Artikler fra det månedlige nyhedsbrev
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Her finder du alle faglige artikler, som er udgivet i vores nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet nederst på siden.

 

Juni 2020               'Vi har brug for compassion' af Christina Schlander 2020

September 2019:    Flere Fantastiske Forbindelser - September 2019.pdf

August 2019:          To enkle, men vigtige ACT metoder af psykolog Karsten Abel.pdf

Juni 2019:              Angstbehandling til børn og unge er en god investering af Kristian Arendt - Juni 19.pdf

Maj 2019:               Koncentreret behandling af OCD af Hjalti Jonsson - Maj 19.pdf

Marts 2019:            Bekræftelse – en mikro-færdighed af stor betydning af Karsten Abel.pdf

Februar 2019:         Når følelser er besværlige af Christina Schlander.pdf

Januar 2019:           Social angst hos børn og unge af Kristian Bech Arendt.pdf

December 2018:      Det sker når du hviler af Lisbeth Jørgensen.pdf

November 2018:      ”Sådan bliver du lykkelig” af Karsten Abel.pdf

Oktober 2018:         Selvkontrol hos børn - en implicit del af angstbehandling af Heidi Christensen.pdf

September 2018 :     ACT i effektivitetssamfundet .pdf

August 2018 :         Intensiv behandling af OCD – et nyt opfølgningsstudie af Hansen et al. af Hjalti Jonsson.pdf

Juni 2018 :             Gartneren og haven af Christina Schlander.pdf

Maj 2018 :              Psykologiske senfølger ved børnecancer af Lisbeth Jørgensen.pdf

April 2018 :             ACT med MI eller MI med ACT af Karstel Abel.pdf

Februar 2018 :        Hvordan er dit forhold til dine ”negative” følelser af Hjalti Jonsson.pdf

December 2017 :     Tankefejl i julen (kognitive forvrængninger) af Heidi Christensen.pdf

December 2017 :     Undervisning og supervision i KAT af Christina Schlander.pdf

November 2017 :     Selectiv mutisme af Heidi Christensen.pdf

Oktober 2017 :        Selvværd versus selvaccept af Monica Trærup.pdf

September 2017 :    Empati og reflekterende lytning af Karstel Abel.pdf

August 2017 :         Skolevægring af Lisbeth Jørgensen.pdf

Juni 2017 :             Intensiv behandling af OCD – et alternativ eller supplement til standard KAT af Hjalti Jonsson.pdf

Marts 2017 :           Når manden efter 7 år ikke længere er god nok af Christina Schlander.pdf

Januar 2017 :         Den lumske hjerne af Christina Schlander.pdf

December 2016 :    The Matrix; en simpel og hurtig måde at arbejde med psykologisk fleksibilitet af Karstel Abel.pdf

Oktober 2016 :        Kan man lave kognitiv adfærdsterapi med børn af Heidi Christensen.pdf

September 2016 :    Mind My Mind af Lisbeth Jørgensen.pdf

Juni 2016 :              Hvad bør anbefales som førstevalgs behandling af moderat til svær OCD af Hjalti Jonsson.pdf

Maj 2016 :               Værdier i ACT af Karstel Abel.pdf

April 2016 :             Selvskadende adfærd og selvberoligelse af Christina Schlander.pdf

Marts 2016 :            Unge, angst og identitet af Heidi Christensen.pdf

Februar 2016 :         Selvkontrol - hvad er dine fristelser af Christina Schlander.pdf

December 2015 :      Angst hos børn af Heidi Christensen og Libeth Jørgensen.pdf

November 2015 :      8 trin til udvikling af MI af Karstel Abel.pdf

Oktober 2015 :         Når sorg bliver kompliceret af Christina Schlander og Maja O Connor.pdf

September 2015 :     Træning af empati af Christina Schlander.pdf

August 2015 :           Behandlingsforstyrrende adfærd hos klienter med borderline og deres behandlere af Monica Trærup.pdf

Juni 2015 :               Fagligt indlæg om Compassion af Christina Schlander.pdf

 
Læs mere…

Vi har brug for compassion

Af psykolog Christina Schlander

I dette øjeblik, hvor jeg sidder og skriver, tænker jeg ”argh endnu et skriv om corona”. Men rent faktisk handler dette ikke om corona, det handler om os allesammen. Langt de fleste af os oplever for første gang en global pandemi. Når vi rammes af en sundhedskrise, der trækker sine spor ind i alle dele af vores samfund og vores hverdag, så møder vi også de mange sider, vi mennesker rummer. De udfordringer vi står overfor, påvirker os både kropsligt og psykologisk. 

Vi bliver bedt om at holde social distance. Selve ordet ”distance” kan let klinge negativt, men den adfærd, der refereres til, kan også kaldes for en omsorgsfuld og tryg måde at relatere sig til hinanden på. Så under de aktuelle omstændigheder kan vi måske kalde det ”passende nærhed”. Vi får derved en ide om, at vi passer godt på hinanden, når vi i vores måde at bevæge os rundt blandt hinanden på, gør det med en intention om at hjælpe hinanden. 

Når vi oplever så hård en opbremsning i samfundet og i vores normale hverdag, og mange står med opgaver og beslutninger, de ikke forestillede sig mulige at stå over for, da er det vanskeligt ikke at blive presset. Det er let at blive fanget i bekymringer her-og-nu og for fremtiden. Vi må derfor ikke glemme vores mentale sundhed i denne krisetid. Det er ikke nok at sige det. Det kræver en vedvarende opmærksomhed og et engagement at have egen og andres trivsel på sinde. 

Vi kan derfor være opmærksomme på, om dette pres, der er opstået for at hjælpe så mange som muligt, kan gøre os ufølsomme over for os selv og hinanden. Os der møder, eller kommunikerer med, hinanden – lige her og lige nu. Vi kan presse hinanden til at fastholde eller aflyse aftaler, til at løse opgaver vi ikke føler os klædt på til og vi kan bebrejde og hænge hinanden ud, endda offentligt, for ikke at udvise samfundssind. Hvad vil det egentligt sige at udvise det rette samfundssind? Hvem kan stille sig til dommer overfor dette? Vi risikerer at glemme, at vurderingen af ”det rette samfundssind”, nogle gange udspringer af egne interesser, og at egne interesser udspringer af et presset sind. Der er altid grunde til vores adfærd, det er bare ikke sikkert vi altid k an forstå dem eller er enige i dem. Vi har gennem historien set, hvordan vi mennesker kan skabe fælles konsensus om, hvad det er det rette at gøre, mene, være og hvordan vi kan kategorisere os som enten være ”inde” eller ”ude”. Det kan være super svært at navigere i denne tid, og i de mange ideer om, hvad det rette samfundssind er. Det er ikke vores egen skyld – det handler ikke om os, hver især, det handler om vores menneskelige ”setup” med alle de muligheder og begrænsninger dette giver os. 

