Psykologer
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Christina Schlander

 • Indehaver af Kognitiv Terapi Center Århus
 • Cand. psych.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn 
 • Specialist & supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Ekstern lektor på Århus Universitet, Psykologisk Institut
 • Supervisor i KAT i Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Supervisor i psykoterapi i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Netværkspsykolog for TeamDanmark
   

Christina Schlander har særlig interesse for det komplekse felt og har en bred erfaring indenfor det kliniske område med udgangspunkt i 2. og 3. generations kognitiv adfærdsterapi, herunder compassionfokuseret terapi (CFT).

Se mere her: https://nordic-msc.dk/compassion-summit/ 

Christina underviser og tilbyder supervision - gerne med afsæt i individuelt, udformede læringsplaner.

Christina har erfaring med depression, angst, personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, aggressionsforvaltning og spiseforstyrrelser.

Christina Schlander har rettighederne i Danmark til at benytte det evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske program Aggression Replacement Training ART(R), herunder at uddanne trænere i programmet.

Christina Schlander har været beskæftiget under Århus Amt, med vurdering og behandling af særligt udsatte og sårbare mennesker. Christina Schlander har desuden været tilknyttet privatpraksis siden 1998, bl.a. egen praksis siden 2004.

Publikationer

Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og familier - af Christina Schlander og Lisbeth Jørgensen.Hans Reitzels forlag, 2018.

Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed  - af Christina Schlander. Akademisk Forlag, 2015.

Kognitiv terapi – nyeste udvikling – kapitel 15: Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser. Hans Reitzels Forlag, 2012.

 

Hent CV: Christina Schlander CV 2018.pdf

Læs mere…

Monica Trærup

 • Psykolog
 • Cand.psych.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn. 
 • Specialist & supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening

Efteruddannelse
Monica Trærup er autoriseret, efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi og er godkendt specialist & supervisor i psykoterapi/klinisk psykologi ved Dansk Psykolog Forening. Hun deltager løbende i kurser, supervision, konferencer og workshops indenfor kognitiv adfærdsterapi, herunder ACT. 

Arbejdsområder og erfaring
Monica Trærup udbyder kognitiv adfærdsterapi til voksne/par samt børn og unge. Monica Trærup har en bred erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger og psykiatriske lidelser; herunder sorg & kriser, stress, selvværdsproblematikker, depression, angst  (helbredsangst; panikangst; generaliseret angst; socialfobi; enkelt fobier), OCD/tvangstanker & tvangshandlinger, tics/tourette og trikotillomani, ADD/ADHD, spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og overspisning), personlighedsforstyrrelser, misbrug, bipolare sindslidelse og skizofreni. I forlængelse heraf har Monica Trærup erfaring med parterapi. Herudover superviserer og underviser hun forskellige faggrupper herunder psykologer og læger.
Monica Trærup har tidligere arbejdet i psykiatrien i Herning, hvor hun har opnået en bred erfaring med udredning, psykologiske undersøgelser og behandling af psykiatriske lidelser. Herefter har hun i godt tre år arbejdet på Kognitiv Terapi Center Århus, hvor hun dels har ydet kognitiv terapi til klienter med mange forskellige problemstillinger dels superviseret og undervist forskellige faggrupper i hele landet. Hun har desuden erfaring med implementering af dialektisk adfærdsterapi i forskellige boformer og projekter for mennesker med personlighedsforstyrrelser.

Publikationer
Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelser - af Monica Trærup & Mette Braad, Kap. 19, I: Kognitiv terapi. Den Nyeste udvikling. Redigeret af Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt, Hans Reitzels Forlag, 2012. 


Kognitiv adfærdsterapi ved tics, herunder Tourette -  Månedskrift for Praksis Lægegerning, (8), 2010.


Speciale: Stress, hjernefunktion & psykiske lidelser med fokus blandt andet på, hvordan kognitiv adfærdsterapi kan være effektiv i forhold til at normalisere stressforårsagede, neurofysiologiske forstyrrelser og sårbarhed.

