Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Lisbeth Jørgensen

- Psykolog
- Cand.psych.
- Autoriseret af Dansk Psykolognævn.
- Specialist i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening
- Ekstern lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Arbejdsområder

Lisbeth Jørgensen tilbyder kognitiv adfærdsterapi til

  • voksne
  • børn
  • unge
  • samt familier

Lisbeth har igennem sine 10 år som psykolog opnået erfaring med behandling af mange psykologiske og psykiatriske problemstillinger hos både børn, unge og voksne.

Lisbeth har bl.a. været ansat flere år på Psykiatrisk Hospital i Risskov samt ved Ungdomscentret i Aarhus Kommune.

Hun har i særlig grad erfaring med at arbejde med mennesker, som er ramt af

  • depression
  • angst
  • stress

Lisbeth har i øvrigt behandlet mennesker med forskellige livskriser og selvværdsproblematikker, bipolar sindslidelse, ADD/ADHD og spiseproblematikker. Lisbeth lægger vægt på, at udbyttet af samtaleterapi skal være direkte anvendelig i klientens hverdag.     

Cool Kids® – Angstbehandling for børn og unge og deres forældre

Lisbeth har gennem 3 år (2010-2014) haft fornøjelsen af at arbejde med børn med angstlidelser og deres familier på Forskningsklinikken for Børn og Unge på Aarhus Universitet.

Lisbeth har været med til at udvikle og implementere Cool Kids® angstbehandlingen og været i kontakt med flere hundrede familier, som har modtaget angstbehandling. Lisbeth har desuden skrevet om og undervist i metoden Cool Kids® og superviserer behandlere som ønsker at anvende metoden i deres arbejde.  

Cool Kids® er et yderst effektivt og kortvarigt behandlingsprogram, der afhjælper børns angst og giver forældre konkrete værktøjer til at håndtere barnet og dets angst, så hensigtsmæssigt som muligt. Forløbene kan både foregå i grupper og som individuelle forløb med et enkelt barn og dennes forældre. 

Kontakt Lisbeth hvis du:

  • Som forælder ønsker at få dit barn med i en Cool Kids gruppe
  • Som behandler ønsker kursus i Cool Kids Angstbehandling
  • Som behandler ønsker supervision i forhold til at lære at bruge manualerne i praksis

Lisbeth arbejder i øjeblikket sammen med PsykiatriFonden og Trygfonden om at udvikle  evidensbaseret behandling til børn og unge med forskellige psykiske problemer – særligt udvikling af behandlingsprogram til børn og unge med depression.  

Supervision, undervisning og litteratur

Lisbeth har flere års erfaring med at supervisere læger, psykologer og tværfagligt personale inden for den kognitivt adfærdsterapeutiske metode og opstarter løbende supervisionsgrupper.

Lisbeth superviserer psykologer på vej til at opnå autorisation og specialist-uddannelse både i mindre og større grupper. Hun superviserer i øvrigt tværfagligt personale på større psykiatriske institutioner/bosteder samt institutioner for kriminelle og utilpassede unge. I supervision vægter Lisbeth at lave en klar målsætning og arbejde struktureret med supervisionsprocessen. Lisbeth vægter at ”tale et sprog alle kan forstå” samt at sikre, at supervisionen bliver konkret anvendelig i personalets hverdag.

Lisbeth har afholdt en lang række kurser, undervisningsdage og forløb omkring brug af kognitiv adfærdsterapi i forhold til forskellige problematikker. Hun har været med til at udgive en række forskellige artikler, bogkapitler og bøger. 

Udvalgte publikationer

Børn og Angst. En håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet.
Lisbeth Jørgensen, Signe M. Schneevoigt Matthiesen, Mikael Thastum. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN: 978-87-7706-892-8, 2014, 172 sider

Angst hos (for tidligt fødte) børn. 
Lisbeth Jørgensen. Livsbladet udgivet af Dansk Præmatur Forening. Nr. 3, 14. årg,, December 2013

Professionel kontakt med familier med børn og unge, der lider af angst. 
Signe Schneevoigt-Matthiesen & Lisbeth Jørgensen. I Professionel kontakt i samtalebehandling. Red. af Thomas Iversen og Nicole Rosenberg. Dansk Psykologisk Forlag, 2013.

Om at være forældre til et barn med depression.
Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen, 28 sider,  Udgivet af DepressionsForeningen 2012. ISBN 978-87-988308-6-3.

Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse.
Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen, 28 sider, udgivet af DepressionsForeningen 2012. ISBN 978-87-988308-7-0

Manual-baseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i Danmark. 
Mikael Thastum, Lisbeth Jørgensen og Irene Lundkvist-Houndoumadi. I Angst hos Børn. Kognitiv adfærdsterapi I teori og praksis.  Red. af Ingrid Leth. Dansk Psykologisk Forlag, 2012

De Deprimerede Unge. 
Lisbeth Jørgensen. I Psykolog Nyt, 2010; vol. 64., nr. 5., 19. Marts 2010.

Depressive unge lærer nye tanker og handlinger
Side 38-47 af Lisbeth Jørgensen. I: Et spind af sorte tanker. Om unge og depression. Red. af Per Straarup Søndergaard. Turbine, 2009.