Det er en frygtelig situation vi befinder os i, og vi kan alle sammen være med til at gøre den rædsom – over for hinanden og for os selv. Vi kan også tilstræbe det modsatte, om end det ikke altid er let (jeg taler af egne erfaringer…). Vi kan hjælpe os selv og hinanden til at have et compassionfokus, hvor den underliggende motivation udspringer af, at have egen og andres trivsel på sinde, og gennem visdom og mod at engagere os på prosociale måder. Alle har ret til og brug for compassion. Compassion defineres som evnen til at være sensitiv overfor egen og andres lidelse i kombination med det at gøre noget, for at lindre eller forebygge lidelse (Paul Gilbert, 2014). Compassion kræver visdom, styrke og et omsorgsfuldt engagement, da vi ellers vil reagere på de os givet og tillæ rte måder. 
I compassionfokuseret terapi (CFT), udviklet af Professor Paul Gilbert, arbejder man med flere grundmodeller, som illustrerer det menneskelige sind. En af modellerne kaldes trecirkelmodellen, og indeholder tre forskellige typer af affekt- og emotionsreguleringssystemer. Vi har et trusselssystem, et drivesystem og et beroligelsessystem. I CFT arbejder man også med compassion i tre flows. De tre flows er: selv til anden, anden til selv og selv til selv. De tre flows kan også være præget af andet end compassion. Det vores momentane kontakt til selv og andre rummer, afhænger af hvilket af de tre underliggende affekt- og emotionsreguleringssystemer, der er ”online”. I det følgende er der nogle illustrationer af de tre flows, så vi kan blive bedre til at vurdere, hvilket system vi agerer gennem. De forskellige illustrationer er ikke udtømmende for de mangfoldige måder vi reagerer på.


Drivefokuserede flows- og opmærksomhed på os selv og hinanden.

Når vi er driveaktiverede, vil vores opmærksomhed være fokuseret på et givent mål. Vi kan både samarbejde om at nå målet, og vi kan også konkurrere om en ressource. Når vi er driveaktiverede, sammenligner vi os med hinanden, dels for at måle hvor vi placerer os på rangstien, og dels for at vurdere både egne og andres styrker og svagheder. Vi kan også bruge vores evne til at sammenligne, og rette det mod os selv. Hvis ikke vi er varsomme kan vi let komme til at devaluere enten os selv eller andre. Vi kan gennem vores drivefokus fristes til at lægge vurderinger ned over hinanden, som kan øge vores ind- og udgruppe mentalitet, og dette kan igangsætte trusselsreaktioner. I denne tid har vi et mål, der handler om at udvise samfundssind. Hvorvidt og hvordan vi vurderer, at vi selv eller andre lever op til dette, kan få konsekvenser for vores adfærd og reaktioner over for os selv og hinanden. Vi kan udskamme os selv og hinanden, og endda med oplevelsen af, at det er helt legalt. 


Trusselsfokuserede flows- og opmærksomhed på os selv og hinanden.

Når vi er trusselsaktiverede, da vil vores opmærksomhed vores fokuseret på trusler. Disse kan både være ydre så som coronavirus, andre mennesker og deres måde at opføre sig på, hvad end det er med fokus på smitteoverførelse eller som nogle, der kan dømme os ude eller inde. Vi kan også være fokuseret på indre trusler, det kan være tegn på sygdom, på bestemte følelser, der opleves overvældende og på alle de tanker, fantasier og forestillinger vi gør os, om os selv eller hvordan vi forestiller os, at vi bæres i andres sind i den aktuelle situation. Når vi er trusselsaktiveret, da vil vi i udgangspunktet reagere efter et enkelt princip: ”better safe than sorry”. Vi kan derfor reagere med kritik, bebrejdelse, aggressio n, undgåelse, underkastelse og tilbagetrækning både overfor os selv og andre, med det formål at beskytte os mod den perciperede trussel. Vores krop reagerer med øget kortisol og adrenalin, for at gøre os i stand til at håndtere truslen, hvilket desværre ved længere tids påvirkning hæmmer vores immunforsvar. 


Beroligelsesfokuserede flows- og opmærksomhed på os selv og hinanden.

Når vores beroligelsessystem er aktiveret, da vil vores opmærksomhed være bredt fokuseret på det og dem, der er tilstede her og nu. Vi får også et nærvær til os selv, og får lettere ved at mærke hvad, der sker inden i. Det bliver muligt at gøre sig tanker om, hvad der foregår og vores mentaliseringsevner får bedre betingelser for at komme i spil. Vi bliver mere nærværende og følsomme, og giver mere balance. Men det er også i denne tilstand, vi kan miste balancen, da vi netop kommer til at forholde os til den aktuelle lidelse hos enten selv eller anden, som kan virke overvældende. Vi kan således blive driveaktiverede og handlekraftige, men også mere ufølsomme eller vi kan blive trusselsaktiverede og forsøge at beskytte os selv. Når v ores beroligelsessystem er aktivt, da vil vores krop falde til ro, restituere og styrke vores immunforsvar. 


Så ud over at vaske og spritte hænder og at have passende nærhed til andre mennesker, da kan vi også have fokus på at hjælpe vores sind og krop til at være i homeostase. Jo lavere vores kortisol niveau er, desto bedre hjælper vi vores immunforsvar til at overkomme en eventuel smitte. Omvendt kan et forhøjet niveau af kortisol både hæmme immunforsvaret, men den underliggende årsag til det forhøjede kortisol niveau udspringer af mental mistrivsel. 
Når vi konfronteres med en krise, da vil første skridt til bedring være, at få hjælp til at håndtere og regulere den emotionelle respons, der er i forhold til problemet. Jo mere du bekymrer dig, især på en uhensigtsmæssig måde (rumination, der ikke løser problemet), desto mere mistrives du, risikoen for at træffe kortsigtede og ikke-hjælpsomme beslutninger øges, din krop bliver stresset og hæmmer immunforsvaret, som igen gør dig mere sårbar. 
Vi kan gøre noget ved denne negative spiral, om end det kræver vedvarende engagement. 
⦁    Vi kan hjælpe os selv og hinanden med at føle os forbundet. 
⦁    Vi kan være sensitive og hjælpsomme overfor os selv og andre.
⦁    Vi kan reducere kortisol niveauet med åndedrætsmediation (et langsomt, dybt, roligt flow hvor indånding og udånding bliver harmoniske) og gerne i 15 minutter hver dag (Alan Watkins og Richard Davidson). 

Læs mere…

Løst og fast fra Tallinn

Af psykolog Karsten Abel. November 2019.

Hvert år bliver der afholdt et MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Forum. I år blev det afholdt i Tallin. Som ved mange andre konferencer består et MINT Forum af mange forskellige workshops, alle med forskellige vinkler på MI og med forskellige udgangspunkter mhp at inddrage MI i psykologisk behandling. Temaerne spænder fra hvordan MINT kan anvendes i sport og organisationer over implementering i mellem østen og MI training for Environmentalist.

På MINT-Forum er der samtidig mulighed for at se og høre ”de store kanoner” (Miller & Rollnick), samt at få nye ideer og perspektiver på MI.

I dette nyhedsbrev vil jeg nævne nogle få at de citater, resultater, områder og overvejelser, som jeg selv fandt meget interessante i løbet af de 3 dage i Tallin.

Bill Miller startede Forummet med et oplæg med navnet ”Do be do be do”. Miller gav et historisk tilbageblik på opstarten og udviklingen af MI, forskningsresultater og tanker for fremtiden. Oplægget omhandlende blandt andet betydningen af at lave (do) MI og at være (be) MI.  

Miller konkluderede, med et smil, at det krævede 10 års øvelse at ”være” MI. Budskabet var h elt overordnet at MI ikke bare er en række teknikker, som f.eks. at lave en reflekterende lytning, en bekræftelse eller spørge uddybende ind til et forandringsudsagn, men at ånden, hvormed vi laver disse teknikker er helt afgørende, og at det mere er måden, vi gør det på end den konkrete teknik, der har betydning for samarbejdet og resultatet.  

