Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Compassionfokuseret terapi (CFT). 5 dage / 30 timer Efterår 2017 (Opstart november 2017)

Beskrivelse

Formål :
Formålet med kurset er en introduktion til compassionfokuseret terapis model og tilgang. CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi og har særligt sit fokus på emotioner. Compassion oversættes i den danske litteratur oftest til medfølelse. Tilgangen kaldes derfor også medfølelsesfokuseret terapi.
Målgruppe :
Kurset henvender sig til psykologer og læger.


Der optages 25% tværfagligt personale.
For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus.
Kontakt Christina Schlander på cs@kognitiv.dk for at høre om optagelse er mulig.
Indhold :
Gennemgang af CFT Modellen
Introduktion til grundlæggende øvelser– åndedræt og trygt sted
Den ideelle omsorgsfigur og selv compassion
Terapeutiske egenskaber og færdigheder

Compassion-fokuseret terapi har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi, mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab. Desuden er der inspiration fra psykodynamisk terapi (gestalt terapi) og humanistisk psykologi.

På dette kursus vil du blive introduceret til essensen i compassion-fokuseret terapi. Essensen i compassion-fokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andre levende væseners psykiske smerte kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den.

Medfølelse har i over 3000 år været kendt som en af menneskesindets vigtigste og mest karakteristiske egenskaber. Medfølelse bliver opfattet som et vigtigt middel til at regulere og balancere vores emotionssystemer, omskiftelige sind og på forholdet til andre mennesker.

Compassion-fokuseret terapi kan anvendes i ”ren form” eller i kombination med andre terapeutiske retninger herunder Kognitiv Adfærdsterapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
Form :
Formen vil være oplevelsesorienteret, idet det vægtes at deltagerne får mulighed for at afprøve metoderne på og med sig selv. Dagene vil veksle mellem oplæg, øvelser og cases.
Pris :
8.500 kr. for 5 dages kursus inklusiv forplejning, materialer og kursusbevis.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tid :
13. november 2017
14. november 2017
15. november 2017
11. december 2017
12. december 2017

Alle dage fra 9-16, ialt 30 timer

Sidste tilmeldingsfrist 13. september 2017

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.
Underviser :
Christina Schlander, psykolog, cand. psyk. aut. specialist & supervisor i psykoterapi. Ekstern lektor, PI, Aarhus Universitet

Forfatter til bogen: Compassionfokuseret terapi - en vej til større tilfredshed.
Godkendelse :
DPF godkendelse:
Kurset søges med 30 timer i emneområdet 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme.

Indhold

3 dage:
13-11-2017 - 15-11-2017
Dag 1: Introduktion til grundmodellen og metode.
Dag 2: Arbejde med skam, skyld og selvkritik.
Dag 3: Arbejde med blokeringer og motivation i terapeutisk praksis
2 dage:
11-12-2017 - 12-12-2017
Dag 4 & 5: Terapeutisk proces, herunder terapeutens egenskaber og færdigheder
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!