Psykolog Lisbeth Jørgensen
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Lisbeth Jørgensen

 • Psykolog
 • Cand.psych.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn.
 • Specialist i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening
 • Supervisor i KAT (Kognitiv adfærdsterapi) i Dansk Psykiatrisk Selskab

Arbejdsområder og erfaring

Lisbeth er uddannet cand. psych. Fra Aarhus Universitet i 2004 og har siden opnået erfaring med behandling af mange psykologiske og psykiatriske problemstillinger hos både børn, unge og voksne.

Lisbeth har bl.a. været ansat flere år på Psykiatrisk Hospital i Risskov, ved Ungdomscentret i Aarhus Kommune samt ved Angstklinikken (nu CEBU) på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Lisbeth er involveret i en række forskellige projekter:

mind my mind.jpg
 

Mind My Mind, som er et forskningsprojekt under Psykiatrifonden og Trygfonden. Evidensbaseret manualiseret kognitiv adfærdsterapeutisk samtaleterapi til skolebørn med lettere former for depression, angst og adfærdsforstyrrelser. Lisbeth er medforfatter til manualen, hun træner og underviser nye terapeuter i anvendelse af Mind My Mind, superviserer regionale supervisorer i metoden og deltager i udviklingen af forskningsprojektet fx i forhold fidelity-måling af den terapeutiske indsats.

 

Lisbeth er supervisor for behandlerne, som arbejder i projektet Back2School, CEBU, Psykologisk Institut Aarhus Universitet. I projektet arbejdes der med at få skolevægrende folkeskoleelever tilbage til skolen. Lisbeth har også været med til at gennemlæse og kommentere den aktuelle manual, der arbejdes ud fra i projektet.

 

LIVSKRAFT. En organisation som arbejder med rehabilitering af kræftramte børn, deres søskende og forældre. LIVSKRAFT arrangerer camps og mentorprogrammer, som afvikles med stor hjælp fra frivillige studerende. Lisbeth superviserer de frivillige mentorer i forbindelse med det 9 måneder lange mentorforløb. Se mere om LIVSKRAFT.   

 

Supervision og undervisning

Lisbeth har flere års erfaring med at supervisere læger, psykologer og tværfagligt personale inden for den kognitivt adfærdsterapeutiske metode og opstarter løbende supervisionsgrupper.

Lisbeth superviserer psykologer på vej til at opnå autorisation og specialist-uddannelse både i mindre og større grupper. Hun superviserer i øvrigt tværfagligt personale på større psykiatriske institutioner/bosteder samt institutioner for kriminelle og utilpassede unge. I supervision vægter Lisbeth at lave en klar målsætning og arbejde struktureret med supervisionsprocessen. Lisbeth vægter at ”tale et sprog alle kan forstå” samt at sikre, at supervisionen bliver konkret anvendelig i personalets hverdag.

Lisbeth har afholdt en lang række kurser, undervisningsdage og forløb omkring brug af kognitiv adfærdsterapi i forhold til forskellige problematikker. Hun har været med til at udgive en række forskellige artikler, bogkapitler og bøger og er sammen med Christina Schlander aktuel med bogen "Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og familier", udgivet i 2018 ved Hans Reitzels Forlag.

Se liste over udvalgte publikationer nedenfor.

Lisbeth Jørgensen tilbyder kognitiv adfærdsterapi til

 • voksne
 • børn
 • unge
 • samt familier

Hun har i særlig grad erfaring med at arbejde med mennesker, som er ramt af

 • depression
 • angst
 • stress

Lisbeth lægger vægt på, at udbyttet af samtaleterapi skal være direkte anvendelig i klientens hverdag.     

Cool Kids® – Angstbehandling for børn og unge og deres forældre

Lisbeth har gennem 3 1/2 år (2010-2014) haft fornøjelsen af at arbejde med børn med angstlidelser og deres familier på Forskningsklinikken for Børn og Unge på Aarhus Universitet.

Lisbeth har været med til at udvikle og implementere Cool Kids® angstbehandlingen og været i kontakt med flere hundrede familier, som har modtaget angstbehandling. Lisbeth har desuden skrevet om og undervist i metoden Cool Kids® og superviserer behandlere som ønsker at anvende metoden i deres arbejde.  

Cool Kids® er et yderst effektivt og kortvarigt behandlingsprogram, der afhjælper børns angst og giver forældre konkrete værktøjer til at håndtere barnet og dets angst, så hensigtsmæssigt som muligt. Forløbene kan både foregå i grupper og som individuelle forløb med et enkelt barn og dennes forældre. Læs mere om Cool Kids her

CVR Nummer: 35861149

Udvalgte publikationer

Psykoterapi og psykosociale interventioner. Af Lisbeth Jørgensen & Pia Jeppesen. I Børne- og ungdomspsykiatri. 4. udgave. FADL's forlag. 

Kognitiv Terapi med børn, unge og familier - Redigeret af Lisbeth Jørgensen & Christina Schlander. Hans Reitzels Forlag, 2018.

Behandling af børn med angst – 'Cool kids' - af Lisbeth Jørgensen og Mikael Thastum, Månedsskrift for almen praksis, september 2017

Børn og Angst. En håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet - af Lisbeth Jørgensen, Signe M. Schneevoigt Matthiesen, Mikael Thastum. Dansk Psykologisk Forlag.

Angst hos (for tidligt fødte) børn - af Lisbeth Jørgensen. Livsbladet udgivet af Dansk Præmatur Forening. Nr. 3, 14. årg, december 2013

Professionel kontakt med familier med børn og unge, der lider af angst -  af Signe Schneevoigt-Matthiesen & Lisbeth Jørgensen. I Professionel kontakt i samtalebehandling. Red. af Thomas Iversen og Nicole Rosenberg. Dansk Psykologisk Forlag, 2013.

Om at være forældre til et barn med depression -  af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen, Udgivet af DepressionsForeningen 2012.

Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse - af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen, 28 sider, Udgivet af DepressionsForeningen 2012.

Manual-baseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i Danmark -  af Mikael Thastum, Lisbeth Jørgensen og Irene Lundkvist-Houndoumadi. I Angst hos Børn. Kognitiv adfærdsterapi I teori og praksis.  Red. af Ingrid Leth. Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Findes hos Århus Universitet.

De Deprimerede Unge - af Lisbeth Jørgensen. I Psykolog Nyt, 2010; vol. 64., nr. 5., 19. Marts 2010.

Depressive unge lærer nye tanker og handlinger - Side 38-47 af Lisbeth Jørgensen. I: Et spind af sorte tanker. Om unge og depression. Red. af Per Straarup Søndergaard. Turbine, 2009.