space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Psykologer & læger: Specialistuddannelser.
pixel
gfx Supervision og personlig udvikling
pixel
gfx Tværfaglige uddannelser
pixel
gfx Supervision for tværfagligt personale
pixel
gfx Studentermedhjælpere til kurser
pixel
+ Anmeldelse af vores kurser
pixel
+ Litteratur
pixel
+ Arbejdsskemaer CFT
pixel
space
space
space
gfx
gfx

Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved misbrug. Efterår 2018-19

Beskrivelse

Målgruppe :Kurset henvender sig til psykologer, læger samt tværfagligt personale.
Deltagerne forudsættes at have nogen teoretisk og praktisk viden om kognitiv terapi. Se under forudsætninger.
Forudsætninger :Det forudsættes at man har deltaget på Introduktionskursus til kognitive behandlingsformer eller tilsvarende, samt at man har klient/brugerkontakt.
Indhold :Kognitiv Terapi Center Århus har udbudt dette kursus siden 2005 og reviderer løbende programmet i takt med ny viden og evidens. Kognitiv terapi er en dokumenteret effektiv tilgang til behandling af klienter med misbrugsproblemer, hvor den foreliggende viden om misbrugspsykologi og klientdifferentiering meningsfuldt kan integreres. Metoden har vundet stor udbredelse som referenceramme for såvel forskning som behandling.

På kurset lægges der vægt på at give deltagerne et teoretisk, metodisk og færdighedsmæssigt fundament for at praktisere kognitiv terapi for afhængighed, sådan som vi møder den hos klienter i behandling for rusmiddelproblemer. Deltagerne vil blive indført i grundprincipper for kognitiv terapi, den kognitive misbrugsmodel, den terapeutiske og motivationelle proces i misbrugsbehandling samt principper for tilbagefaldsforebyggelse gennem træning af mestringsfærdigheder hos klienten. Endvidere gennemgås særlige vanskeligheder ved behandling af klienter med forstyrrede personlighedstræk.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser, vejledning og hjemmearbejde mellem modulerne.
Varighed :12 dage, 4 moduler af 3 dage
Underviser :Psykologerne:
Per Nielsen, Christina Schlander, Jens Wraa Lauersen, Lisbeth Jørgensen, Hjalti Jónsson, Monica Trærup og Karsten Abel

Alle undervisere har stor erfaring inden for de respektive delområder på kurset
Sted :Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Pris :Kr. 19.000 + moms (ialt 23.750,-) inkl. materialer og forplejning.

Tilmeldingsfrist 10. august 2018

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Program Misbrug 2018-19 .pdf

Indhold

Modul 1 :10-09-2018 - 12-09-2018
Introduktion, grundprincipper og misbrugsmodel m.m.
Modul 2 :08-10-2018 - 10-10-2018
Den motiverende samtale, kontraktarbejde, registrering af trang
Modul 3 :05-11-2018 - 07-11-2018
Personlighedsforstyrrelser og færdighedstræning.
Samtale med pårørende: partnere og børn.
Modul 4 :14-01-2019 - 16-01-2019
Dobbeltdiagnoser, tilbagefaldsforebyggelse,
implementering
Statusledige pladser
 
gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space