Psykolog Monica Trærup
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Monica Trærup

  • Psykolog

  • Cand.psych.

  • Autoriseret af Dansk Psykolognævn. 

  • Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

  • Supervisor godkendt ved DP.

  • Medlem af Dansk Psykolog Forening

  • Selvstændig ApS under CVR- nummer: 32322131

Efteruddannelse
Monica Trærup er autoriseret, specialist & supervisor i psykoterapi/klinisk psykologi indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme. Hun deltaget løbende i kurser og efteruddannelser i 2. generations kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment terapi (ACT), Dialektisk adfærdsterapi, Mindfulness og CFT.

Aktuelt er Monica i gang med mindfulnessuddannelse med henblik på at gennemføre den 2-årige uddannelse i Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).

Arbejdsområder og erfaring
Monica Trærup udbyder kognitiv adfærdsterapi til voksne/par samt børn og unge. Monica Trærup har en bred erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger og psykiatriske lidelser; herunder stress, selvværdsproblematikker, depression, angst, OCD, tics/tourette, ADD/ADHD, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug, bipolare sindslidelse og skizofreni. Monica kom til Kognitiv Terapi Center i 2006. Hun har inden da arbejdet i psykiatrien.

Supervision

Monica har mange års erfaring med at supervisere psykologer, læger og tværfagligt personale indenfor den kognitivt adfærdsterapeutiske metode og opstarter løbende supervisionsgrupper. Ligeledes tilbyder hun personlig udvikling til psykologer i grupper. Monica er supervisor på såvel børn & ungeområdet som voksenområdet. Hun superviserer således også tværfagligt personale på botilbud/institutioner for børn & unge, ligesom miljøbehandler i psykiatrien. Hun har desuden erfaring med implementering af dialektisk adfærdsterapi i forskellige boformer og projekter for mennesker med personlighedsforstyrrelser.

I supervision vægter Monica en struktureret og fokuseret tilgang ved at udarbejde en caseformulering, der giver et tydeligt billede af, hvilke kerneprocesser lige netop denne klients problemstillinger hidrører. Dette med henblik på at identificere, hvilke evidensbaserede metoder og processer, der mest sandsynligt vil udvikle og ændre disse kerneprocesser hos netop denne klient. Således at der gennem supervisionen sikres, at klienterne opnår en fokuseret terapi med reel og langvarig forandring.

Undervisning

Monica har en bred erfaring som underviser i 2. generations Kognitiv adfærdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment terapi) og Dialektisk adfærdsterapi. Monica har siden 2006 undervist såvel psykologer & læger som tværfagligt personale og miljøbehandlere i behandling af depression, angst, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, selvskade og misbrug. Monica lægger i sin undervisning stor vægt på, at undervisningen er tilpasset de enkelte kursisters behov og kliniske målgruppe, således undervisningen er meget praksisnær og let anvendelig i kursisternes hverdag. Monica skræddersyr undervisningsforløb til den konkrete institution og medarbejdernes behov, herunder til bosteder for unge med kriminel adfærd og psykiske problemstillinger, sikrede afdelinger til unge, psykiatriske afdelinger og ambulatorium, socialpsykiatriske afdelinger, familiebehandling mv.

Du er altid velkommen til at kontakte Monica på mt@kognitivudvikling.dk

Publikationer
Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelser - af Monica Trærup & Mette Braad, Kap. 19, I: Kognitiv terapi. Den Nyeste udvikling. Redigeret af Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt, Hans Reitzels Forlag, 2012. 


Kognitiv adfærdsterapi ved tics, herunder Tourette -  Månedskrift for Praksis Lægegerning, (8), 2010.


Speciale: Stress, hjernefunktion & psykiske lidelser med fokus blandt andet på, hvordan kognitiv adfærdsterapi kan være effektiv i forhold til at normalisere stressforårsagede, neurofysiologiske forstyrrelser og sårbarhed.