Arbejdsark til Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

 

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier.png

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

Redigeret af Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander

Forfattere: Kristian Bech Arendt, Christina Schlander, Hjalti Jonsson, Lisbeth Jørgensen, Merete Juul Sørensen, Per Hove Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Christina Magni Kjerholt, Annette Walsted Lauridsen, Maiken Pontoppidan, Ditte Lammers Vernal, Christian A. Stewart-Ferrer, Karen Hansen Kallesøe, Ea Carøe, Mette Elmose, Anne-Mette Lange og Judith Becker Nissen.

Beskrivelse: Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier er den første bog på børneområdet i Hans Reitzels Forlags serie om kognitiv terapi. I bogen præsenteres dels kognitiv terapi ved de fleste psykiske lidelser og udfordringer hos børn og unge, dels inddragelse af familie og netværk og dels to såkaldte tredje bølgebidrag til behandling. Bogens kapitler omhandler bl.a. kognitiv terapi ved psykose, depression, angsttilstande, spiseforstyrrelser og ADHD samt ACT ved funktionelle lidelser og compassionfokuseret terapi. Bogen tilbyder både en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser og praktiske anvisninger på vurdering og behandling. Alle kapitler tager afsæt i børns udvikling, og de tilhørende arbejdsark er udarbejdet i forhold til børn og unge.

Bogen er skrevet for behandlere og undervisere inden for sundheds-, social- og undervisningssektorerne, der har interesse for og ønske om at forstå børn og unge med psykiske vanskeligheder. Den sigter primært mod praksis, og fokus er på praktisk anvendte behandlingsmetoder, som illustreres gennem casehistorier og beskrivelser af terapeutiske hjælpeværktøjer.

Bogens redaktører, Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander, er begge autoriserede psykologer, specialister og supervisorer i psykoterapi samt eksterne lektorer på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier. Hans Reitzel forlag. 

Arbejdsark til Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

Arbejdsskemaerne kan findes i vores Google Drev mappe her: Arbejdsskamaer til kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier.