Monica Trærup
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Monica Trærup

  • Psykolog
  • Cand.psych.
  • Autoriseret af Dansk Psykolognævn. 
  • Specialist & supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening

Efteruddannelse
Monica Trærup er autoriseret, efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi og er godkendt specialist & supervisor i psykoterapi/klinisk psykologi ved Dansk Psykolog Forening. Hun deltager løbende i kurser, supervision, konferencer og workshops indenfor kognitiv adfærdsterapi, herunder ACT. 

Arbejdsområder og erfaring
Monica Trærup udbyder kognitiv adfærdsterapi til voksne/par samt børn og unge. Monica Trærup har en bred erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger og psykiatriske lidelser; herunder sorg & kriser, stress, selvværdsproblematikker, depression, angst  (helbredsangst; panikangst; generaliseret angst; socialfobi; enkelt fobier), OCD/tvangstanker & tvangshandlinger, tics/tourette og trikotillomani, ADD/ADHD, spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og overspisning), personlighedsforstyrrelser, misbrug, bipolare sindslidelse og skizofreni. I forlængelse heraf har Monica Trærup erfaring med parterapi. Herudover superviserer og underviser hun forskellige faggrupper herunder psykologer og læger.
Monica Trærup har tidligere arbejdet i psykiatrien i Herning, hvor hun har opnået en bred erfaring med udredning, psykologiske undersøgelser og behandling af psykiatriske lidelser. Herefter har hun i godt tre år arbejdet på Kognitiv Terapi Center Århus, hvor hun dels har ydet kognitiv terapi til klienter med mange forskellige problemstillinger dels superviseret og undervist forskellige faggrupper i hele landet. Hun har desuden erfaring med implementering af dialektisk adfærdsterapi i forskellige boformer og projekter for mennesker med personlighedsforstyrrelser.

Publikationer
Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelser - af Monica Trærup & Mette Braad, Kap. 19, I: Kognitiv terapi. Den Nyeste udvikling. Redigeret af Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt, Hans Reitzels Forlag, 2012. 


Kognitiv adfærdsterapi ved tics, herunder Tourette -  Månedskrift for Praksis Lægegerning, (8), 2010.


Speciale: Stress, hjernefunktion & psykiske lidelser med fokus blandt andet på, hvordan kognitiv adfærdsterapi kan være effektiv i forhold til at normalisere stressforårsagede, neurofysiologiske forstyrrelser og sårbarhed.