Angstbehandling til børn og unge er en god investering af Kristian Arendt
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Angstbehandling til børn og unge er en god investering

Af psykolog Kristian ArendtJuni 2019.

Angstlidelser er blandt de mest udbredte psykiske lidelse hos børn og unge, og der er de seneste år kommet mere fokus på angstlidelser i barndommen. Trods den øgede opmærksomhed på at angstlidelser er hyppigt forekommende blandt børn og unge, er der fortsat ikke tilskud til angstbehandling gennem den offentlige sygesikring.

Men hvorfor er det så vigtigt at tage angstlidelser i barndommen alvorligt?

Først og fremmest er angstlidelser i barndommen forbundet med personlig lidelse og nedsat livskvalitet. Dertil kommer at angstlidelser i barndommen er en stor risikofaktor for at udvikle problematisk skolefravær og yderligere psykiske problemer som depression, misbrug og selvmordstanker. Hvis ikke disse argumenter er tilstrækkelige til at prioritere behandlingen af denne gruppe, kan man i stedet betragte behandlingen af angst i barndommen som en god og kosteffektiv investeringen - ikke bare for barnet og familien men også for samfundet.

En undersøgelse fra Holland viste at en familie med et barn med angst kostede samfundet 21 gange så meget som en familie uden et barn med angst (Bodden et al., 2008). Herhjemme i Danmark ses det også i Sundhedsstyrelsens sygdomsbyrdeopgørelse (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/sygdomsbyrden-i-danmark---sygdomme) at angst er den mest hyppige årsag til førtidspension, og den lidelse (på tværs af psykiske og fysiske lidelser) som koster samfundet mest i produktionstabsomkostninger.

Sygdomsbyrdeopgørelsen har mest fokus på voksne, men vi ved fra flere undersøgelser at angstlidelser typisk debuterer i barndommen og er kronisk vedvarende uden behandling. Angstlidelser er, for de fleste børn og unge, altså ikke noget der blot går over af sig selv, og derfor vedbliver angstlidelsen ind i voksenlivet, hvis ikke barnet modtager behandling (Kessler et al., 2012).

Angstlidelser har en tidlig gennemsnitlig debut, og størstedelen af dem der udvikler angstlidelser, gør det inden de når voksenalderen. På tværs af alle angstlidelser, vil halvdelen af dem der udvikler en angstlidelse have fået sin første angstlidelse inden de bliver 12 år. Hvis vi ser på socialfobi, som er en af de mest udbredte og invaliderende angstlidelser, ses debutalderen typisk omkring puberteten, og 75% af de personer der udvikler socialangst, vil have udviklet den inden de bliver 16 år. (Kessler et al., 2005).

Med sin tidlige debutalder, betragtes angstlidelser som såkaldte ”gateway lidelser” – dvs. lidelser der markant forøger risikoen for at udvikle andre psykiske lidelser, herunder særligt depression. Angst og depression er tæt relateret lidelser, men angstlidelser debuterer typisk før depression og er samtidig en af de største risikofaktorer for udviklingen af depression. Selvom angst og depression er nært beslægtede lidelser, er der stor forskel på hvor effektivt vi kan behandle disse lidelser. En stor metaanalyse (Weitz et al 2017) viste for et par år siden, at effektstørrelsen for behandling af børn og unge var langt større ved angst (0.61) end ved depression (0.29) (se figuren).

Den relativt høje behandlingseffekt af angstlidelser i barndommen, kan betragtes som et argument for at sætte tidligt ind overfor angstlidelser i barndommen, inden det udvikler sig til andre sværere psykiske lidelser som eksempelvis depression, hvor vi har lavere succesrate med behandlingen. Adgang og tilskud til angstbehandling er desværre mindre på børneområdet end voksenområdet, til trods for den tidlige debutalder og alvorlige følgevirkninger af angstlidelser i barndommen. Det skal blive interessant om en ny regering vi forbedre behandlingsmulighederne på børneområdet.

I England startede de i 2011, blandt andet på baggrund af de økonomiske vurderinger, et nationalt omfattende projekt med at forbedre mulighederne for behandling af angst og depression for både børn og unge. Man kan læse mere om det såkaldte ”Children and Young People's Improving Access to Psychological Therapies (CYP IAPT) Programme” her:  https://cypiapt.com/cyp-iapt-principles/

 

Litteratur:

Bodden, Dirksen & Bögels, 2008. Societal Burden of Clinically Anxious Youth Referred for Treatment: A Cost-of-illness Study. J Abnorm Child Psychol (2008) 36:487–497. DOI 10.1007/s10802-007-9194-4

Kessler, Berglund, Demler, Jin and Walters, 2005. Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 2005[Jun], Vol 62[6], 593-602

Kessler RC, Avenevoli S, Costello EJ et al. 2012. Prevalence, persistence, and sociodemographic correlates of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. Arch Gen Psychiatry 2012;69:372–380.

Weitz et al 2017. What Five Decades of Research Tells Us About the Effects of Youth Psychological Therapy: A Multilevel Meta-Analysis and Implications for Science and Practice. American Psychologist, Vol. 72, No. 2, 79–117