Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Internat Kaløvig Badehotel - Compassionfokuseret personligt udviklingsarbejde - 30 timer - september 2019

Beskrivelse

Internat på Kaløvig Badehotel fra mandag d. 2. september til fredag d. 6. september 2019.
Målgruppe :
Psykologer og læger.
Indhold:
Vi har nu fornøjelsen af at invitere på 5 dages internat som rammen om dit personlige udviklingsarbejde, med fokus på at skabe trivsel og robusthed. Vi kender alle til at blive trætte, udkørte og har perioder hvor vi mistrives. Der er mange kilder til mistrivsel, ja faktisk skal vi ikke gøre noget for at komme i disse negative tilstande. En af de store kilder er også vores engagement i at hjælpe andre mennesker, der er fanget i mistrivsel og med psykiske lidelser. Det kan være tyngede at være et involveret vidne til andre menneskers tragedier. Vores hjælpegerning er både givende og drænende, og i sagens natur er vores udviklede kompetencer til at drage omsorg og hjælpe oftest rettet mod andre. Vi vil, på dette internat, vende de samme kompetencer indad og forsøge at forstå og imødekomme de barrierer, der er mod compassion rettet mod os selv. Vi vil have fokus på motivation til og forskellige måder at holde os selv mentalt i form på. Formålet vil være at træne din evne til at trives både personligt og i den terapeutiske proces.

Vi vil drage nytte af den proces, der er i praksis i CFT (Paul Gilbert, Chris Irons, Russel Kolts)
Det vil være hjælpsomt med noget kendskab til CFT, men vi kommer omkring kerneelementerne i denne proces med fokus på eget liv, så alle vil have mulighed for at profitere af internatet.
Det overordnede formål er at styrke din compassionmentalitet: Visdom, styrke og dit omsorgsfulde engagement. Vi vil tage afsæt i egen CFT formulering og de barrierer, der er mod compassion gennem træning af mindfull opmærksomhed, beroligende åndedræt, guidede visualiseringer, stolearbejde, fokus på besværlige følelser og sider af selvet samt compassionfokuseret problemløsning.
Varighed :
5 dages internat - 30 timers personligt udvikling
Undervisere :
Christina Schlander er specialist & supervisor i psykoterapi. Forfatter til bogen ”Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed”.

Krista Straarup Nielsen er specialpsykolog på klinik for mani og depression, Skejby Psykiatriske Hospital.
Godkendelse :
30 timers personligt selvudviklingsarbejde
Pris:
Pris: Kr. 11.500. Beløbet forfalder ved tilmelding.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Prisen inkluderer 30 timers personligt selvudviklingsarbejde, overnatning i enkeltværelse, samt forplejning.

Tilmeldingsfrist: d. 5. august 2019
Sted :
Kaløvig Badehotel
Åstrup Strandvej 68A,
8541 Skødstrup

Indhold

02-09-2019 - 06-09-2019
30 timers personligt selvudviklingsarbejde.
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!