space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Psykologer & læger: Specialistuddannelser.
pixel
gfx Supervision og personlig udvikling
pixel
gfx Tværfaglige uddannelser
pixel
gfx Supervision for tværfagligt personale
pixel
gfx Studentermedhjælpere til kurser
pixel
+ Anmeldelse af vores kurser
pixel
+ Litteratur
pixel
+ Arbejdsskemaer CFT
pixel
space
space
space
gfx
gfx

2 årige uddannelse i Compassionfokuseret terapi (voksenområdet) 2018/19 - opstart september 18

Beskrivelse

Målgruppe :Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt
Forudsætninger :Uddannelse som psykolog eller læge og med mulighed for at have klientforløb under det 2 årige uddannelsesforløb.

Max. 14 deltagere
Indhold :Der introduceres til de forskellige generationer i kognitiv adfærdsterapi med det formål at få en grundlæggende forståelse for bagvedliggende grundmodel. I uddannelsen præsenteres og trænes de metoder og teknikker fra 2. generations KAT, som også ofte anvendes i CFT.
Hovedvægten af uddannelsen lægges på compassionfokuseret terapi (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi.
Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser udfra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis.
Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne.
Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer samt træning i grupper og refleksioner i plenum.
Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.
Varighed :Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul)

Klokken: 9.00 - 16.00

Frokost: 12.00 - 13.00

Supervision i alt 60 timer fordelt over 10 dage.
Supervision :I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder, især CFT interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion som tilgang samt kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Undervisere & supervisorer :Psykologer:
Christina Schlander, Monica Trærup, Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK), Dr. Deborah Lee (UK)
Godkendelser :Uddannelsen søges godkendt af Dansk Psykolog Forening til brug for specialist i:

90 timer i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer). Hovedretning: Kognitiv.

60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv.
Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Sted :Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris m.m :Pris 45.000,- kr. Inkl. forplejning og materialer

Modul 1 - 7 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2018

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Program 2 årig CFT 1819 Voksen .pdf

Kursusbeskrivelse 2 årige compassionfokuseret terapi på voksenområdet 1819.pdf

Indhold

Modul 117-09-2018 - 19-09-2018
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT): 3. generation.
Modul 212-11-2018 - 14-11-2018
Terapeutens færdigheder og terapeutisk proces.
Modul 309-01-2019 - 11-01-2019
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlig fokus på angst.
Modul 404-03-2019 - 06-03-2019
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlig fokus på traumer og PTSD.
Modul 506-05-2019 - 08-05-2019
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlige fokus på bipolarlidelse & spiseforstyrelser.
Modul 621-08-2019 - 23-08-2019
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlig fokus på depression, selvkritik, skyld og skam.
Modul 723-10-2019 - 25-10-2019
Compassionfokuseret terapi - fokus på terapeutens stil og behandlingsprocessen.
Supervisionfortsættelse fra november 2019
Statusledige pladser
 
gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space