ART - Aggression Replacement Training
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

ART(R) - Aggression Replacement Training (R)

Kognitiv Terapi Center Århus kan hjælpe institutioner med at uddanne personale til at gennemføre og implementere ART(R) / Aggression Replacement Training. Vi har udarbejdet materiale og program til at gennemføre det evidensbaserede 10 ugers program. Christina Schlander, Kognitiv Terapi Center Århus har rettighederne til ART(R) i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Mikael Kalt og David Kliba fra Malmø. For nærmere information om samarbejdspartnerne se venligst www.ungdomsalternativet.se.


ART(R) er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (Goldstein & Glick, 1988; Goldstein, Glick og Gibbs 1998/2000 samt Glick 2011). Programmet er under fortsat vedligeholdelse og udvikling af stifteren Barry Glick. Programmet er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være et effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos børn og unge. 

En grundforståelse af KAT er nødvendig, såfremt man ønsker at implementere ART programmet. 
 

Hensigten med ART (R) er, at de unge får kompetencer til at erstatte aggressiv adfærd med prosociale færdigheder. ART er et multimodalt program. Dette betyder, at der arbejdes på flere fronter samtidigt. Deltagerne får en øget bevidsthed, samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser og fysisk tilstand samt tilpasse adfærden, så den bliver mere selvunderstøttende og prosocial i en given problem situation. Programmets tre hovedkomponenter er:

1. Træning af sociale færdigheder (social færdighedstræning)
2. Træning i moralsk ræsonnement (omtanketræning)
3. Træning i håndtering af vrede (emotionsregulering)

1. SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

"Social færdighedstræning er en systematisk, målrettet og pædagogisk tilrettelagt metode til udvikling, generalisering og fastholdelse af sociale færdigheder"
Formålet er at øge deltagerens viden om sociale emner ved bla. at kunne forstå mellemmenneskelige signaler. Deltagerens handlemuligheder øges i sociale situationer, hvilket kan føre til en reduktion af problemer.
Hver færdighed er opdelt i forskellige trin og deltagerne trænes for eksempel i, at klage, at holde sig ude af slagsmål, at håndtere et nederlag, at give udtryk for positive følelser. I gennemførelsen af det evidensbaserede program er der udvalgt 10 specifikke færdigheder. 

2. MORALSK OMTANKETRÆNING

At evne moralske og etiske overvejelser og diskussioner forudsætter en viden om andre mennesker og samfundet. Som træning af evne til omtanke anvendes dilemmaer, som også danner grundlag for diskussioner. 
Formålet er at udvikle evnen til mere moden argumentation. Den sokratiske dialog anvendes, hvor der både er fokus på udforskning af de modne svar og udforskning og udfordring af de umodne moralske svar hvor stærke kognitive forvrængninger spiller ind. 

3. TRÆNING I HÅNDTERING AF VREDE

Træningen har til formål, at deltagerne lærer at identificere både indre og ydre triggere, at få indsigt i egne vredes-signaler og at få træning i anvendelse af konkrete teknikker bla. dyb vejrtrækning, distraktion og visualiseringsmetode. 
Træningens mål er, at udvikle og styrke (via positiv reinforcering) prosociale adfærdsmønstre hos barnet, den unge eller voksne, hvilke kan erstatte verbal eller fysisk aggression.