Af andre ting som Miller pointerede var, at forskningen tydeligt viser, at MI har en effekt. At MI viser sig at have effekt kommer nok ikke bag på mange til et MINT forum, men det lidt mere spændende i den forskning, som Miller beskrev, var at når MI kombineres med andre retninger, har det en positiv effekt både på MI, men også på den retning, som MI kombineres med.

Et andet spændende forskningsresultat, som Miller refererede til, var, at MI viser sig at have en endnu bedre effekt ved minoritetsgrupper og udsatte grupper end ved normalbefolkningen. Hvad det handler om, var der forskellige hypoteser om, men resultaterne var tydelige og kunne tale for at behandlere/rådgivere/psykologer og andre der arbejder med minoritetsgrupper, ville kunne profitere af at få viden om og erfaring med MI.

En god nyhed fra Miller er at han er i gang med at skrive en bog om terapeutens rolle i behandling, som udkommer i 2020. For både Miller og Rollnick, der også havde et oplæg, var det tydeligt at begge faddere til MI vendte meget tilbage til Carl Rogers ”A Way of Being”, så hvis man er lidt en MI nørd som jeg, så må denne bog genlæses.

Et tredje spændende område var fokus på MI i sport. Dette var både på topprofessionelt niveau, men også på hvordan MI kunne komme ind i træneruddannelser og ud i klubber, så den lokale U12 drenge fodboldtræner også har snust lidt til dele af MI og at det kunne have positiv betydning for måden at coache på i sport.

Hvordan man som træner kan tale motiverende (coache) til sine spillere, og hvordan kan man under kampe bruge MI og bekræftelser - og ikke bare ros (et studie i coaching er ofte når en håndboldtræner tager en timeout). Er der ren styring, finder træner og spiller en løsning sammen eller tager en af spilleren styringen og sætter rammerne. De fleste, der har lidt interesse i håndbold har nok set den tidligere russiske damehåndbold træner Jevgenij Trefilov, der havde sin helt egen måde at motivere på som nok ikke vil betegnes som klassisk MI. Der er endnu ikke kommet en bog på dansk om MI og sport, men på engelsk findes der flere blandt andet ”Coaching Athletes to Be Their Best: Motivational Interviewing in Sports”.

Forummets sidste dag bød på en plenumdiskussion med nogle af pionererne indenfor MINT; Miller, Rollnick, Christina Näsholm og Tom Barth. Tom Barth var bl.a. sammen med Miller med til at udforme MI.

Tom Barth var stærk fortaler for at være endnu mere skarp på, at ikke alt er MI, og at det er vigtigt at fastholde det MI specifikke, således at lytte og stille åbne spørgsmål ikke nødvendigvis er MI.

Hvis man har interesse i MI, kan man finde mere information på den internationale MINT side:

https://motivationalinterviewing.org/

I Danmark har vi en facebook gruppe for interesserede og hver d. 1 onsdag i marts afholder netværket i DK en netværksdag. Gruppen er åben for alle interesserede.

https://www.facebook.com/groups/1831829450436445/

MI i norden har sin egen lille afdeling og afholder også konference kun for de nordiske lande.

https://motivationalinterviewing.org/nordic

Læs mere…

Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi

Af psykolog Monica TrærupOktober 2019.

Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi repræsenterer en nyere udvikling i kognitiv adfærdsterapi (KAT) med et skift fra syndrombaseret diagnostik og manualiseret behandling til en transdiagnostisk og procesbaseret tilgang i terapien. Bogen ”Process-Based CBT. The Science and Core Clinical Competencies of Cognitive Behavioral Therapy” (2018) redigeret af Steven C. Hayes & Stefan G. Hofmann, integrerer 2. generations KAT med de forskellige grene fra 3. generations KAT i denne transdiagnostiske og procesbaserede terapi.

Der argumenteres i bogen for, at de problemstillinger klienterne kommer med hovedsageligt hidrører fra forskellige evidensbaserede kerneprocesser, der kan ses på tværs af flere forskellige diagnoser og psykiske problemstillinger. I overensstemmelse hermed går mange kognitive adfærdsterapeutiske interventioner igen på tværs af forskellige diagnoser, fx at klienten trænes i at undersøge, hvilke tanker der er hjælpsomme at lytte til, træning af færdigheder til følelseshåndtering, eksponering mv.  Bogens forfattere taler derfor for et skift fra den syndrombaserede diagnostik og deraf følgende diagnosespecifikke manualiserede KAT behandlingsforløb, og hen imod en mere individuel, fleksibel og pragmatisk tilgang. Der argumenteres for, at der udarbejdes en individuel caseformulering, der tydeliggør, hvilke evidensbaserede kerneprocesser, den enkelte klients problemstillinger hidrører. Således at de evidensbaserede terapeutiske interventioner kan målrettes netop disse kerneprocesser.

 

Transdiagnostiske kerneprocesser

Bogens forfattere understreger, at de endnu ikke har et entydigt og endegyldigt svar på disse kerneprocesser. De diskuterer og sandsynliggør dog forskellige evidensbaserede kerneprocesser, herunder blandt andre kognitive-, adfærdsmæssige-, emotionelle-, neurobiologiske- og evolutionære kerneprocesser.

Således redegøres der i bogen eksempelvis for, at de emotionelle kerneprocesser, som mange menneskers problemstillinger hidrører, kendetegnes ved en ufleksibel og kontekst-uafhængig følelsesprocessering, samt en følelsesregulering karakteriseret ved følelsesmæssig undgåelse, følelsesmæssig undertrykkelse og rumination.

I forhold til de kognitive kerneprocesser, argumenteres der for en funktionel-kognitiv forståelsesramme, der vil kunne samle 2. generations KAT og 3. generations KATs forståelse af de kognitive kerneprocesser. Forfatterne redegør således for at 2. generations KAT og 3. generations KATs forståelse af de kognitive kerneprocesser ikke skal ses som værende gensidige udelukkende, men at de derimod må anses som værende udtryk for forskellige videnskabsfilosofiske antagelser om lignende psykologiske begivenheder. Forfatterne konkluderer, at de kognitive kerneprocesser kan forstås ud fra et funktionelt-kognitivt perspektiv, der involverer både komplekse kognitive handlinger i kontekstuelle relationer, og informationsbearbejdning der medierer disse kontekstuelle adfærdsrelationer.

 

Evidensbaserede interventioner

Steven C. Hayes & Stefan G. Hofmann tager i bogen afstand fra, at evidensbaserede interventioner fortsat udvikler sig under et utal af specifikke navngivne behandlinger (fx EMDR, DBT, CPT etc.). De finder det i stedet relevant, at man navngiver veludviklede teoretiske modeller, men afholder sig fra at adskille evidensbaserede interventioner som værende særskilte behandlingsformer. Den procesbaserede kognitive adfærdsterapi vægter evidensbaserede interventioner, der er forbundet til de ovenstående transdiagnostiske kerneprocesser. Således argumenteres der i bogen for, at målet er at lære, hvilke biopsykosociale kerneprocesser skal være i fokus hos denne specifikke klient med dette givne mål, i denne givne situation - og dertil identificere, hvilke evidensbaserede metoder og processer, der mest sandsynligt vil udvikle og ændre disse kerneprocesser. Der argumenteres således for en meget struktureret tilgang, der sikrer at klienterne opnår en fokuseret terapi med reel og langvarig forandring. Bogen leverer her en omfattende gennemgang og et godt overblik over KATs evidensbaserede kernekompetencer, centrale metoder og processer. Bogen integrerer metoder og interventioner på tværs af mange syndromer og behandlingsmodeller. Der gennemgås såvel interventioner fra 2. generations KAT som fra 3. generations KAT (f.eks. eksponering, adfærdsaktivering, problemløsning, krisehåndtering, nuancering af kerneantagelser, defusion, mindfulness, værdiarbejde, motivationsarbejde, følelsesregulering, relationsfærdigheder, og psykologisk accept). I bogen redegøres der for helt konkrete metoder til at arbejde med de forskellige kerneprocesser, fx nedenstående kolonneskema til at arbejde med følelsesregulering:

monica nyhedsbrev.jpg

Gengivet frit efter: “Emotion regulation map” fra Coping and emotion regulation af Aldao A. & Plate, A., Kap.16, I: Process-Based CBT. Redigeret af Hayes, S. & Hofmann, S., 2018.

