Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Den motiverende samtale. Opstart Maj 2018

Beskrivelse

Formål :
Formålet med kurset er at få et indgående kendskab og erfaring med de grundlæggende elementer i motivation og forandringsprocesser. Formålet er ligeledes at få nogle konkrete evidensbaserede redskaber, som deltagerne kan bruge både fagligt og privat til at skabe motivation og forandring. Der er i kurset fokus på praktiske redskaber og øvelse af disse med udgangspunkt i MI (Motivational Interviewing) og bevidstgørelse af og arbejdet med værdier.
Målgruppe :
Kurset henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med mennesker, der har brug for eller ønsker at blive motiveret til forandringer i deres liv. Det kan være psykologer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeuter m.fl.
Indhold :
Indholdet i kurset vil være baseret på Miller & Rollnick ”Den motiverende samtale til foranding”, og deltagerne vil få kendskab til de 4 processer.
Opbyg relationen
Skab fokus
Frembring forandringsudsagn
Planlæg forandring.
Derudover vil der blive inddraget værdier med inspiration fra ACT.
Varighed og form :
Kurset er i alt 3 dage fra kl. 9.00-15.00.
16. og 17. maj 2018 og 18. juni 2018.
2 sammenhængende dage efterfulgt af en opfølgningsdag, hvor der blandt andet vil blive brugt tid på refleksion af deltagernes erfaringer. Kurset vil være en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, cases, video og øvelser.
Underviser :
Psykolog Karsten Abel
Sted :
Undervisningslokalerne på Møllestien 52, 8000 Århus C
Pensum :
Miller & Rollnick "Den motiverende samtale, støtte til forandring". En anden mulighed kunne være ”Den motiverende samtale i teori og praksis” af Gregers Rosdahl.
Pris :
3.750 kr. ex moms. Materialer, forplejning og kursusbevis er inkluderet.

Tilmeldingsfrist 22. april 2018

Tilmeldingen er personlig og bindende

Indhold

Modul 1 :
16-05-2018 - 17-05-2018
Modul 2 :
18-06-2018
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!