space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Individuelt
pixel
gfx Børn og unge
pixel
gfx Chilled-angstgruppe for 13-18 år. Opstart februar 2018 ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - september 2017
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - oktober 2017
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - januar 2018
ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx Cool Kids gruppe 10-12 år - marts 2018
ÅBEN FOR TILMELDING
pixel
gfx CFT - Compassionfokuseret terapi
pixel
gfx ACT - Acceptance and Commitment Therapy
pixel
gfx ART – Aggression Replacement Training
pixel
gfx Lysterapi
pixel
gfx Priser behandling
pixel
gfx Sygesikring
pixel
space
space
space
gfx
gfx
CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi. Compassion er en særlig form for medfølelse og tilgangen kaldes også for medfølelsesfokuseret terapi. CFT er dog praktiseret gennem mindst 30 år og der er megen evidens der støtter tilgangen indenfor behandling af bl.a. depression, angst, spiseforstyrrelser mv. CFT er særlig rettet mod at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der i udpræget grad har tendens til at opleve skam og selvkritik og som hyppigt belastes af reaktioner fra det urgamle trusselssystem; angst og vrede. Høj grad af selvkritik vides i dag at være transdiagnostisk og findes på tværs af diagnoser. Selvkritik spiller en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer fx angst, depression, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, personlighedsforstyrrelse og PTSD. Tilgangen har vist sig effektiv hos klienter, der responderer ringere på standard behandling.
Compassionfokuseret terapi har bl.a. rødder i evolutionsteori samt neurovidenskaben. 

Essensen i compassionfokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andre levende væseners psykiske smerte kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den.
Medfølelse har i over 3000 år været kendt som en af menneskesindets vigtigste og mest karakteristiske egenskaber. Medfølelse bliver opfattet som et vigtigt middel til at regulere og balancere vores følelsessystem, omskiftelige sind og på forholdet til andre mennesker.
Compassionfokuseret terapi kan anvendes i ”ren form” eller i kombination med andre terapeutiske retninger herunder Kognitiv Adfærdsterapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
 

gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space