Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Supervision på egen stil ved Psykolog Monica Trærup

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer & læger
Metode:
Psykolog Monica Trærup udbyder supervision på egen stil / eget udviklingsarbejde i gruppe. Supervisionen vil afspejle, at Monica Trærup er specialist i kognitiv terapi og inddrager herunder tredje bølge: ACT, Compassion terapi og dialektisk adfærdsterapi.
Gruppesupervisionen på eget udviklingsarbejde vil udgøre et trygt og anerkendende miljø, hvor psykologen får rammer for at udvikle og afklare egne personlige forudsætninger, stilarter, specifikke reaktionsformer såvel som mulighed for at udvikle evne til at reflektere over dette med udgangspunkt i specifikke terapeutiske samtaler.
Det personlige udviklingsarbejde kan være foregå i forbindelse med metodetræning og kan tage udgangspunkt i konkret sagssupervision.
Der vil således blive plads til træning af øvelser, rollespil etc. relevant for de udviklingspunkter/cases, der medbringes.
Der vil være hensigtsmæssigt med videosupervision, hvor der medbringes videoklip fra casearbejde. Såfremt du ønsker videosupervision, bedes du medbringe og være hjemme i brug af udstyr til at vise videosekvens med. Klientsamtykkeblanketter vedr. videosupervision kan hentes fra Dansk Psykologforenings hjemmeside.

Det personlige udviklingsarbejde kan foregå i forbindelse med metodetræning og supervision inden for den kognitive referenceramme. Det vil sige, at supervision, der indebærer feedback på egen stil, kan tælle enten som supervision eller personligt udviklingsarbejde.

Gruppen henvender sig udelukkende til psykologer & læger.
Varighed :
40 timer i gruppe. Alle mandage fra 9-14.00 (incl. 30 minutters frokostpause til medbragt mad):
Underviser :
Psykolog Monica Trærup
Pris:
Prisen vil være 17.000 kr. for 40 timer timers supervision /personlig udviklingsarbejde.
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2018
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tlf.: 87 41 60 20

Indhold

Supervision i gruppe:
27-08-2018 - 04-03-2019
Alle mandage fra 9-14.00 (incl. 30 minutters frokostpause til medbragt mad):
Den 27/8-2018
Den 10/9-2018
Den 8/10-2018
Den 5/11-2018
Den 3/12- 2018
Den 7/1-2019
Den 21/1-2019
Den 4/3-2019
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!