Bogen ”Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi” giver dermed såvel en grundlæggende forståelse af kerneprocesserne i KAT, som en omfattende gennemgang og et godt overblik over KATs evidensbaserede interventioner, metoder og processer. Bogen udgør dermed et samlende overblik over den kognitive adfærdsterapi i dag - og et spændende kig ind i fremtidens evidensbaserede psykoterapi.

Læs mere…

Karsten2.jpg

To enkle, men vigtige ACT metoder

Af psykolog Karsten AbelAugust 2019.

Vi starter let op efter ferien med dette nyhedsbrev, som omhandler hvorledes ACT kan anvendes i relation til behandling af traumer.

Denne tilgang er især inspireret af en workshoppen “ACT for Trauma” som Russ Harris afholdt i Danmark i juni 2019. Du vil derimod blive præsenteret for to simple, men grundlæggende metoder indenfor ACT (Efter gennemlæsning må jeg dog beklage, at der bliver brugt en del ACT tekniske og nørdede begreber).

ACT beskrives generelt som en transdiagnostisk terapeutisk tilgang, hvor fokus primært er på udviklingen af psykologisk fleksibilitet. Men det er trods alt i en vis grad nødvendigt, at medinddrage den individuelle klients ’diagnose’ eller evne til fleksibilitet i behandlingen, og derfor vinkle metoderne også i forhold til behandling af traumer.

Jeg har i det følgende valgt at have fokus på to af de mest grundlæggende behandlingsmetoder, som Russ Harris præsenterede på workshoppen.

Metoden “Choice Point” (eller på dansk ”valg punkt”) er udviklet af Russ Harris, Ann Bailey og Joe Ciarrochi i bogen ”The Weight Escape”. Modellen bygger blandt andet på “ABC-analyse” og “Bulls Eye”, samt enkeltheden og brugervenligheden fra Matrix modellen, som er en anden ACT model. Da modellen både er enkel og samtidig brugervenlig, kan klienten selv bruge modellen i egen hverdag. Dertil kommer at modellen indeholder de 6 grundprocesser i ACT, som har vist sig at være meget effektive i behandling.

Med henblik på at få et autentisk indtryk af metoden vil jeg henvise til noget af det materiale, som Russ Harris har lagt ud på nettet. Se således: Psychwire.com og TheHappinesstrap.com. På Youtube finder du også rigtig mange gode og brugbare ACT videoer. Jeg vil i det følgende bruge en af disse videoer, så Russ Harris med egne ord kan beskrive hvad “Choice point” er, og hvordan dette ”valg punkt” kan anvendes i terapien: The Choice Point – A Map for a Meaningful Life.

Som det fremgår af videoen, så er et centralt element vores ”unhooking” egenskab. Altså vores færdigheder til at styre adfærd i retning af værdier, uafhængigt af hvilke tanker og følelser der dukker op i hovedet. Netop træning i ”unhooking” færdigheder er den anden simple, men vigtige metode jeg vil beskrive.

Igen med udgangspunkt i workshoppen med Russ Harris vil jeg inkludere en metode, som han blev ved med at vende tilbage til, og som jeg også selv har haft positive erfaringer med at bruge. Han kalder metoden for ”Dropping Anchor” hvilket er en stærk metode til at hjælpe med at udvikle ”unhooking” færdigheder. Lyt til lydklippet fra linket omkring denne metode: Dropping Anchor – Russ Harris. Øvelsen kan laves forskelligt som det også fremgår af de gratis ressourcer, som stilles til rådighed på siderne.

Disse to metoder er som nævnt inspireret af Russ Harris’ arbejde med behandling af traumer. Et arbejde som jeg tror, kan bidrage til at hjælpe mange mennesker videre i deres liv.

Læs mere…

Angstbehandling til børn og unge er en god investering

Af psykolog Kristian ArendtJuni 2019.

Angstlidelser er blandt de mest udbredte psykiske lidelse hos børn og unge, og der er de seneste år kommet mere fokus på angstlidelser i barndommen. Trods den øgede opmærksomhed på at angstlidelser er hyppigt forekommende blandt børn og unge, er der fortsat ikke tilskud til angstbehandling gennem den offentlige sygesikring.

Men hvorfor er det så vigtigt at tage angstlidelser i barndommen alvorligt?

Først og fremmest er angstlidelser i barndommen forbundet med personlig lidelse og nedsat livskvalitet. Dertil kommer at angstlidelser i barndommen er en stor risikofaktor for at udvikle problematisk skolefravær og yderligere psykiske problemer som depression, misbrug og selvmordstanker. Hvis ikke disse argumenter er tilstrækkelige til at prioritere behandlingen af denne gruppe, kan man i stedet betragte behandlingen af angst i barndommen som en god og kosteffektiv investeringen - ikke bare for barnet og familien men også for samfundet.

En undersøgelse fra Holland viste at en familie med et barn med angst kostede samfundet 21 gange så meget som en familie uden et barn med angst (Bodden et al., 2008). Herhjemme i Danmark ses det også i Sundhedsstyrelsens sygdomsbyrdeopgørelse (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/sygdomsbyrden-i-danmark---sygdomme) at angst er den mest hyppige årsag til førtidspension, og den lidelse (på tværs af psykiske og fysiske lidelser) som koster samfundet mest i produktionstabsomkostninger.

Sygdomsbyrdeopgørelsen har mest fokus på voksne, men vi ved fra flere undersøgelser at angstlidelser typisk debuterer i barndommen og er kronisk vedvarende uden behandling. Angstlidelser er, for de fleste børn og unge, altså ikke noget der blot går over af sig selv, og derfor vedbliver angstlidelsen ind i voksenlivet, hvis ikke barnet modtager behandling (Kessler et al., 2012).

Angstlidelser har en tidlig gennemsnitlig debut, og størstedelen af dem der udvikler angstlidelser, gør det inden de når voksenalderen. På tværs af alle angstlidelser, vil halvdelen af dem der udvikler en angstlidelse have fået sin første angstlidelse inden de bliver 12 år. Hvis vi ser på socialfobi, som er en af de mest udbredte og invaliderende angstlidelser, ses debutalderen typisk omkring puberteten, og 75% af de personer der udvikler socialangst, vil have udviklet den inden de bliver 16 år. (Kessler et al., 2005).

Med sin tidlige debutalder, betragtes angstlidelser som såkaldte ”gateway lidelser” – dvs. lidelser der markant forøger risikoen for at udvikle andre psykiske lidelser, herunder særligt depression. Angst og depression er tæt relateret lidelser, men angstlidelser debuterer typisk før depression og er samtidig en af de største risikofaktorer for udviklingen af depression. Selvom angst og depression er nært beslægtede lidelser, er der stor forskel på hvor effektivt vi kan behandle disse lidelser. En stor metaanalyse (Weitz et al 2017) viste for et par år siden, at effektstørrelsen for behandling af børn og unge var langt større ved angst (0.61) end ved depression (0.29) (se figuren).

