Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Compassionfokuseret terapi (CFT). 5 dage ialt 30 timer - opstart november 2020

Beskrivelse

Formål :
Formålet med kurset er en introduktion til modellen og tilgangen i Compassionfokuseret terapi. CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi og har særligt sit fokus på emotioner.
Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring, klientkontakt og behandlingsarbejde.


Der optages 25% tværfagligt personale.
For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus.
Kontakt Christina Schlander på cs@kognitiv.dk for at høre om optagelse er mulig.
Indhold :
Gennemgang af CFT Modellen
Introduktion til grundlæggende øvelser, åndedræt og trygt sted
Den ideelle omsorgsfigur og selv compassion
Terapeutiske egenskaber og færdigheder

Compassionfokuseret terapi har bl.a. rødder i evolutionsteori og funktionsanalyse, moderne neuropsykologi og neurovidenskab, tilknytningsteori, social og personlighedspsykologi. Terapien hviler på et bredt udvalg af evidensbaserede og tværteoretiske metoder.

På dette kursus vil du blive introduceret til essensen i compassionfokuseret terapi. Essensen i compassionfokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andre levende væseners psykiske smerte kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den.

Compassionfokuseret terapi kan anvendes i ren form eller i kombination med andre terapeutiske retninger.
Form :
Formen vil være oplevelsesorienteret, idet det vægtes at deltagerne får mulighed for at afprøve metoderne på og med sig selv. Dagene vil veksle mellem oplæg, øvelser og cases.
Pris :
9.500 kr. for 5 dages kursus inklusiv forplejning, materialer og kursusbevis.

Tilmeldingen er personlig og bindende.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tid :
9. november 2020
10. november 2020
11. november 2020
3. december 2020
4. december 2020

Alle dage fra 9-16, ialt 30 timer

Sidste tilmeldingsfrist 23. oktober 2020
Underviser :
Christina Schlander, psykolog, cand. psyk. aut. specialist & supervisor i psykoterapi. Ekstern lektor, PI, Aarhus Universitet

Forfatter til bogen: Compassionfokuseret terapi i praksis samt Compassionfokuseret terapi - en vej til større tilfredshed.
Godkendelse :
Kurset er godkendt:
Specialist i Psykoterapi voksen 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme 30 timer
Specialist i Sundhedspsykologi 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde, 30 timer
Specialist i Psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer + fleksibelt valg.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander. center@kognitiv.dk

Indhold

3 dage:
09-11-2020 - 11-11-2020
Dag 1: Introduktion til grundmodellen og metode.
Dag 2: Arbejde med blokeringer og motivation i terapeutisk praksis
Dag 3: Arbejde med skam, skyld og selvkritik.
2 dage:
03-12-2020 - 04-12-2020
Dag 4 & 5: Terapeutisk proces, herunder terapeutens egenskaber og færdigheder
Status
alt optaget

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!