Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årig uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi (B&U området) 2020/21 - opstart september 2020

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt
Indhold :
Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi godkendt 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på B&U området. Uddannelserne er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen introduceres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således du får en grundig indføring i forskellige lidelser så som depression og lavt selvværd, angst, autismeforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser & spiseforstyrrelser. Supervisionen (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og fortsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikre implementeringen bedst muligt. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at opfylde Dansk Psykolog Forenings (DPF) krav til at indgå i uddannede psykologers videreuddannelse til specialist i hhv. psykoterapi (BU området) eller klinisk børnepsykologi. Kravene er specificerede i DPFs specialistordning. Desuden kan uddannede læger i en vis udstrækning også anvende forløbet i deres videreuddannelse. Men det er kursisters eget ansvar, at holde rede på, hvordan KTCÅs kognitive videreuddannelse meriterer i forhold til deres samlede videreuddannelsesforløb.
Forudsætninger :
Der optages max. 25% ikke-akademikere.

For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus
Kontakt Christina Schlander på cs@kognitiv.dk for at høre om optagelse er mulig.
Varighed :
1 års teoridel er 20 dage af 5 moduler inkl. 18 timers supervision.
2. år er 42 timers supervision. Tidspunkter fastlægges af supervisor.

Hver dag 9.00-16.00

Ialt 102 timers teori og 60 timers supervision
Underviser :
Psykologer: Christina Schlander, Kirsten Callesen, Monica Trærup og Lisbeth Jørgensen, Karsten Abel, og Kristian Beck Arendt.

Special læge i børne- og ungdomspsykiatri: Judith Becker Nissen
Godkendelse :
Kurset søges godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialisering i hhv. psykoterapi (KAT - B&U-området) eller klinisk børnepsykologi med:

Psykoterapeutisk fagnævn:
90 timers teori i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori
12 timers teori i emneområde 3.5 Angst og depression
60 timers supervision under emneområde 12.4.2.

Børnepsykologisk fagnævn:
78 timer i emneområde 6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Pris m.m. :
Pris: 48.000 kr. inkl. materialer og forplejning under modul 1 - 5

Modul 1-5 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision.
Frist :
D. 1 juli 2020

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander
Mail: cs@kognitiv.dk

Indhold

Modul 1 :
07-09-2020 - 10-09-2020
Den kognitive grundmodel og metode
Modul 2 :
16-11-2020 - 19-11-2020
Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Modul 3 :
18-01-2021 - 21-01-2021
Kognitiv adfærdsterapi ved angst
Modul 4 :
15-03-2021 - 18-03-2021
Kognitiv adfærdsterapi ved autismespektrumforstyrrelser
Modul 5 :
03-05-2021 - 06-05-2021
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser, selvbeskadigelse og spiseforstyrrelser
2. års supervision :
42 timer (ialt 60 inkl 18 timer 1. år).
Status
ledige pladser
 

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!