Den relativt høje behandlingseffekt af angstlidelser i barndommen, kan betragtes som et argument for at sætte tidligt ind overfor angstlidelser i barndommen, inden det udvikler sig til andre sværere psykiske lidelser som eksempelvis depression, hvor vi har lavere succesrate med behandlingen. Adgang og tilskud til angstbehandling er desværre mindre på børneområdet end voksenområdet, til trods for den tidlige debutalder og alvorlige følgevirkninger af angstlidelser i barndommen. Det skal blive interessant om en ny regering vi forbedre behandlingsmulighederne på børneområdet.

I England startede de i 2011, blandt andet på baggrund af de økonomiske vurderinger, et nationalt omfattende projekt med at forbedre mulighederne for behandling af angst og depression for både børn og unge. Man kan læse mere om det såkaldte ”Children and Young People's Improving Access to Psychological Therapies (CYP IAPT) Programme” her:  https://cypiapt.com/cyp-iapt-principles/

 

Litteratur:

Bodden, Dirksen & Bögels, 2008. Societal Burden of Clinically Anxious Youth Referred for Treatment: A Cost-of-illness Study. J Abnorm Child Psychol (2008) 36:487–497. DOI 10.1007/s10802-007-9194-4

Kessler, Berglund, Demler, Jin and Walters, 2005. Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 2005[Jun], Vol 62[6], 593-602

Kessler RC, Avenevoli S, Costello EJ et al. 2012. Prevalence, persistence, and sociodemographic correlates of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. Arch Gen Psychiatry 2012;69:372–380.

Weitz et al 2017. What Five Decades of Research Tells Us About the Effects of Youth Psychological Therapy: A Multilevel Meta-Analysis and Implications for Science and Practice. American Psychologist, Vol. 72, No. 2, 79–117

Læs mere…

Koncentreret behandling af OCD – virker den i klinisk praksis?

Nyt studie af Launes et al (2019).

Af psykolog Hjalti Jonsson. Maj 2019.

Jeg har tidligere skrevet et par nyhedsbreve, om en rigtig spændende udvikling indenfor behandlingen af OCD – den såkaldte ”Bergen 4-day treatment for OCD”. Hermed følger vi den nyeste udvikling i nordmændenes spændende projekt i kampen mod OCD.

I mit tidligere nyhedsbrev beskrev jeg nogle lovende resultater fra en norsk forskergruppe, hvor OCD-patienter med svære eller ekstrem grad OCD gennemgik et kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsforløb, som var blevet komprimeret til fire hele dages intensiv behandling. Omtrent 73% af patienterne blev vurderet symptomfri (i remission) umiddelbart efter behandlingen, hvilket er betydelig mere end det man ser ved standard behandling, som oftest indeholder 12 ugentlige samtaler af 1-2 times varighed ad gangen. På daværende tidspunkt, blev der stillet spørgsmålstegn om hvorvidt denne form for intensiv behandling var holdbar i længden, især fordi nogle undersøgelser havde vist at effekten af intensive forløb ved OCD ikke var holdbare ved 3 måneders opfølgning (Jonsson, Kristensen, Arendt, 2015).

I 2018 publicerede den samme forskergruppe et opfølgningsstudie for at undersøge den langsigtede effekt af behandlingen, hvori det fremgik at 72% af patienterne blev vurderet symptomfrie efter 4 år.

Det næste skridt måtte derfor være at undersøge om hvorvidt denne effektive behandlingsmetode kunne udbredes til andre behandlingscentre end i Bergen, hvor programmet blev udviklet.

For nyligt har den samme forskergruppe udgivet et pilot-studie, hvor de har undersøgt om programmet kan implementeres på andre klinikker med samme effekt. Programmet blev implementeret på Sørlands Hospitalet i Norge, hvor der i forvejen var en specialiseret OCD klinik med mange års erfaring i 12 ugers gruppebehandling (2,5 timers sessioner) for OCD. Tidligere evalueringer af deres egne gruppebehandling havde vist at 51.9% ikke responderede på behandlingen.

I dette pilot-studie blev 34 OCD-patienter inkluderet og påbegyndte det 4 dages program, hvoraf 74% blev vurderet symptomfrie (remission) ved afslutningen, og ved 3 måneders opfølgning blev 68% vurderet symptomfrie. To patienter (5,7%) viste ingen forbedring ved afslutningen, og ved 3 måneders opfølgning var der 7 patienter (20%) som ikke havde vist en forbedring ift. hvordan de havde det inden behandlingsstarten.

 

Umiddelbart tyder pilotstudiet på at programmet godt kan implementeres på en anden specialiseret OCD-klinik, selvom dette foreløbige fund bør selvfølgelig fortolkes forsigtigt. Det er også vigtigt at fremhæve, at der blev i alt 52 patienter henvist til behandlingen, hvoraf kun 34 blev vurderet egnet til programmet, hvilket kunne tyde på at der har været tale om noget selektiv gruppe af deltagere i dette pilot studie.

Til de særligt interesserede kan artiklen anbefales, da den indeholder bl.a. en rigtig fin og konkret beskrivelse af hvad behandlingsforløbet indeholder – hvilket både terapeuter, pårørende og ikke mindst OCD ramte kan lade sig inspirere af. Artiklen er publiceret som open access.

The Bergen 4-Day Treatment for Obsessive-Compulsive Disorder: Does It Work in a New Clinical Setting?Gunvor Launes1,2, Inger Lill Laukvik1,3, Tor Sunde1, Ingrid Klovning1, Kristen Hagen3,4*,Stian Solem3,5, Lars-Göran Öst3,6, Bjarne Hansen2,3 and Gerd Kvale2,3

 
Læs mere…

Bekræftelse – en mikro-færdighed af stor betydning

Af psykolog Karsten AbelMarts 2019.

Et lidt nørdet og teknisk nyhedsbrev, eller måske kunne man kalde det ideelt socialt samspil.

Jeg vil her forsøge mig med et lidt mere nørdet og teknisk nyhedsbrev, end jeg plejer at lave. Temaet er Bekræftelser eller Affirmations som er én af de 4 micro-færdigheder i MI (Motivational Interviewing), der kaldes for ÅBRO. 

Der er flere årsager til, at jeg vælger netop dette tema. I en del undervisningsforløb er jeg, sammen med kursisterne, stødt på udfordringer med at skelne mellem en bekræftelse, ros, reflekterende lytning, anerkendende arbejde og at man som klient/borger føler sig bekræftet eller anerkendt. Samtidig med disse personlige erfaringer har der været en lignende dialog i MINT, som er det internationale netværk for MI trænere.

Jeg vil i dette nyhedsbrev prøve at give en definition på en Bekræftelse/Affirmation, og samtidig sætte lidt teori på, hvorfor denne mikro-færdighed viser sig at have stor betydning.

I MI er der 4 micro-færdigheder, som på dansk beskrives som ÅBRO:

 • Åbne spørgsmål
 • Bekræftelser
 • Reflekterende lytning og
 • Opsummering

Hvorfor bruge Bekræftelser:

Ofte, når folk er i en situation, hvor de søger hjælp, kan det skyldes, at egne forsøg på at skabe forandring ikke er lykkes. Dette kan have betydning for klientens selvbillede og selvforståelse, og der kan være tilfælde hvor en klients selvbillede er påvirket negativt. Når der bruges “Bekræftelser” har det en positiv påvirkning at klientens eget selvbillede, og det har også en positiv betydning for relationen mellem behandler og klient. Bekræftende udsagn fremkalder, som eneste micro-færdighed (ÅBRO), entydigt et udsagn, som er forandringsorienteret.