 
Læs mere…

psykolog@karstenabel.dk
Mobil: 61 66 21 89

Karsten Abel

 • Psykolog
 • Cand.psych
 • Autoriseret af Dansk psykolognævn
 • Specialist i Psykoterapi
 • Medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Efteruddannelse
Karsten Abel er efteruddannet i Kognitiv adfærdsterapi og har løbende deltaget i kurser og workshop inden for det kognitive område og M.I. (Motivational Interviewing). Karsten er ligeledes systemisk uddannet coach og certificeret PREP (parforhold) underviser.


Erfaring
Karsten Abel har flere års erfaring med samtaleterapi, coaching, supervision og undervisning inden for det kognitive område. Karsten har ligeledes arbejdet i en Børnerådgivning, hvorfra han har erfaring med unge og familier.

Arbejdsområde og erfaring
Karsten Abel udbyder terapi og coaching til unge og voksne. Foruden samtaleterapi, superviserer og underviser Karsten forskellige faggrupper såsom pædagoger, socialrådgiver, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sagsbehandlere m.fl. indenfor den kognitive teoriramme samt i motivation (Motivational Interviewing). Karsten Abel har bred erfaring med psykiske lidelser som depression, angst (OCD, panikangst, socialfobi og generelt fobier) og spiseforstyrrelser. Han arbejder ligeledes med parterapi, selvværdsproblemer, stress og motivation.
 

 

Læs mere…

Lisbeth Jørgensen

 • Psykolog
 • Cand.psych.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn.
 • Specialist i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening
 • Ekstern lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Arbejdsområder og erfaring

Lisbeth er uddannet cand. psych. Fra Aarhus Universitet i 2004 og har siden opnået erfaring med behandling af mange psykologiske og psykiatriske problemstillinger hos både børn, unge og voksne.

Lisbeth har bl.a. været ansat flere år på Psykiatrisk Hospital i Risskov, ved Ungdomscentret i Aarhus Kommune samt ved Angstklinikken (nu CEBU) på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Lisbeth er involveret i en række forskellige projekter:

mind my mind.jpg

Mind My Mind, som er et forskningsprojekt under Psykiatrifonden og Trygfonden. Evidensbaseret manualiseret kognitiv adfærdsterapeutisk samtaleterapi til skolebørn med lettere former for depression, angst og adfærdsforstyrrelser. Lisbeth er medforfatter til manualen, hun træner og underviser nye terapeuter i anvendelse af Mind My Mind, superviserer regionale supervisorer i metoden og deltager i udviklingen af forskningsprojektet fx i forhold fidelity-måling af den terapeutiske indsats.

Lisbeth er supervisor for behandlerne, som arbejder i projektet Back2School, CEBU, Psykologisk Institut Aarhus Universitet. I projektet arbejdes der med at få skolevægrende folkeskoleelever tilbage til skolen. Lisbeth har også været med til at gennemlæse og kommentere den aktuelle manual, der arbejdes ud fra i projektet.

LIVSKRAFT. En organisation som arbejder med senfølger hos børn og familier til børn, som rammes af cancer. LIVSKRAFT arrangerer camps med henblik på terapeutisk rehabilitering. Disse camps ledes af frivillige studerende, som Lisbeth underviser i forbindelse med, at de skal afvikle camps. Se mere her: https://www.livskraftcenter.dk 

 

Supervision og undervisning

Lisbeth har flere års erfaring med at supervisere læger, psykologer og tværfagligt personale inden for den kognitivt adfærdsterapeutiske metode og opstarter løbende supervisionsgrupper.

Lisbeth superviserer psykologer på vej til at opnå autorisation og specialist-uddannelse både i mindre og større grupper. Hun superviserer i øvrigt tværfagligt personale på større psykiatriske institutioner/bosteder samt institutioner for kriminelle og utilpassede unge. I supervision vægter Lisbeth at lave en klar målsætning og arbejde struktureret med supervisionsprocessen. Lisbeth vægter at ”tale et sprog alle kan forstå” samt at sikre, at supervisionen bliver konkret anvendelig i personalets hverdag.

