Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årige uddannelse i Compassionfokuseret terapi (voksenområdet) 2016/17 - opstart juni 2016

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt
Forudsætninger :
Uddannelse psykolog eller læge.


Der optages max. 25% ikke-akademikere

For andre ikke-akademikere forudsættes som minimum terapeutisk erfaring og klientkontakt, dertil relevant beskæftigelse samt introduktionskursus i KAT. Ansøgning fremsende til Christina Schlander cs@kognitiv.dk

Max. 12 deltagere
Indhold :
Der introduceres til de forskellige generationer i kognitiv adfærdsterapi med det formål at få en grundlæggende forståelse for bagvedliggende grundmodel. I uddannelsen præsenteres og trænes de metoder og teknikker fra 2. generations KAT, som også ofte anvendes i CFT.
Hovedvægten af uddannelsen lægges på compassionfokuseret terapi (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi.
Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser udfra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis.
Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne.
Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer samt træning i grupper og refleksioner i plenum.
Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.
Varighed :
Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul)

Klokken: 9.00 - 16.00

Frokost: 12.00 - 13.00

Supervision i alt 60 timer fordelt over 10 dage.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks 8 personer, der tilstræbes ideelt en gruppestørrelse på 5-6 deltagere. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder, især CFT interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion som tilgang samt kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Undervisere & supervisorer :
Psykologer:
Christina Schlander, Monica Trærup, Tine Falk, Maja O'Connor, Krista Straarup, Russell Kolts (USA), Chris Irons (UK).
Godkendelser :
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening til brug for specialist i:

90 timer i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer). Hovedretning: Kognitiv.

60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv.

Derudover er uddannelsen godkendt i Sundhedspsykologi med voksne, emneområde 13.4.4.4.3

samt Psykopatologi i Behandling, 30 timer emneområde 13.4.4.2.3.

Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris m.m :
Pris 43.000,- kr. Inkl. forplejning og materialer

Modul 1 - 7 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision (evt. 3 rater)

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2016

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Indhold

Modul 1
22-06-2016 - 24-06-2016
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT): 3. generation.
Modul 2
17-08-2016 - 19-08-2016
Behandling af lidelser i relation til trusselssystemet: Aggressiv adfærd, undgående adfærd, vrede, angst og afsky.
Modul 3
10-10-2016 - 12-10-2016
Behandling af lidelser i relation til tryghedssystemet: Depression, tab, selvkritik, skyld og skam.
Modul 4
07-12-2016 - 09-12-2016
Behandling af lidelser i relation til drivesystemet: Bipolarlidelse, spiseforstyrrelser og skam.
Modul 5
22-02-2017 - 24-02-2017
Kognitive grundmetoder og teknikker: 2. generation
Modul 6
03-04-2017 - 05-04-2017
Introduktion til grundmetoder fortsat. Fokus på angst, eksponeringsprincipper og adfærdseksperimenter.
Modul 7
12-06-2017 - 14-06-2017
Compassionfokuseret terapi - fokus på terapeutens stil og behandlingsprocessen.
Supervision
fortsættelse:

September 17
Oktober 17
November 17
December 17
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!