Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Kursus i terapeutisk behandling af kroniske tics lidelser - 1 dag

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger, der arbejder med børn, unge og voksne med tics lidelser. Personale med anden uddannelse og med viden og erfaring i at udøve kognitiv adfærdsterapi vil også kunne deltage i kurset.
Formål:
Formålet er, at kursisten tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om tics lidelser med henblik på intervention herunder når tics lidelsen er en del af et mere kompleks symptombillede.
Indhold:
Definition og klinisk præsentation af tics lidelser, herunder Tourettes syndrom.
Interventionsmuligheder i forhold til tics lidelser herunder med særligt fokus på den terapeutiske intervention omfattende Habit Reversal Training (HRT) samt Eksponering og response hindring (ERP). Der vil være mulighed for supervision af egne medbragte cases.
Varighed :
6 timer - 1 dag kl. 9-16

Udstedelse af kursusbevis forudsætter 100% deltagelse
Underviser :
Overlæge Judith Nissen, Tourette ambulatoriet og OCD ambulatoriet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Midt, Skejby Sygehus
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Aarhus C
Pris :
Kr. 1.900,00 + moms inkl. materialer og forplejning.
Litteratur:
Undervisningen tager udgangspunkt i manualen Niks til Tics.

Indhold

Dag 1 :
Tourettes syndrom. Definition og klinisk præsentation. Der vil være fokus på ætiologi, forløb, komorbiditet samt udredning.
Grundlæggende principper i behandling (psykoeduktion, pædagogik, fysisk træning, terapi og medicin). Grundig indføring i to tics træningsmetoder såvel individuelt som i gruppe: Habit reversal træning (HRT) og Eksponering og respons hindring (ERP). Grundlæggende principper i behandlingen, når Tourettes syndrom ses som en del af den komplekse kliniske præsentation.
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!