Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Dialektisk adfærdsterapi og miljøbehandling til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse Opstart januar 2019

Beskrivelse

Indhold :
Formålet med uddannelsen er, at tværfaglige behandlere og miljøpersonale i psykiatrien, socialpsykiatrien samt pædagogisk personale på bosteder og bostøtten opnår specialistviden omkring den gode behandling og støtte til mennesker med dysfunktionel adfærd, herunder borderline / emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (EUP). Fokus i uddannelsen vil være på viden, metoder og færdigheder, der kan omsættes til den helt konkrete behandling og støtte i hverdagen.
Undervisningen tager udgangspunkt i evidensbaseret behandling til borderline personlighedsforstyrrelse, herunder bl.a. caseformulering, dialektisk adfærdsterapi (følelsesregulering, opmærksomhedsfærdigheder og relationsfærdigheder).
Form :
Undervisningen vil foregå på mindre undervisningshold, hvor der veksles mellem teoretiske oplæg, demonstrationer, cases og gruppeøvelser. Dermed vil du på undervisningsdagene opnå konkret viden og nogle førstehåndserfaringer med metoderne, du kan omsætte til praksis. Ligeledes vil du mellem modulerne træne metoderne og færdighederne ved at integrere dem ifht. dit eget liv og arbejdsliv med klienter.
Udbytte:
Efter uddannelsen vil du have en stor forståelse for, hvorfor mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse tænker og reagerer, som de gør. Du vil være i stand til at fastsætte et overordnet fokus i behandlingen, samt lave en mere konkret behandlingsplanlægning. Du vil vide, hvordan du kan agere med hensigtsmæssig kommunikation og adfærd, der vil hjælpe klienten i en positiv udvikling. Ligeledes vil du kende til faldgrubber, som du og dine kollegaer skal være opmærksomme på. Du vil have forskellige metoder til dels at hjælpe klienten til at opnå en forståelse af egne adfærdsmønstre, dels til at arbejde med problemløsning. Du ved, hvordan du kan arbejde med selvskadende adfærd og anden impulsiv adfærd. Du mestrer færdighederne til at arbejde med mindfulness/opmærksomhedstræning målrettet denne klientgruppe samt færdigheder til at træne regulering af følelser og følelsesmæssig accept, færdigheder til at holde ud fremfor at reagere impulsivt, samt færdigheder til at klienten kan opnå bedre relationer, hvor klienten kan udtrykke egne behov og samtidig bevare relationen og selvrespekten. Sidst men ikke mindst vil du vide, hvordan du kan arbejde hensigtsmæssigt med at bevare relationen du og klient imellem.
Målgruppe :
tværfaglige behandlere og miljøpersonale i psykiatrien, socialpsykiatrien, samt pædagogisk personale på bosteder og bostøtten.
Undervisere :
Psykolog Monica Trærup, cand. Psych. Autoriseret, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi samt supervision ved Dansk psykolog forening. Medforfatter til ”Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse” i: Kognitiv Terapi Nyeste udvikling, Rosenberg & Arendt (2012).
Varighed :
4 moduler a´2 dage. I alt 8 dage.
Kl. 9.00 til 15.00 hver dag
Litteratur :
Kap. 19 "Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelser" af M. Trærup & M. Braad, i Kognitiv Terapi Nyeste udvikling, Rosenberg & ARendt (2012)
Pris :
12.000 kr. + moms

Tilmeldingsfrist 2. december 2018

Tilmeldingen er personlig og bindende

Indhold

Modul 1 :
02-01-2019 - 03-01-2019
Forstå mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse.
Deltagerne vil på dette modul opnå forståelse for mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse (EUP), herunder deres tænkning og hvorfor de reagerer med selvskade og anden dysfunktionel adfærd. Deltagerene vil lære at lave en konkret caseformulering/personforståelse sammen med klienten. I den forbindelse vil det blive tydeliggjort, hvad det overordnede behandlingsfokus er, når man arbejder med mennesker med EUP. Hensigtsmæssige behandlingsstrategier og faldgrubber hos behandlerne vil blive tydeliggjorte .
Modul 2 :
07-03-2019 - 08-03-2019
Behandling ved selvskade og anden impulsiv adfærd.
På dette modul vil fokus være på forståelsen af selvskade og anden uhensigtsmæssig adfærd. Hvordan skal behandlingen struktureres, således vi yder den nødvendige hjælp til klienten, fremfor at vi kommer til at forstærke den dysfunktionelle adfærd? Fokus vil være på hensigtsmæssige strategier (fx målhierarki, motivation, kædeanalyse og validering) samt faldgrubber (fx devaluering, kritik, forstærkning).
Modul 3 :
23-04-2019 - 24-04-2019
Opmærksomhedstræning & hold-ud færdigheder.
Vi vil på dette modul have fokus på færdighedstræning. Vi vil træne opmærksomhedsfærdigheder, der er meget konkrete og målrettet mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med personlighedsforstyrrelser. Herudover vil vi have fokus på hold-ud-færdigheder, der vil hjælpe klienten i svære situationer og dermed reducere risikoen for impulsiv adfærd.
Modul 4 :
15-05-2019 - 16-05-2019
Følelsesregulering.
Deltagerne vil på dette modul opnå færdigheder til følelsesregulering og følelsesmæssig accept. Vi vil her have fokus på, hvordan vi lærer klienterne at forstå følelser, sætte ord på følelser, kunne være i deres følelser og regulere de følelser, som klienten ønsker at ændre.
Status
ledige pladser
 

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!