space space space space space space space space   space space space space space space space space
Kognitiv Terapi Center
space space space space space space space space
space
  Forside   space   Behandling   space   Hvem er vi   space   Praktikant samtaler   space   Uddannelse, kurser og supervision    space   Praktiske oplysninger   space
space space space space space space space space
space
space space space space space space space space
space
space
space space
pixel
gfx Psykologer & læger: Specialistuddannelser.
pixel
gfx Supervision og personlig udvikling
pixel
gfx Tværfaglige uddannelser
pixel
gfx Supervision for tværfagligt personale
pixel
gfx Studentermedhjælpere til kurser
pixel
+ Anmeldelse af vores kurser
pixel
+ Litteratur
pixel
+ Arbejdsskemaer CFT
pixel
space
space
space
gfx
gfx

2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi - voksenområdet 2018-19 opstart august 2018

Beskrivelse

Målgruppe :Læger og psykologer med terapeutisk erfaring og klientkontakt.
Forudsætninger :Der optages max. 25% ikke-akademikere.

For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus.

Ansøgning sendes til:
Christina Schlander: cs@kognitiv.dk
Indhold :Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således du får en grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervisionen (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og fortsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.
For yderligere detaljer se venligst de vedhæftede dokumenter: Beskrivelse samt program.
Varighed :Teoridelen 1. år: 20 dage inkl. 12 timers supervision.
Supervisionsdelen 2. år: 48 timer fordelt over 9 hele dage.
Teoridelen er opdelt i 5 moduler af 4 dages varighed. Se programmet længere nede i teksten.

Ialt 108 timers teori samt 60 timers supervision

Klokken: 9.00 - 16.00 (sidste dag på modul 5 sluttes der kl. 15.00)

Frokost: 12.00 - 13.00
Underviser :Psykologerne:
Tine Falk, Christina Schlander, Monica Trærup, Jens Wraa Laursen, Krista Straarup, Lisbeth Jørgensen, Christian M. Pedersen, Hjalti Jónsson og Karsten Abel.


Alle undervisere er specialister, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Supervision :I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks 8 personer, der tilstræbes ideelt en gruppestørrelse på 5-6 deltagere. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.
Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Supervisorer :Christina Schlander, Tine Falk og Monica Trærup. Alle supervisorer er specialister i psykoterapi, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Godkendelser :Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening som en del af specialisering i psykoterapi (KAT, voksenområdet) med:

90 timer i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer)
12 timer i emneområde 3.5 Angst og depression (12 timer)
60 timers supervision under emneområde 12.4.4 Supervision

Derudover er uddannelsen godkendt i Sundhedspsykologi med voksne, emneområde 13.4.4.4.3, samt Psykopatologi i Behandling, 30 timer emneområde 13.4.4.2.3.
Sted :Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tlf.: 87 41 60 20
Pris :Modul 1 - 5 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision Kr.: 48.000,-
Prisen er inkl. materialer og forplejning.
Tilmeldingsfrist :Den 20.06.2018

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller når kurset er lukket for tilmelding hæftes for det fulde gebyr.

Kursusbeskrivelse 2 årig voksenuddannelse.pdf

Opstart august 2018 - 2 årig voksenområdet Program 2018-2019.pdf

Indhold

Modul 1:20-08-2018 - 23-08-2018
Kognitiv adfærdsterapi: Grundmodel og metode
Modul 2:19-11-2018 - 22-11-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Modul 3 :28-01-2019 - 31-01-2019
Kognitiv adfærdsterapi ved angst
Modul 4 :18-03-2019 - 21-03-2019
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser
Modul 5 :20-05-2019 - 23-05-2019
Kognitiv adfærdsterapi ved specifikke lidelser:
Spiseforstyrrelse og misbrug.
2. års supervision :I juni 2019 påbegyndes supervisionsdelen på 48 timer (60 timer i alt på uddannelsen) fordelt over 9 hele dage, med ca. en måneds mellemrum.

Grupper og datoerne bliver oplyst på 1. modul på teoridelen

Såfremt supervisionen fravælges bortfalder DP's godkendelse.
Statusledige pladser
 
gfx
gfx
 
space space space space space space space space
space space space space space space space space   space space space space space space space space