space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Psykologer & læger: Specialistuddannelser.
pixel
gfx Supervision og personlig udvikling
pixel
gfx Tværfaglige uddannelser
pixel
gfx Supervision for tværfagligt personale
pixel
gfx Studentermedhjælpere til kurser
pixel
+ Anmeldelse af vores kurser
pixel
+ Litteratur
pixel
+ Arbejdsskemaer CFT
pixel
space
space
space
gfx
gfx

2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi B&U-området 2017-18 - opstart september 2017

Beskrivelse

Målgruppe :Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt
Indhold :Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi godkendt 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på B&U området. Uddannelserne er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen introduceres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således du får en grundig indføring i forskellige lidelser så som depression og lavt selvværd, angst, autismeforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser & spiseforstyrrelser. Supervisionen (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og fortsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikre implementeringen bedst muligt. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at opfylde Dansk Psykolog Forenings (DPF) krav til at indgå i uddannede psykologers videreuddannelse til specialist i hhv. psykoterapi (BU området) eller klinisk børnepsykologi. Kravene er specificerede i DPFs specialistordning. Desuden kan uddannede læger i en vis udstrækning også anvende forløbet i deres videreuddannelse. Men det er kursisters eget ansvar, at holde rede på, hvordan KTCÅs kognitive videreuddannelse meriterer i forhold til deres samlede videreuddannelsesforløb.
Forudsætninger :Der optages max. 25% ikke-akademikere.

For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus
Kontakt Christina Schlander på cs@kognitiv.dk for at høre om optagelse er mulig.
Varighed :1 års teoridel er 20 dage af 5 moduler inkl. 18 timers supervision.
2. år er 42 timers supervision. Tidspunkter fastlægges af supervisor.

Hver dag 9.00-16.00

Ialt 102 timers teori og 60 timers supervision
Underviser :Psykologer: Christina Schlander, Kirsten Callesen, Monica Trærup og Lisbeth Jørgensen, Karsten Abel.

Special læge i børne- og ungdomspsykiatri: Judith Becker Nissen
Godkendelse :Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialisering i hhv. psykoterapi (KAT - B&U-området) eller klinisk børnepsykologi med:

Psykoterapeutisk fagnævn:
90 timers teori i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori
12 timers teori i emneområde 3.5 Angst og depression
60 timers supervision under emneområde 12.4.2.

Børnepsykologisk fagnævn:
78 timer i emneområde 6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder
12 timer i emneområde 6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi
12 timer i emneområde 3.17 Psykologen som konsulent
Sted :Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Pris m.m. :Modul 1-5 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision 48.000,-

Prisen er inkl. materialer og forplejning under modul 1 - 5
Frist :D. 15. juni 2017

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Kursusbeskrivelse 2 årige B&U uddannelse.pdf

Program BU 17 18 .pdf

Indhold

Modul 1 :25-09-2017 - 28-09-2017
Den kognitive grundmodel og metode
Modul 2 :27-11-2017 - 30-11-2017
Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Modul 3 :29-01-2018 - 01-02-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved angst
Modul 4 :09-04-2018 - 12-04-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved autismespektrumforstyrrelser
Modul 5 :11-06-2018 - 14-06-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser, selvbeskadigelse og spiseforstyrrelser
2. års supervision :42 timer (ialt 60 inkl 18 timer 1. år).
StatusLukket for tilmelding
 
gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space