HÅNDTERING AF VREDE

Denne form for træning har til formål at give børn, unge eller voksne viden om følelser, reaktioner og teknikker til håndtering af disse. Dette kombineres med den gradvise, øgede evne til refleksion og tilegnende sociale færdigheder. Træningen tager udgangspunkt i T-A-K modellen (trigger-adfærd-konsekvenser).

Træningen har til formål, at deltagerne lærer at identificere både indre og ydre triggere, at få indsigt i egne vredes-signaler og at få træning i anvendelse af konkrete teknikker bla. dyb vejrtrækning, distraktion og visualiseringsmetode.
Træningens mål er, at udvikle og styrke (via positiv reinforcering) prosociale adfærdsmønstre hos barnet, den unge eller voksne, hvilke kan erstatte verbal eller fysisk aggression.


gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space