space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Psykologer & læger: Specialistuddannelser.
pixel
gfx Supervision og personlig udvikling
pixel
gfx Tværfaglige uddannelser
pixel
gfx Supervision for tværfagligt personale
pixel
gfx Studentermedhjælpere til kurser
pixel
+ Anmeldelse af vores kurser
pixel
+ Litteratur
pixel
+ Arbejdsskemaer CFT
pixel
space
space
space
gfx
gfx

Dialektisk adfærdsterapi og miljøbehandling til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse August 2018

Beskrivelse

Indhold :Formålet med uddannelsen er, at tværfaglige behandlere og miljøpersonale i psykiatrien, socialpsykiatrien samt pædagogisk personale på bosteder og bostøtten opnår specialistviden omkring den gode behandling og støtte til mennesker med dysfunktionel adfærd, herunder borderline / emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (EUP). Fokus i uddannelsen vil være på viden, metoder og færdigheder, der kan omsættes til den helt konkrete behandling og støtte i hverdagen.
Undervisningen tager udgangspunkt i evidensbaseret behandling til borderline personlighedsforstyrrelse, herunder bl.a. caseformulering, dialektisk adfærdsterapi (følelsesregulering, opmærksomhedsfærdigheder og relationsfærdigheder).
Form :Undervisningen vil foregå på mindre undervisningshold, hvor der veksles mellem teoretiske oplæg, demonstrationer, cases og gruppeøvelser. Dermed vil du på undervisningsdagene opnå konkret viden og nogle førstehåndserfaringer med metoderne, du kan omsætte til praksis. Ligeledes vil du mellem modulerne træne metoderne og færdighederne ved at integrere dem ifht. dit eget liv og arbejdsliv med klienter.
Udbytte:Efter uddannelsen vil du have en stor forståelse for, hvorfor mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse tænker og reagerer, som de gør. Du vil være i stand til at fastsætte et overordnet fokus i behandlingen, samt lave en mere konkret behandlingsplanlægning. Du vil vide, hvordan du kan agere med hensigtsmæssig kommunikation og adfærd, der vil hjælpe klienten i en positiv udvikling. Ligeledes vil du kende til faldgrubber, som du og dine kollegaer skal være opmærksomme på. Du vil have forskellige metoder til dels at hjælpe klienten til at opnå en forståelse af egne adfærdsmønstre, dels til at arbejde med problemløsning. Du ved, hvordan du kan arbejde med selvskadende adfærd og anden impulsiv adfærd. Du mestrer færdighederne til at arbejde med mindfulness/opmærksomhedstræning målrettet denne klientgruppe samt færdigheder til at træne regulering af følelser og følelsesmæssig accept, færdigheder til at holde ud fremfor at reagere impulsivt, samt færdigheder til at klienten kan opnå bedre relationer, hvor klienten kan udtrykke egne behov og samtidig bevare relationen og selvrespekten. Sidst men ikke mindst vil du vide, hvordan du kan arbejde hensigtsmæssigt med at bevare relationen du og klient imellem.
Målgruppe :tværfaglige behandlere og miljøpersonale i psykiatrien, socialpsykiatrien, samt pædagogisk personale på bosteder og bostøtten.
Undervisere :Psykolog Monica Trærup, cand. Psych. Autoriseret, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi samt supervision ved Dansk psykolog forening. Medforfatter til ”Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse” i: Kognitiv Terapi Nyeste udvikling, Rosenberg & Arendt (2012).
Varighed :4 moduler a´2 dage. I alt 8 dage.
Kl. 9.00 til 15.00 hver dag
Litteratur :Kap. 19 "Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelser" af M. Trærup & M. Braad, i Kognitiv Terapi Nyeste udvikling, Rosenberg & ARendt (2012)
Pris :12.000 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 25. juni 2018

Tilmeldingen er personlig og bindende

DBT program 2018.pdf

Indhold

Modul 1 :15-08-2018 - 16-08-2018
Dysfunktionel adfærd & borderline ved personlighedsforstyrrelse.
Modul 2 :06-09-2018 - 07-09-2018
Behandling ved selvskade og anden impulsiv adfærd.
Modul 3 :11-10-2018 - 12-10-2018
Færdighedstræning.
Modul 4 :08-11-2018 - 09-11-2018
Følelses regulering. Behandlingsforstyrrende adfærd.
Statusledige pladser
 
gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space