Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 30 timer - opstart december 2020

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt. Det forventes, at kursisten enten er bekendt med det teoretiske grundlag for ACT, eller er villig til at læse lidt herom inden kursusstart.

Der optages max. 25% ikke-akademikere (For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus).
Indhold :
ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Kurset er henvendt til psykologer og læger, der ønsker en anvendt orienteret introduktion til ACT. Kurset vil give en indføring i ACTs teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutiske praksis gennem en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Kursisterne vil blive opfordret til at udforske disse ACT processer på sig selv, såvel som med klienter.
Varighed :
30 timer. 5 dage fra kl. 09.00 til 15.45 (45 min. frokost)
Underviser :
Monica Trærup, psykolog, cand. psyk. aut. specialist og Karsten Abel, psykolog, cand. psyk. aut. specialist.
Godkendelse :
Kurset er godkendt af Dansk Psykolog forening til brug for følgende specialistuddannelser:
• Specialist i psykotraumatologi som følgende: 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer med 12 timer. Fleksibelt valg 18 timer.
• Specialist i psykopatologi som følgende: 13.4.4.2.3. Behandling med 12 timer. Fleksibelt valg med 18 timer.
• Specialist i psykoterapi med 30 timer i emneområde 12.4.4.2.3. for psykologer med anden teoretisk referenceramme end KAT som deres hovedretning.
• Specialist i sundhedspsykologi voksen som følgende: 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 30 timer.
• For øvrige kursister, kan timerne anvendes iht. retningslinjerne i det fleksible valg.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris og tilmelding:
8.500,00 kr. inkl. forplejning, materialer og kursusbevis.

Tilmeldingfrist: 9. december 2020
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Anbefalet litteratur:
Baggrundslitteratur som kursisten anbefales at købe:
Russ Harris: Act i teori og praksis
Hayes, Strosahl & Wilson: Acceptance and Commitment Therapy
Kursusansvarlig:
Monica Trærup Mail: mt@kognitivudvikling.dk
Karsten Abel. Mail: psykolog@karstenabel.dk

Indhold

Dag 1:
14-12-2020
Her vi kursisten få en introduktion i ACTs teoretiske grundlag, herunder de 6 kerneprocesser i Hexaflex. Fokus er på forståelsen af psykologisk flexibilitet.
Dag 2:
15-12-2020
Her vil fokus være på en anden af de seks kerneprocesser – defusion. Fokus vil herunder være på metoder til at fremme defusion / adskille sig fra tænkningen.
Dag 3:
06-01-2021
Her vil kursisten opnå en større forståelse af én af de 6 kerneprocesser i ACT – Accept. Kursisten vil lære at socialisere klienten til ACT via ”ACT i en nøddeskal”. Kursisterne vil opnå metoder til at fremme følelsesmæssig accept via forskellige øvelser og metaforer.
Dag 4:
07-01-2021
De to kerneprocesser ”kontakt med nuet” og ”selvet som kontekst” vil blive uddybet og trænet på denne undervisningsdag. Fokus vil være på helt konkrete nærværsøvelser til klienter, der er ramt på deres evne til metakognition. Ligeledes vi vil have fokus på mindfulness øvelser og at træne selvet som kontekst.
Dag 5:
08-01-2021
Indføring i de to sidste kerneprocesser: ”Klarhed over værdier og engagerede handlinger”. Vi træner konkrete metoder til at hjælpe med at opnå kontakt til værdier og motivere til engagerede handlinger
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!