Løst og fast fra Tallinn af Karsten Abel
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Løst og fast fra Tallinn

Af psykolog Karsten Abel. November 2019.

Hvert år bliver der afholdt et MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Forum. I år blev det afholdt i Tallin. Som ved mange andre konferencer består et MINT Forum af mange forskellige workshops, alle med forskellige vinkler på MI og med forskellige udgangspunkter mhp at inddrage MI i psykologisk behandling. Temaerne spænder fra hvordan MINT kan anvendes i sport og organisationer over implementering i mellem østen og MI training for Environmentalist.

På MINT-Forum er der samtidig mulighed for at se og høre ”de store kanoner” (Miller & Rollnick), samt at få nye ideer og perspektiver på MI.

I dette nyhedsbrev vil jeg nævne nogle få at de citater, resultater, områder og overvejelser, som jeg selv fandt meget interessante i løbet af de 3 dage i Tallin.

Bill Miller startede Forummet med et oplæg med navnet ”Do be do be do”. Miller gav et historisk tilbageblik på opstarten og udviklingen af MI, forskningsresultater og tanker for fremtiden. Oplægget omhandlende blandt andet betydningen af at lave (do) MI og at være (be) MI.  

Miller konkluderede, med et smil, at det krævede 10 års øvelse at ”være” MI. Budskabet var h elt overordnet at MI ikke bare er en række teknikker, som f.eks. at lave en reflekterende lytning, en bekræftelse eller spørge uddybende ind til et forandringsudsagn, men at ånden, hvormed vi laver disse teknikker er helt afgørende, og at det mere er måden, vi gør det på end den konkrete teknik, der har betydning for samarbejdet og resultatet.  

Af andre ting som Miller pointerede var, at forskningen tydeligt viser, at MI har en effekt. At MI viser sig at have effekt kommer nok ikke bag på mange til et MINT forum, men det lidt mere spændende i den forskning, som Miller beskrev, var at når MI kombineres med andre retninger, har det en positiv effekt både på MI, men også på den retning, som MI kombineres med.

Et andet spændende forskningsresultat, som Miller refererede til, var, at MI viser sig at have en endnu bedre effekt ved minoritetsgrupper og udsatte grupper end ved normalbefolkningen. Hvad det handler om, var der forskellige hypoteser om, men resultaterne var tydelige og kunne tale for at behandlere/rådgivere/psykologer og andre der arbejder med minoritetsgrupper, ville kunne profitere af at få viden om og erfaring med MI.

En god nyhed fra Miller er at han er i gang med at skrive en bog om terapeutens rolle i behandling, som udkommer i 2020. For både Miller og Rollnick, der også havde et oplæg, var det tydeligt at begge faddere til MI vendte meget tilbage til Carl Rogers ”A Way of Being”, så hvis man er lidt en MI nørd som jeg, så må denne bog genlæses.

Et tredje spændende område var fokus på MI i sport. Dette var både på topprofessionelt niveau, men også på hvordan MI kunne komme ind i træneruddannelser og ud i klubber, så den lokale U12 drenge fodboldtræner også har snust lidt til dele af MI og at det kunne have positiv betydning for måden at coache på i sport.

Hvordan man som træner kan tale motiverende (coache) til sine spillere, og hvordan kan man under kampe bruge MI og bekræftelser - og ikke bare ros (et studie i coaching er ofte når en håndboldtræner tager en timeout). Er der ren styring, finder træner og spiller en løsning sammen eller tager en af spilleren styringen og sætter rammerne. De fleste, der har lidt interesse i håndbold har nok set den tidligere russiske damehåndbold træner Jevgenij Trefilov, der havde sin helt egen måde at motivere på som nok ikke vil betegnes som klassisk MI. Der er endnu ikke kommet en bog på dansk om MI og sport, men på engelsk findes der flere blandt andet ”Coaching Athletes to Be Their Best: Motivational Interviewing in Sports”.

Forummets sidste dag bød på en plenumdiskussion med nogle af pionererne indenfor MINT; Miller, Rollnick, Christina Näsholm og Tom Barth. Tom Barth var bl.a. sammen med Miller med til at udforme MI.

Tom Barth var stærk fortaler for at være endnu mere skarp på, at ikke alt er MI, og at det er vigtigt at fastholde det MI specifikke, således at lytte og stille åbne spørgsmål ikke nødvendigvis er MI.

Hvis man har interesse i MI, kan man finde mere information på den internationale MINT side:

https://motivationalinterviewing.org/

I Danmark har vi en facebook gruppe for interesserede og hver d. 1 onsdag i marts afholder netværket i DK en netværksdag. Gruppen er åben for alle interesserede.

https://www.facebook.com/groups/1831829450436445/

MI i norden har sin egen lille afdeling og afholder også konference kun for de nordiske lande.

https://motivationalinterviewing.org/nordic