space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Psykologer & læger: Specialistuddannelser.
pixel
gfx Supervision og personlig udvikling
pixel
gfx Tværfaglige uddannelser
pixel
gfx Supervision for tværfagligt personale
pixel
gfx Studentermedhjælpere til kurser
pixel
+ Anmeldelse af vores kurser
pixel
+ Litteratur
pixel
+ Arbejdsskemaer CFT
pixel
space
space
space
gfx
gfx

Tværfaglig - 2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi 2018/19 - opstart april 2018

Beskrivelse

Indhold:Vi udbyder denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, uddannelsen er gennemført hos os for psykologer og læger siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således du får en grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervisionen (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og fortsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikre implementeringen bedst muligt.
For yderligere detaljer se venligst de vedhæftede dokumenter: Beskrivelse samt program.
Målgruppe :Kurset henvender sig til alle behandlere, der ønsker grundlæggende og videregående viden om kognitiv adfærdsterapi.
Forudsætninger :Motivation, klientarbejde og relevant job / ansættelse under hele uddannelsen.
Du bedes før tilmelding fremsende en motiveret ansøgning til Christina Schlander på cs@kognitiv.dk, hvor du beskriver hvilke KAT kurser eller erfaring med KAT du har, samt hvilken målgruppe du er behandler for. Du bedes også oplyse din faglige baggrund.
Varighed :Teoridelen 1. år: 20 dage inkl. 18 timers supervision.
Supervisionsdelen 2. år: 42 timer fordelt over 8 hele dage.
Teoridelen er opdelt i 5 moduler af 4 dages varighed. Se programmet længere nede i teksten.

Ialt 102 timers teori samt 60 timers supervision

Klokken: 9.00 - 16.00 (sidste dag på modul 5 sluttes der kl. 15.00)

Frokost: 12.00 - 13.00
Underviser :Psykologerne: Christina Schlander, Monica Trærup, Lisbeth Jørgensen, Karsten Abel og Hjalti Jönsson.

Alle undervisere er specialister, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Supervision :I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks 6 personer Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.
Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Supervisorer :Psykologer: Lisbeth Jørgensen og Karsten Abel. Alle supervisorer er specialister i psykoterapi, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Pris:Modul 1 - 5 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision Kr.: 48.000,-
Prisen er inkl. materialer og forplejning.
Sted:Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tlf.: 87 41 60 20
Tilmeldingsfrist:Den 01.02.2018

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller når kurset er lukket for tilmelding hæftes for det fulde gebyr.

27 11 17 Program tværfaglig 2 årig KAT 1819 .pdf

Indhold

Modul 1:30-04-2018 - 03-05-2018
Den kognitive grundmodel og metode
Modul 2:25-06-2018 - 28-06-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Modul 3:25-09-2018 - 28-09-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved angst
Modul 4:17-12-2018 - 20-12-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved specifikke lidelser
Modul 5:11-03-2019 - 14-03-2019
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser, selvbeskadigelse og spiseforstyrrelser.
Statusalt optaget
 
gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space