Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Chilled Angstbehandling for unge (13-17år) - 2 dages kursus - 6. og 7. juni 18

Beskrivelse

Målgruppe :
Kurset henvender sig til psykologer og læger.
Formål :
Chilled angstbehandlingsprogrammet for unge (13-17årige) bygger på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids, men er pædagogisk anderledes præsenteret. På kursusdagen vil forskellene på manualerne blive gennemgået og der vil blive undervist i de to forskellige måder, man kan køre programmet på (kombineret og opdelt) samt kigget på arbejdsark, som adskiller sig fra Cool Kids.
Derudover vil vi drøfte særlige dynamikker, som gør sig gældende i forhold til at arbejde med de unge – både individuelt og i gruppe. Forskellige strategier til at ”nå de unge” med vil ligeledes blive drøftet. Undervisningen tager udgangspunkt i Lisbeths egne erfaringer med at køre Chilled grupper samt supervision af Chilled gruppeterapi.
Eksempler på emner vi berører:
O Rekruttering til gruppeforløb
O (U)hensigtmæssig gruppedynamik
O Belønning til unge
O Forældreinddragelse – hvor meget/lidt?
O Manglende motivation
O Den tavse gruppe
O Storcenter session med unge
Underviser :
Lisbeth Jørgensen. Cand. psych, aut. & Specialist i Psykoterapi.
Lisbeth har flere års erfaring med at arbejde med børn og unge med angstlidelser på Angstklinikken, Aarhus Universitet og har været med til at udbrede Cool Kids konceptet i Danmark.
Lisbeth superviserer til dagligt mange behandlere som arbejder med børn med angstlidelser og er medforfatter til bogen Børn og Angst. En håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet. Dansk Psykologisk Forlag, 2014.
Undervisningsform:
Undervisningen vil primært være oplæg og dialog samt enkelte øvelser. (Ønskes et mere træningsbaseret kursus henvises til 2 dages Chilled kursus).
Varighed :
Varighed: 2 dage, kl. 9-15

Onsdag den 6. juni 2018
Torsdag den 7. juni 2018
Pris :
3700,00 kr- (+ moms), prisen er inkl. forplejning
Tilmeldingsfrist: den 7. april 2018

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C

Indhold

Modul 1:
06-06-2018 - 07-06-2018
onsdag den 6. juni 2018 og torsdag den 7. juni 2018 - kl. 9 til 16
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!