Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Tværfaglig - 2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi 2018/19 - opstart april 2018

Beskrivelse

Indhold:
Vi udbyder denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, uddannelsen er gennemført hos os for psykologer og læger siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således du får en grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervisionen (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og fortsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikre implementeringen bedst muligt.
For yderligere detaljer se venligst de vedhæftede dokumenter: Beskrivelse samt program.
Målgruppe :
Kurset henvender sig til alle behandlere, der ønsker grundlæggende og videregående viden om kognitiv adfærdsterapi.
Forudsætninger :
Motivation, klientarbejde og relevant job / ansættelse under hele uddannelsen.
Du bedes før tilmelding fremsende en motiveret ansøgning til Christina Schlander på cs@kognitiv.dk, hvor du beskriver hvilke KAT kurser eller erfaring med KAT du har, samt hvilken målgruppe du er behandler for. Du bedes også oplyse din faglige baggrund.
Varighed :
Teoridelen 1. år: 20 dage inkl. 18 timers supervision.
Supervisionsdelen 2. år: 42 timer fordelt over 8 hele dage.
Teoridelen er opdelt i 5 moduler af 4 dages varighed. Se programmet længere nede i teksten.

Ialt 102 timers teori samt 60 timers supervision

Klokken: 9.00 - 16.00 (sidste dag på modul 5 sluttes der kl. 15.00)

Frokost: 12.00 - 13.00
Underviser :
Psykologerne: Christina Schlander, Monica Trærup, Lisbeth Jørgensen, Karsten Abel og Hjalti Jönsson.

Alle undervisere er specialister, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks 6 personer Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.
Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Supervisorer :
Psykologer: Lisbeth Jørgensen og Karsten Abel. Alle supervisorer er specialister i psykoterapi, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Pris:
Modul 1 - 5 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision Kr.: 48.000,-
Prisen er inkl. materialer og forplejning.
Sted:
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tlf.: 87 41 60 20
Tilmeldingsfrist:
Den 01.02.2018

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller når kurset er lukket for tilmelding hæftes for det fulde gebyr.

Indhold

Modul 1:
30-04-2018 - 03-05-2018
Den kognitive grundmodel og metode
Modul 2:
25-06-2018 - 28-06-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Modul 3:
25-09-2018 - 28-09-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved angst
Modul 4:
17-12-2018 - 20-12-2018
Kognitiv adfærdsterapi ved specifikke lidelser
Modul 5:
11-03-2019 - 14-03-2019
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser, selvbeskadigelse og spiseforstyrrelser.
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!