Arbejdsskemaer CFT
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

bog.jpg

 

Arbejdsskemaer fra bogen: "Compassionfokuseret terapi - en vej til større tilfredshed."

Forfatter: Christina Schlander

Samlet fra 1-37: Arbejdsskemaer Compassionfokuseret Terapi 1-37.pdf

Compassion: Arbejdsskema 1 Compassion.pdf  

Compassion: Arbejdsskema 2 Trecirkelformulering.pdf 

Compassion: Arbejdsskema 3 Skala til vurdering af frygt for compassion.pdf

Compassion: Arbejdsskema 4 Hverdagens nærvær og opmærksomhed.pdf 

Compassion: Arbejdsskema 5 Blot at være tilstede.pdf

Compassion: Arbejdsskema 6 Styring af din opmærksomhed.pdf

Compassion: Arbejdsskema 7 Kropsscanning.pdf

Compassion: Arbejdsskema 8 Opmærkshedstrænning via åndedrættet.pdf

Compassion: Arbejdsskema 9 Åndedrætsflow.pdf

Compassion: Arbejdsskema 10 Beroligende åndedræt.pdf 

Compassion: Arbejdsskema 11 Meditiation må du trives (ønske fra andre) .pdf

Compassion: Arbejdsskema 12 Meditation må jeg trives (ønske fra mig selv).pdf 

Compassion: Arbejdsskema 13 CFT-formulering (Fig 8.5).pdf

Compassion: Arbejdsskema 14 Er du en citron.pdf

Compassion: Arbejdsskema 15 Ingen tanker er toldfri.pdf

Compassion: Arbejdsskema 16 Selvkritik.pdf

Compassion: Arbejdsskema 17 Dit trygge sted.pdf

Compassion: Arbejdsskema 18 Blokering overfor compassion fra andre.pdf

Compassion: Arbejdsskema 19 Mestring af blokering over for compassion fra andre.pdf

Compassion: Arbejdsskema 20 Blokering over for compassion med selvet.pdf

Compassion: Arbejdsskema 21 Mestring af blokering over for compassion med selvet.pdf

Compassion: Arbejdsskema 22 Konstruktion af compassion-figuren.pdf

Compassion: Arbejdsskema 23 Visualisering af din compassion-figur.pdf

Compassion: Arbejdsskema 24 Brevskrivning - fra selvkrittikken.pdf

Compassion: Arbejdsskema 25 Brevskrivning - fra compassion-figuren.pdf

Compassion: Arbejdsskema 26 Compassion-dagbog og træning af compassion.pdf

Compassion: Arbejdsskema 27 Stoleøvelse og selvkritik. Brug 3 stole.pdf

Compassion: Arbejdsskema 28 Stoleøvelse. Skelnen mellem følelser i problem situationer .pdf

Compassion: Arbejdsskema 29 Brevskrivning til et tidligere selv.pdf

Compassion: Arbejdsskema 30 Brevskrivning til et fremtidigt selv.pdf

Compassion: Arbejdsskema 31 Selvet som compassion-figur.pdf

Compassion: Arbejdsskema 32 Compassion rettet mod andre.pdf

Compassion: Arbejdsskema 33 Compassion rettet mod verden.pdf

Compassion: Arbejdsskema 34 Adfærdseksperriment i compassionfokuseret terapi.pdf

Compassion: Arbejdsskema 35 Reformulering af CFT-formuleringen.pdf

Compassion: Arbejdsskema 36 Tilbagefaldsplan.pdf

Compassion: Arbejdsskema 37 Terapeutens evalueringsskema.pdf

Compassion: Arbejdsskema CFT at træne compassion selvidentiteten.pdf