Som med meget andet i terapien er det svært helt at sige, hvorfor “Bekræftelser” virker, men ifølge Fabring & Rollnick skyldes det, at når selvbilledet ikke trues, men bekræftes, så udløses hormonet oxotynin hvilket ser ud til at øge selvtillid, mindske stress og have en positiv indflydelse på relationen til andre mennesker. En bekræftelse er en måde at re-orientere en klient henimod de ressourcer, vedkommende har til rådighed i forhold til at lave forandringer.

Hvad er en Bekræftelse:

En bekræftelse er ofte, men ikke altid, også en reflekterende lytning. Bekræftelse handler i bund og grund om at se klienten, og at se klienten med et mere ressourcefokuseret blik. At se noget personen er, og noget han gør, har den effekt at give klienten en anden måde at forstå, og definere sig selv på, som er mere ressourcefokuseret. ”Du er handleorienteret, du kæmper for dine børn, de er vigtige for dig”.

Det er en måde at se klienten på, med fokus på ressourcer, værdier, intention, fremfor om vedkommende har nået sit mål. Ofte vil en bekræftelse indeholde en beskrivelse af noget personen ’gør’ og noget personen ’gør’ 

Du er virkelig beslutsom og holder fast i dit ønske om at ændre dine spisevaner”

En bekræftelse er ikke det samme som at rose. At rose kan også handle om at forstærke visse ting, men når der gives ros, er det ofte med et implicit eller eksplicit ”synes jeg”. ”Det var rigtig flot gjort” er en måde at rose på, men i dette udsagn fornemmer man et ”synes jeg”, og samtidig kan der også opstå et pres om at skulle leve op til behandlers forventninger. Derfor vil vi gerne undgå både det implicitte og eksplicitte ”Jeg”, når vi laver en bekræftelse.

At lave bekræftelser er ikke nemt, det kræver træning og bevidsthed. Nogle simple øvelser kunne være at forestille sig hvilke karaktertræk, eller handlinger, du ville udtrykke i forhold til mennesker du kender; venner, kollegaer, familiemedlemmer eller klienter. Altså bekræfte noget de ’er’ og noget de ’gør’.

Nogle gange er et godt sted at starte at øve sig på sine nærmeste. Så du kan overveje hvilken Bekræftelse du vil give din kollega, mand eller kone næste gang du ser vedkommende, og læg mærke til, hvordan det er både at give og modtage en Bekræftelse. Jeg gav f.eks. min gode kollega Hjalti en Bekræftelse for et par dage siden. Han stod lidt og kiggede på mig og svarede så ”Hvad er du ude på?”. Vi blev herefter enige om at for at en bekræftelse skal give mening, skal den være ægte og man skal mene det man siger.

Hermed et lille YouTube klip om emnet.

https://www.youtube.com/watch?v=S4v_SU_7AgE

Litteratur:

Steele, C. M. (1988). The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of the self. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology(Vol. 21, pp. 261-302). New York: Academic Press.

Farbring & Rollnick ”Den motiverende samtale i Praksis”

Miller & Rollnick ”Den Motiverende Samtale”

Læs mere…

'Når følelser bliver besværlige'

Af psykolog Christina SchlanderFebruar 2019.

Alle mennesker regulerer følelser hver eneste dag, livet igennem. Denne psykologiske proces betyder kort sagt, at vi kan håndtere hvad vi føler og udtrykke følelserne, i de konkrete situationer vi står i, på en passende måde. For nogle mennesker er det vanskeligt at regulere følelserne effektivt. Følelserne opleves som besværlige og intense, hvilket kan resultere i adfærd som selvskade, aggression, alkoholmisbrug, eller overspisning i forsøg på at undgå følelserne. De fleste mennesker har nogle følelser, og kombinationer af disse, de er mere fortrolige med at mærke og udtrykke end andre følelser, som volder flere udfordringer. 

Vi anvender en række af strategier til at regulere vores følelser, så som at give udtryk for følelsen, revurdere oplevelsen eller ændre opmærksomhedens fokus. Fælles for de forskellige strategier er, at de underliggende neurale systemer i hjernen, der er involveret i disse processer, afhænger af den præfrontale cortex. Såfremt der er dysfunktioner i de neurale mekanismer, kan det have betydning for personens evne til at håndtere følelser effektivt.

Når følelser dysreguleres handler det ikke kun om neural deficit eller manglende strategier, men også om uhensigtsmæssige og ineffektive forsøg på at reducere uønskede følelser, samt anvendelse af strategier, der giver en kortsigtet effekt. Dette kan fx være ved at undlade at åbne rudekuverten, hvilket giver kortvarig lindring, men på den lange bane øges ubehaget pga. de konsekvenser denne handling har.  

Disse mislykkede forsøg på at regulere følelser og kontraproduktiv anvendelse af emotionsreguleringsstrategier er en kerneproblematik hos mange mennesker med psykiske lidelser.

Der er en række af årsager der bidrager til at dysregulering af følelser opstår:

 • Mennesker med højt angstniveau viser tegn på, at de emotionelle systemer i hjernen responderer med meget højere intensitet end gennemsnittet. Dette i kombination med øget trusselsfokus og negativt syn på verden. Disse karakteristika påvirker effekten af emotionsreguleringsstrategierne, og resulterer i en overdreven tillid til de uhensigtsmæssige strategier, som typisk er undgåelse eller undertrykkelse af følelserne.
 • Jo højere niveau af angstsymptomer, desto lavere aktivitet ses der i de frontale dele af hjernen. Dette medfører en ringere evne til at revurdere både indre og ydre triggere, samt følelsen i sig selv. Med andre ord opleves intense følelser som indeholdende større sandhedsværdi.
 • Der hersker ikke meget tvivl om, at vi mennesker har forskellige evner til at anvende forskellige strategier til at regulere følelser, og for nogle mennesker virker strategierne ganske enkelt ikke særligt godt. Det er muligt at mennesker med angstlidelser finder revurdering mindre effektivt, fordi deres opmærksomhed ufrivilligt rettes mere mod negativ og truende information. Dette kan afholde dem fra at være i stand til at finde en mere positiv forklaring på situationen, hvilket er et kerneaspekt ved revurdering.
 • Selvom mennesker, der anvender kontraproduktive strategier, oplever en lindring på den korte bane, så er den langsigtede pris en vedligeholdelse af enten angsten eller det nedtrykte stemningsleje. Mennesker med angstlidelser vil hyppigere forsøge at undertrykke følelser, ved fx at skjule eller fastholde disse, i stedet for at anvende mere adaptive strategier, så som revurdering. Mennesker med angstlidelser har ofte vanskeligt ved at frigøre sig fra følelsen, hvilket er første skridt for at kunne revurdere følelsen, og for netop at gøre noget ved ubehaget. De vil derfor anvende strategier som fx undertrykkelse.
 • Mennesker med svære depressioner har ligeledes en reduceret evne til at regulere eller bringe ro i følelser, hvilket medfører forlængede episoder med lavt humør. Også her ses besvær med præfrontal kontrol til at håndtere negative emotioner og reducere intensiteten.
 • Mennesker med svære depressioner kan også have reduceret aktivitet i hjernens motivationssystem – et neuralt netværk mellem ventral striatum, der er lokaliseret midt i hjernen, og den præfrontale del af hjernen. Dette kan være med til at forklare de vanskeligheder deprimerede har med at regulere positive følelser (anhedoni), hvilket fører til mangel på glæde og motivation i livet.
 • Det er også tænkeligt at revurdering ikke fungere så godt hos mennesker med affektive lidelser, da deres vurdering af situationer er mere negative, hvilket gør det svært at tænke mere positive tanker.
 • Når mennesker med affektive lidelser anvender følelsesreguleringsstrategier, så som undertrykkelse eller rumination, skal disse ses sammen med de vanskeligheder de har med at revurdere, hvilket vedligeholder og forværrer det nedtrykte stemningsleje. Dette betyder at mennesker der er deprimeret, er mindre i stand til at bruge revurdering som følelsesreguleringsstrategi.

