Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved misbrug - Efterår 2018-19

Beskrivelse

Målgruppe :
Kurset henvender sig til psykologer, læger samt tværfagligt personale.
Deltagerne forudsættes at have nogen teoretisk og praktisk viden om kognitiv terapi. Se under forudsætninger.
Forudsætninger :
Det forudsættes at man har deltaget på Introduktionskursus til kognitive behandlingsformer eller tilsvarende, samt at man har klient/brugerkontakt.
Indhold :
Kognitiv Terapi Center Århus har udbudt dette kursus siden 2005 og reviderer løbende programmet i takt med ny viden og evidens. Kognitiv terapi er en dokumenteret effektiv tilgang til behandling af klienter med misbrugsproblemer, hvor den foreliggende viden om misbrugspsykologi og klientdifferentiering meningsfuldt kan integreres. Metoden har vundet stor udbredelse som referenceramme for såvel forskning som behandling.

På kurset lægges der vægt på at give deltagerne et teoretisk, metodisk og færdighedsmæssigt fundament for at praktisere kognitiv terapi for afhængighed, sådan som vi møder den hos klienter i behandling for rusmiddelproblemer. Deltagerne vil blive indført i grundprincipper for kognitiv terapi, den kognitive misbrugsmodel, den terapeutiske og motivationelle proces i misbrugsbehandling samt principper for tilbagefaldsforebyggelse gennem træning af mestringsfærdigheder hos klienten. Endvidere gennemgås særlige vanskeligheder ved behandling af klienter med forstyrrede personlighedstræk.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser, vejledning og hjemmearbejde mellem modulerne.
Varighed :
12 dage, 4 moduler af 3 dage
Underviser :
Psykologerne:
Per Nielsen, Christina Schlander, Jens Wraa Lauersen, Lisbeth Jørgensen, Hjalti Jónsson, Monica Trærup og Karsten Abel

Alle undervisere har stor erfaring inden for de respektive delområder på kurset
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Pris :
Kr. 19.000 + moms (ialt 23.750,-) inkl. materialer og forplejning.

Tilmeldingsfrist 10. august 2018

Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.

Indhold

Modul 1 :
10-09-2018 - 12-09-2018
Introduktion, grundprincipper og misbrugsmodel m.m.
Modul 2 :
08-10-2018 - 10-10-2018
Den motiverende samtale, kontraktarbejde, registrering af trang
Modul 3 :
05-11-2018 - 07-11-2018
Personlighedsforstyrrelser og færdighedstræning.
Samtale med pårørende: partnere og børn.
Modul 4 :
14-01-2019 - 16-01-2019
Dobbeltdiagnoser, tilbagefaldsforebyggelse,
implementering
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!