Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Mangler du ekstern supervision til din autorisation? v. Lisbeth Jørgsen, cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi.

Beskrivelse

Målgruppe og beskrivelse :
Jeg udbyder et 60 timers supervisionsforløb for psykologer, som er på vej mod autorisation. Fokus vil være psykoterapi til børn og unge på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag med relationen i centrum – der vil være inspiration fra andre tilgange til psykoterapi. Man kan bl.a. tage cases op, hvor man har brug for hjælp til at forstå og intervenere i forhold til barn, forældre eller miljøet, forældresamarbejde, tilgang til konsultative møder m.m.

Vi vil arbejde med individuel supervision i gruppe med inddragelse af gruppen gennem specifikke opgaver eller afgrænsede refleksioner. Der vil desuden blive gjort brug af øvelser, rollespil og demonstrationer ligesom der også vil være elementer af undervisning om forskellige problemstillinger undervejs. Der vil blive vekslet mellem vejledt opdagelse og en mere direktiv, støttende stil i supervisionen.
Underviser :
Lisbeth Jørgensen, cand. psych.aut., specialist og supervisior.

OM MIG
Jeg har gennem de seneste 10 år arbejdet med børn- og unge i offentligt og privat regi og er meget optaget af, hvordan vi kan samtale med børn og deres forældre samt personale på skoler på en givtig måde, hvor man hjælper barnet til at vokse, få tiltro til sig selv og komme til at leve et meningsfyldt barne og ungdomsliv. Jeg er optaget af børns udvikling, psykopatologi og kognitive funktionsniveau set i relation til effekten af psykoterapi. Min tilgang til samtaleterapi og supervision er, at det først og fremmest skal være rart at komme hos mig, og at man skal lære noget konkret og håndgribeligt, som man skal kunne gå direkte hjem og anvende.

Jeg er underviser og supervisor på vores 2-årige kognitive børne- og unge terapiuddannelse for læger og psykologer til specialistuddannelse.
Jeg er desuden redaktør og forfatter til bogen Kognitiv Terapi til børn, unge og familier (in press). Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander (red.), Hans Reitzels Forlag.
Derudover har jeg sammen med Mikael Thastum og Signe Matthiesen skrevet bogen Børn og Angst – en håndbog til forældre og andre voksne. Dansk Psykologisk Forlag, 2014. Endelig er jeg forfatter på behandlingsmanualerne: Mind My Mind (2015), der aktuelt bliver afprøvet i et forskningsprojekt ved PsykiatriFonden, financieret af Trygfonden.
Pris:
Pris: 24.000 kr for alle 60 timer og inkl. frokost på en nærliggende cafe. Beløbet kan evt. deles op i 2 rater.
5 pers i gruppen.

Tilmeldingsfrist: 30. juni 2018
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tlf.: 87 41 60 20
Datoer og tid:
Supervisionen foregår i tidsrummet fra 9-16, frokost fra 12-13 på en nærliggende cafe.

14. august 2018
17. september 2018
23. oktober 2018
21. november 2018
7. december 2018
8. januar 2019
19. februar 2019
12. marts 2019
10. april 2019
16. maj 2019
Tilmelding og kontatk:
Lisbeth.jorgensen@me.com
Status
ledige pladser
 

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!