Det er vigtigt at understrege at mennesker med angstlidelser og affektive lidelser således udfordres på både et neuropsykologisk, psykologisk og miljømæssigt niveau.

Desto mere viden vi får om de forskellige faktorer, der bidrager til forskellige lidelser, desto mere målrettet kan vi intervenere. Ofte kan små simple handlinger have stor indflydelse på humøret, så som at udtrykke taknemmelighed, at opsøge venlige relationer, og få øje på egne styrker.

Forskellige aktiviteter, der øger aktiviteten i den præfrontale cortex, kan trænes. Disse kan være opmærksomhedstræning, mindfulness, og ro.

Desuden er eksponering, hvor klienten er direkte i kontakt med det ubehag, som denne forsøger at undgå, en metode, der gør klienten mere resilient over for fremtidige angstprovokerende situationer. Studiet Pain Through Gain (se ref. nedenfor) har undersøgt måder hvorpå eksponering kan påvirke den adfærdsmæssige villighed til at opsøge det, der ellers opleves som ubehageligt. Det er vigtigt at eksponeringen indledningsvist foregår in vivo, hvilket vil sige at eksponeringen foregår sammen med terapeuten. I studiet undersøgte man effekten af at deltagerne, enten havde et mindfull eksternt fokus på det frygtede (fx kakerlak), eller både et eksternt (fx på kakerlakken) og internt mindfull fokus på det følelsesmæssige ubehag. Begge grupper viste forbedringer i adfærd, samt subjektiv og fysiologisk tilstand viste positiv forandring. De umiddelbare resultater viste at gruppen, der havde det eksterne fokus, oplevede en større lindring i det subjektive ubehag. Grupperne blev testet igen en uge efter, og her viste resultaterne at deltagerne fra gruppen med både eksternt og internt fokus, havde fortsat en forbedring adfærdsmæssigt, uafhængigt af hvor ubehageligt de oplevede situationen.

Disse resultater fremhæver vigtigheden af, at vi eksplicit hjælper vores klienter til at forholde sig til deres ubehag gennem eksponeringsøvelser, da dette på længere sigt kan give dem en større frihed gennem adfærdsmæssig udfoldelse, dette uanset graden af følelsesmæssigt ubehag. 

Litteratur:

 • Rowlands, L (2019) “Why people with anxiety and other mood disorders struggle to manage their emotions”  i The Conversation
 • Katz, B.A. & Breznitz, H. & Yovel, I. (2018) “Gain through pain: Augmenting in vivo exposure with enhanced attention to internal experience leads to increased resilience to distress”. Department of Psychology, The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem, 91905, Israel
Læs mere…

Psykologiske senfølger ved børnecancer.

Af psykolog Lisbeth Jørgensen. Maj 2018

LIVSKRAFT

Hvert år får 200 børn og unge under 18 år konstateret kræft i Danmark. Omkring 80 % af disse børn helbredes heldigvis, men de kan have brug for livslang opfølgning. Mens den somatiske del af behandlingen er – og selvfølgelig skal være – det primære fokus, har der været langt mindre fokus på de psykologiske senfølger af at få kræft som barn. Flere børn og unge oplever, at de ikke får hjælp, når først de er medicinsk kureret.

Jeg har i de seneste par år været engageret i organisationen LIVSKRAFT, som blev grundlagt af lægerne, Rasmus Thøger Christensen og Heidi Kristine Støve, i starten af år 2015, hvor de begge stadig var studerende. Begge har forsket inden for børnekræft. Organisationen er støttet af Børnecancerfonden. Formålet med deres arbejde er at styrke rehabiliteringen af kræftramte børn og unge samt deres familier. Det gør de gennem camps af 3 typer: camp for børn og unge ramt af/behandlet for cancer, camp for unge søskende (begge for aldersgruppen 12-18 år) samt camp for familier med børn under 18 år. På campene tages der udgangspunkt i principperne bag en velafprøvet model kaldet Terapeutisk Rekreation. Det overordnede mål er gennem udfordring, succes, refleksion og opdagelse at øge deltagernes selvværd, selvtillid og selvstændighed, samt at give deltagerne værktøjer til at kunne håndtere stressfaktorer nu og i fremtiden. Målet er også at lave camps til en række andre sygdomsgrupper og at få integreret rehabiliteringsindsatsen i selve behandlingen.
 

Senfølger

Senfølger beskrives som langvarige mén, der kommer som konsekvens af et kræftforløb. Senfølger kan være fysiologiske, psykologiske og sociale og påvirker hinanden gensidigt. De kan både komme som en reaktion på at have været livstruende syg og som en reaktion på behandlingen. De kan opstå umiddelbart efter eller mange år efter behandling. Her vil jeg fokusere på de psykologiske senfølger.

Der skelnes mellem positive og negative senfølger, som dog kan sameksistere. De positive senfølger kan sammenfattes som posttraumatisk vækst, hvor barnet oplever at have fået et mere positivt livssyn og forøget oplevelse af personlig styrke oven på sygdomsforløb samt forbedrede relationer og generel øget livskvalitet.

Af negative senfølger beskrives en generel øget tendens til mistrivsel, som kan udmunde i øget risiko for udvikling af psykiske lidelser, såsom angst, PTSD og depression. Herudover beskrives forringede relationer, fertilitetsbekymringer, lav livskvalitet, nedsat kognitiv funktionsniveau, negativt krops- og selvbillede og oplevelse af kontroltab.

Dobbeltramte unge

Når en ung rammes af kræft, kan man tale om, at personen er dobbeltramt – der er almene stressorer i forbindelse med at være ung, samt stressorer i forbindelse med at blive syg og gennemgå et sygdomsforløb. Det er ekstra hårdt, når man er i gang med at udvikle sin identitet, hvor man er i gang med at træffe vigtige beslutninger i forhold til venskaber, kæresteforhold og uddannelse – alt dette vil ofte blive sat på hold, mens man er syg og kommer sig oven på sygdommen. Den raske unge er endvidere parat til at løsrive sig fra forældrene og søger mod jævnaldrende, men når sygdommen rammer, bliver den unge helt afhængig af sine forældre og føler sig næsten som et lille barn igen. Sygdommen kan medføre en række forandringer på kroppen. Nogle kræftramte taber håret, de kan få ar fra operationer eller sågar have fået lemmer amputeret. Det påvirker naturligt identitetsdannelsen og giver bekymringer i forhold til fremtidige relationer til venner og partnere. Hertil kommer at en del vil få problemer omkring fertilitet, som ligeledes får betydning for tanker om parforholdet. De fleste unge ønsker at ligne andre unge, både fysisk og mentalt, de søger tilhørsforholdet i gruppen. Sygdom kan medføre en betydelig oplevelse af at være anderledes, som opleves belastende for den unge, og man kan tale om, at deres sædvanlige sårbarhed øges.

