Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årig uddannelse i Compassionfokuseret terapi (voksenområdet) 2019/20 - opstart september 2019

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring, klientkontakt og behandlingsarbejde.
Forudsætninger :
Uddannelse som psykolog eller læge og med mulighed for at have klientforløb under det 2 årige uddannelsesforløb.

Max. 14 deltagere
Indhold :
Hovedvægten af uddannelsen lægges på Compassion Focused Therapy (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi.
Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser udfra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis.
Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne.
Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer samt træning i grupper og refleksioner i plenum.
Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.
Varighed :
Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul)

Klokken: 9.00 - 16.00

Frokost: 12.00 - 13.00

Supervision i alt 60 timer fordelt over 10 dage.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder, især CFT interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion som tilgang samt kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Undervisere & supervisorer :
Psykologer:
Christina Schlander, Monica Trærup, Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK), Dr. Deborah Lee (UK)
Godkendelser :
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening til brug for specialist i:

Specialist i psykoterapi voksen: 90 timer i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer). Hovedretning: Kognitiv.
Specialist i Psykopatologi: 13.4.4.2.3. Behandling 42 timer + fleksibelt valg.
Specialist i Sundhedspsykologi voksen: 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 90 timer.

60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv.
Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris m.m :
Pris 45.000 kr. Inkl. forplejning og materialer

Modul 1 - 7 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander
Mail: cs@kognitiv.dk

Indhold

Modul 1
09-09-2019 - 11-09-2019
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT): 3. generation.
Modul 2
11-11-2019 - 13-11-2019
Terapeutens færdigheder og terapeutisk proces.
Modul 3
27-01-2020 - 29-01-2020
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlig fokus på eksponering og adfærdseksperimenter, samt problemløsning.
Modul 4
16-03-2020 - 18-03-2020
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlig fokus på traumer og PTSD.
Modul 5
11-05-2020 - 13-05-2020
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlige fokus på bipolarlidelse & spiseforstyrelser.
Modul 6
19-08-2020 - 21-08-2020
Behandling af ubalance i emotionsreguleringssystemerne. Særlig fokus på depression.
Modul 7
26-10-2020 - 28-10-2020
Compassionfokuseret terapi - fokus på terapeutens stil og behandlingsprocessen.
Supervision
fortsættelse fra november 2020
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!