Psykolog Hjalti Jonsson
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Hjalti Jónsson

 • Psykolog
 • Cand.psych. 
 • Ph.D
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn. 
 • Ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Efteruddannelse:

Hjalti er trænet og superviseret i Kognitiv adfærdsterapi ved Center for Anxiety Disorders and Trauma, ved Maudsley Hospital i England og har desuden deltaget i flere konferencer, kurser og workshops indenfor Kognitiv adfærdsterapi for Angst, OCD, PTSD, depression, m.m.

Hjalti har ligeledes gennemført den 2 årige efteruddannelse i Compassion Fokuseret Terapi.

Aktuelt er Hjalti ved at gennemføre Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i psykoterapi.

Arbejdsområder og erfaring:

Behandling: Hjalti Jónsson har været ansat flere år på Klinik for OCD og Angstlidelser, på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor han har opnået erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser.

Hjalti har specialiseret sig i kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingen af OCD, angst og traumer og har desuden en bred erfaring med behandlingen af andre psykologiske problemstillinger. Hjalti har en særlig interesse og erfaring med intensiv behandling af OCD.

Supervision og undervisning: Hjalti superviserer og underviser forskellige faggrupper såsom psykologer, læger, samt andet sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Hjalti interesser sig især for kognitiv adfærdsterapi for forskellige problemstillinger med særlig kendskab til kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD, angst og traumer. Hjalti kan desuden tilbyde supervision/sparring ifm forskningsprojekter.

Forskning: Hjalti har planlagt og/eller ledet flere forskningsprojekter, med primær interesse for psykoterapi forskning. Hjalti har bl.a. været med til at implementere og afprøve kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmanual for OCD patienter i voksen Psykiatrien, samt Cool Kids® angstbehandlingsmanual i Børn og unge Psykiatrien og PPR.

Anden relevant erfaring:

 • Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale klinisk retningslinje for OCD
 • Medlem af Uddannelses og Forskningsministeriets Censorkorps for psykologi. 
 • I redaktionen for fagtidsskriftet Nordic Psychology - Taylor and Francis Group
 • Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, University of Reykjavik, Iceland.
 • Honorary research associate at the Institute of Psychiatry, King College London, UK
 • Honorary research associate at the Department of Psychology, University of Bath, UK
 • Reviewer for diverse internationelle fag tidsskrifter (f.eks. Journal of Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, Psychiatric Reasearch).

CVR Nummer: 35494030

Publikationer:

Hjalti har udgivet en række forskningsartikler og bogkapitler, primært til fagpersoner:

Kapitler og artikler til fagpersoner:

 • Nissen, J.B & Jonsson, H. (2018) Kognitiv adfærdsterapi ved obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge: I L. Jørgensen  & C. Schlander. Kognitiv Adfærdsterapi for børn, unge og familier. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 • Jónsson, H. (2014). Kognitiv adfærdsmodel for OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Jónsson, H. & Hougaard E. (2014). Virkningen af medicinsk og psykologisk behandling ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Klindt-Bohni, M. Jónsson, H. & Rosenberg, N. (2014). Kognitiv adfærdsterapi ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Hougaard, E., Jonsson, H., Piet, J., Nørr, H. (2013) Hvordan dokumenteres virkningen af psykoterapi. I B. Møhl & M. Kjølbye. Psykoterapiens ABC. Copenhagen, Psykiatrifondens Forlag.
 • Bennedsen, B.E; Jónsson, H; & Klindt-Bohni, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi for OCD: I N. Rosenberg, M. Mørch & M. Arendt. Kognitiv terapi – nyere udvikling – 2. udgave. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 • Arendt, M., Jónsson H, & Hougaard E. (2013). DSM-V. Psykolog Nyt. Vol. 15, s. 10-15
 • Thomsen, A. S. & Jonsson, H. (2013): Diagnostisk udredning af OCD. Best Practice, Vol.

Forskningsartikler:

 • Salkovskis, P.M, Jónsson, H, Carter, N. Tang, N.K.Y., & Moncad, H. (submitted). Problems thinking out of the box? Neuropsychological set shifting and perceived Cognitive Flexibility in Obsessive Compulsive Disorder relative to other anxiety disorders and healthy controls.
 • Jónsson, H., Sørensen, M. J., Arendt, K., & Thastum, M. (2015). The Effectiveness of group cognitive–behavioural treatment for childhood anxiety disorders in community clinics: clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders (in press)
 • Jónsson, H., Kristensen, M., & Arendt, M. (2015). Intensive outpatient cognitive behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 06/2015; DOI:10.1016/j.jocrd.2015.04.004