Cool camp – et frirum

På Cool Camp forsøger man at give børn, unge og familier et frirum til at være ”normale i det unormale”. Man arbejder på campene hele tiden med at udfordre dem inden for deres specifikke zone for nærmeste udvikling. De møder andre børn og unge, som de kan spejle sig i, og i et psykologisk sikkert rum prøver de kræfter med ting, som de ikke troede var muligt for dem pga. sygdommen. Målet er at de tager disse erfaringer og et selvtillidsboost med sig tilbage til hverdagen, så sygdomsforløbet også kan betragtes som en styrke.

Campen gennemføres af en række frivillige, primært studerende inden for det sundhedsvidenskabelige område (især medicin- og psykologistuderende), som på en træningsweekend har fået oplæring i psykologiske senfølger og terapeutisk rekreation. Min opgave i projektet er, at klæde de frivillige på til at forstå psykologiske senfølger, samt hjælpe dem til at forvalte deres rolle som frivillig over for disse børn og familier på en hensigtsmæssig måde.

Hvis du har lyst til at læse mere om projektet, kan du se nærmere i linket:
https://www.livskraftcenter.dk

Litteratur:

Kristensen, A. B. & Hausmann, E. (2017): Psykologiske senfølger af kræft i ungdomsårene. Et systematiseret review. Aalborg Universitet. (Ikke udgivet, men kan rekvireres)

Kræftense Bekæmpelse (2015): At være ung og få kræft. En spørgeskemaundersøgelse af de unges behov og oplevelser under og efter sygdom og behandling. København.
Line Thoft Carlsen og Per Bøge: At overleve kræft som barn har konsekvenser resten af livet – også selvom man ikke kan se det. En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleverens unikke viden. Kræftens Bekæmpelse.

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/8/5138/1448010192/at_overleve_kraeft_som_barn_rapport_hjemmeside.pdf

 
 
Læs mere…

Hjalti Jonsson_2018.jpg

Hvordan er dit forhold til dine ”negative” følelser? 

Af psykolog Hjalti Jönsson. Februar 2018.

Ifølge én af grundlæggerne af Kognitiv Terapi, professor Aaron T. Beck, kan det fundamentale rationale ved den Kognitive model beskrives med én enkelt sætning: It is not so much what happens to you that’s important – but what you make of it”

I årenes løb har dette rationale præget udviklingen indenfor 2. og 3. bølge kognitive terapiformer, samt dannet grundlag for udarbejdelsen af diagnose specifikke kognitive modeller. For eksempel, den kognitiv model for Panikangst, hvor David M. Clark skrev at ”det ikke er så meget, angsten eller de oplevede fysiske symptomer (såsom hjertebanken) som er problemet, men de overdrevne katastrofetanker personen knytter til disse symptomer”. Ifølge Clark’s model er det derved fortolkningen af det fysiske symptom, som medfører angsten for de fysiske symptomer og/eller angst for angsten. Ligeledes blev Paul M. Salkovskis’ kognitive model for OCD inspireret af samme rationale. Ifølge Salkovskis er ”det ikke så meget indholdet (eller hyppigheden) af de ufrivillige invaderende tanker (tvangstanker,) som er problemet, men måden personen opfatter tankerne på”. F.eks. hvis en empatisk person oplever ufrivillige invaderende tanker om at kunne gøre skade på andre, ville de tanker kun medføre angst og ubehag, hvis personen opfatter tankerne som værende særlige vigtige og/eller betydningsfulde. Det samme grundlæggende rationale ses i Adrian Wells meta-kognitiv teori om bekymringer, hvor ifølge Wells ”det er ikke så meget bekymringerne i sig selv som er problemet, men måden personen opfatter bekymringerne og deres funktion på”.

I nyere tid, med de såkaldte tredje bølge kognitiv terapiformer, er der bl.a. kommet øget fokus på følelser og hvordan vi opfatter og forholder os til vores følelser på – og herunder især de såkaldte ”negative” følelser, såsom tristhed, skyld, og skam. Herunder har Professor Paul Gilbert udviklet Compassion-fokuseret terapi, hvor et af det grundlæggende formål er at fremme vores forståelse for hjernens design og vores grundlæggende emotionsreguleringssystemer. Hensigten er bl.a. at skabe større accept og normalisering af alle typer følelser. Her kan inspirationen fra Becks kognitive rationale ligeledes ses, men Beck ville nok formulere rationalet:  It is not so much what you feel that’s important – but what you make of it”

Inspireret af ideer fra kognitiv teori samt compassion fokuseret teori fortæller psykolog Susan David ved Harvard Medical School i vedhæftet TED-Talk om begrebet ”følelsesmæssig fleksibilitet” (emotional agility). Her forklarer hun bl.a. hvordan vores forhold og opfattelse af vores naturlige følelser (positive såvel som negative) kan præges af det samfund vi lever i – samt hvordan vores forhold til følelser kan have en afgørende betydning for vores trivsel.

“In a survey I recently conducted with over 70,000 people, I found that a third of us -- a third --either judge ourselves for having so-called "bad emotions," like sadness, anger or even grief….. Normal, natural emotions are now seen as good or bad. And being positive has become a new form of moral correctness.” (Susan David).

Susan:  https://www.ted.com/talks/susan_david_the_gift_and_power_of_emotional_courage

 
 
Læs mere…

Flere Fantastiske Forbindelser

En antologi redigeret af René Kristensen

Denne måneds artikel vil introducere en nylig udgivet antologi om læringsmiljøer, hvor psykolog Christina Schlander har skrevet kapitlet Compassion i skoler. Læs en kort beskrivelse af bogen nedenfor, og find den på forlagets hjemmeside: Dafolo Forlag - Flere fantastiske forbindelser.

Antologien følger op på og udvider perspektivet fra antologien ”Fantastiske forbindelser- i undervisning og læringssamvær” fra 2006, hvor en række markante navne gjorde bogen til en pædagogisk bestseller med fokus på en relationel forståelse af undervisning og læringssamvær.

I denne bog, ”Flere fantastiske forbindelser” bidrager en om muligt endnu mere markant række af forskere, teoretikere og praksisudviklere, der kan udvide de fantastiske forbindelser og relationelle forståelser og udvikle samskabende og vitaliserende læringsmiljøer i skoler såvel som børneinstitutioner. Denne antologi har en større vægt på ideen om at vi samskaber vore forståelser af både os selv og verden. Vi lærer alt, hvad vi tilegner os, i relation til nogen eller noget.

Antologiens kapitler kan læses hver for sig, men de er, trods deres store diversitet, også sammenhængende, ikke mindst i form af de samskabende forståelser af pædagogik og de mange fascinerende og respektfulde måder at udvikle god praksis.

Bogen henvender sig bredt til det pædagogiske felt. Lærere, pædagoger, psykologer, konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, studerende på pædagogiske diplommoduler og alle andre, der måtte have interesse i relationer og samskabelse af læringsmiljøer.

Den kan bruges i pædagogiske uddannelser som introduktion til en række pædagogiske personligheder fra USA, Canada, England, Sverige og Danmark.

Læs bogens indledning og få en kort beskrivelse af bogens kapitler her: Flere Fantastiske Forbindelser.

Læs mere…