Christina Schlander
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Christina Schlander

 • Indehaver af Kognitiv Terapi Center Århus
 • Indehaver af Center for Compassionfokuseret Terapi
 • Cand. psych.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn 
 • Specialist & supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Ekstern lektor på Århus Universitet, Psykologisk Institut
 • Supervisor i KAT i Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Supervisor i psykoterapi i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Netværkspsykolog for TeamDanmark
   

Christina Schlander har særlig interesse for det komplekse felt og har en bred erfaring indenfor det kliniske område med udgangspunkt i både kognitiv adfærdsterapi og compassionfokuseret terapi (CFT). Se Center for Compassionfokuseret Terapi: compassiondanmark.dk

Her tilbyder vi både behandling med afsæt i compassionfokuseret terapi (CFT), og udbyder kortere og længerevarende uddannelser i compassionfokuseret terapi til flere faggrupper

 

Christina underviser og tilbyder supervision - gerne med afsæt i individuelt, udformede læringsplaner.

Christina har erfaring med depression, angst, personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, aggressionsforvaltning og spiseforstyrrelser.

Christina Schlander har rettighederne i Danmark til at benytte det evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske program Aggression Replacement Training ART(R), herunder at uddanne trænere i programmet.

Christina Schlander har været beskæftiget i et forskningsprojekt og senere under Århus Amt, med vurdering og behandling af særligt udsatte og sårbare mennesker. Christina Schlander har desuden været tilknyttet privatpraksis siden 1998, bl.a. egen praksis siden 2004.

Publikationer

Compassionfokuseret terapi i praksis. Af Christina Schlander. Hans Reitzels Forlag. 2020. 

Protokol: CFT MOD vedvarende sorg. Afprøvet på Aarhus Universitet, PI, ledet af Maja Oconnor. Århus Universitet.

Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og familier. Af Christina Schlander og Lisbeth Jørgensen. Hans Reitzels Forlag, 2018.

Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed. Af Christina Schlander. Akademisk Forlag, 2015.

Kognitiv terapi – nyeste udvikling – kapitel 15: Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelserHans Reitzels Forlag, 2012.

Flere fantastiske forbindelser. Redigeret af Rene Vorregaard. Kaptitel: Compassion i skoler. Dafolo 2019. 

 

Hent CV: Christina Schlander CV 2018.pdf