Hjalti Jónsson
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Hjalti Jónsson

Psykolog 

Ph.D, Cand.psych. Autoriseret af Dansk Psykolognævn.
Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
 
Arbejdsområder og erfaring
Behandling: Hjalti Jónsson har været ansat i psykiatrien i flere år, hvor han har opnået bred erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser. Hjalti tilbyder Kognitiv adfærdsterapi til unge og voksne, for forskellige psykologiske problemstillinger og psykiatriske lidelser.
 
Supervision og undervisning: Hjalti superviserer og underviser forskellige faggrupper, såsom psykologer, læger, samt andet sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Hjalti interesserer sig især for kognitiv adfærdsterapi for forskellige problemstillinger med særlig kendskab til kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD. Hjalti kan desuden tilbyde supervision/sparring ifm. forskningsprojekter.
 
Forskning: Hjalti har desuden planlagt og/eller ledet flere forskningsprojekter, med primær interesse for psykoterapi forskning. Hjalti har bl.a. været med til at implementere og afprøve kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmanual for OCD patienter i voksen Psykiatrien, samt Cool Kids® angstbehandlingsmanual i Børn og unge Psykiatrien og PPR.
 
Efteruddannelse
Hjalti er trænet og superviseret i Kognitiv adfærdsterapi ved Center for Anxiety Disorders and Trauma, ved Maudsley Hospital i England og har desuden deltaget i flere konferencer, kurser og workshops indenfor Kognitiv adfærdsterapi for Angst, OCD, PTSD, depression, m.m.
 
Anden relevant erfaring

  • Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale klinisk retningslinje for OCD
  • Medlem af Uddannelses og Forskningsministeriets Censorkorps for psykologi.
  • I redaktionen for fagtidsskriftet Nordic Psychology - Taylor and Francis Group
  • Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, University of Reykjavik, Iceland.
  • Honorary research associate at the Institute of Psychiatry, King College London, UK
  • Honorary research associate at the Department of Psychology, University of Bath, UK
  • Reviewer for diverse internationelle fag tidsskrifter (f.eks. Journal of Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, Psychiatric Reasearch).
  • Supervisor for AS3 – Work and Care – rådgivning og støtte til sygmeldte og ledige
  • Konsulent ved Fonden Bo Selv – opholdssted for unge mellem 14 – 23 år.

Publikationer
Hjalti har udgivet en række forskningsartikler og bogkapitler, primært til fagpersoner:
 
Kapitler og artikler til fagpersoner

Jónsson, H. (2014). Kognitiv adfærdsmodel for OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 
Jónsson, H. & Hougaard E. (2014). Virkningen af medicinsk og psykologisk behandling ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 
Klindt-Bohni, M. Jónsson, H. & Rosenberg, N. (2014). Kognitiv adfærdsterapi ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 
Hougaard, E., Jonsson, H., Piet, J., Nørr, H. (2013) Hvordan dokumenteres virkningen af psykoterapi. I B. Møhl & M. Kjølbye. Psykoterapiens ABC. Copenhagen, Psykiatrifondens Forlag.
 
Bennedsen, B.E; Jónsson, H; & Klindt-Bohni, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi for OCD: I N. Rosenberg, M. Mørch & M. Arendt. Kognitiv terapi – nyere udvikling – 2. udgave. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 
Arendt, M., Jónsson H, & Hougaard E. (2013). DSM-V. Psykolog Nyt. Vol. 15, s. 10-15
Thomsen, A. S. & Jonsson, H. (2013): Diagnostisk udredning af OCD. Best Practice, Vol.

Forskningsartikler

Salkovskis, P.M, Jónsson, H, Carter, N. Tang, N.K.Y., & Moncad, H. (submitted). Problems thinking out of the box? Neuropsychological set shifting and perceived Cognitive Flexibility in Obsessive Compulsive Disorder relative to other anxiety disorders and healthy controls.
 
Jónsson, H., Sørensen, M. J., Arendt, K., & Thastum, M. (2015). The Effectiveness of group cognitive–behavioural treatment for childhood anxiety disorders in community clinics: clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders
 
Jónsson, H., Kristensen, M., & Arendt, M. (2015). Intensive outpatient cognitive behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 06/2015; DOI:10.1016/j.jocrd.2015.04.004
 
Jónsson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B. E. (2011). Dysfunctional beliefs in group and individual cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 4; 483-489.
 
Jónsson, H., Hougaard, E. & B.E. Bennedsen (2011). Group versus Individual Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive Compulsive Disorder: A Randomized Comparative Study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 123:, 387-397.
 
Jónsson, H. & Hougaard, E. (2009). Group Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive Compulsive Disorder (OCD): a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119:, 98-106.