Lisbeth har afholdt en lang række kurser, undervisningsdage og forløb omkring brug af kognitiv adfærdsterapi i forhold til forskellige problematikker. Hun har været med til at udgive en række forskellige artikler, bogkapitler og bøger og er sammen med Christina Schlander aktuel med bogen "Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og familier", udgivet i 2018 ved Hans Reitzels Forlag.

Se liste over udvalgte publikationer nedenfor.

Lisbeth Jørgensen tilbyder kognitiv adfærdsterapi til

 • voksne
 • børn
 • unge
 • samt familier

Hun har i særlig grad erfaring med at arbejde med mennesker, som er ramt af

 • depression
 • angst
 • stress

Lisbeth lægger vægt på, at udbyttet af samtaleterapi skal være direkte anvendelig i klientens hverdag.     

Cool Kids® – Angstbehandling for børn og unge og deres forældre

Lisbeth har gennem 3 1/2 år (2010-2014) haft fornøjelsen af at arbejde med børn med angstlidelser og deres familier på Forskningsklinikken for Børn og Unge på Aarhus Universitet.

Lisbeth har været med til at udvikle og implementere Cool Kids® angstbehandlingen og været i kontakt med flere hundrede familier, som har modtaget angstbehandling. Lisbeth har desuden skrevet om og undervist i metoden Cool Kids® og superviserer behandlere som ønsker at anvende metoden i deres arbejde.  

Cool Kids® er et yderst effektivt og kortvarigt behandlingsprogram, der afhjælper børns angst og giver forældre konkrete værktøjer til at håndtere barnet og dets angst, så hensigtsmæssigt som muligt. Forløbene kan både foregå i grupper og som individuelle forløb med et enkelt barn og dennes forældre. Læs mere om Cool Kids her

Udvalgte publikationer

Kognitiv Terapi med børn, unge og familier - Redigeret af Lisbeth Jørgensen & Christina Schlander. Hans Reitzels Forlag, 2018.

Behandling af børn med angst – 'Cool kids' - af Lisbeth Jørgensen og Mikael Thastum, Månedsskrift for almen praksis, september 2017

Børn og Angst. En håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet - af Lisbeth Jørgensen, Signe M. Schneevoigt Matthiesen, Mikael Thastum. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN: 978-87-7706-892-8, 2014, 172 sider

Angst hos (for tidligt fødte) børn - af Lisbeth Jørgensen. Livsbladet udgivet af Dansk Præmatur Forening. Nr. 3, 14. årg, december 2013

Professionel kontakt med familier med børn og unge, der lider af angst -  af Signe Schneevoigt-Matthiesen & Lisbeth Jørgensen. I Professionel kontakt i samtalebehandling. Red. af Thomas Iversen og Nicole Rosenberg. Dansk Psykologisk Forlag, 2013.

Om at være forældre til et barn med depression -  af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen, 28 sider, Udgivet af DepressionsForeningen 2012. ISBN 978-87-988308-6-3.

Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse - af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen, 28 sider, udgivet af DepressionsForeningen 2012. ISBN 978-87-988308-7-0

Manual-baseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i Danmark -  af Mikael Thastum, Lisbeth Jørgensen og Irene Lundkvist-Houndoumadi. I Angst hos Børn. Kognitiv adfærdsterapi I teori og praksis.  Red. af Ingrid Leth. Dansk Psykologisk Forlag, 2012

De Deprimerede Unge - af Lisbeth Jørgensen. I Psykolog Nyt, 2010; vol. 64., nr. 5., 19. Marts 2010.

Depressive unge lærer nye tanker og handlinger - Side 38-47 af Lisbeth Jørgensen. I: Et spind af sorte tanker. Om unge og depression. Red. af Per Straarup Søndergaard. Turbine, 2009.

Læs mere…

Hjalti Jónsson

 • Psykolog
 • Cand.psych. 
 • Ph.D
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn. 
 • Ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Efteruddannelse:

Hjalti er trænet og superviseret i Kognitiv adfærdsterapi ved Center for Anxiety Disorders and Trauma, ved Maudsley Hospital i England og har desuden deltaget i flere konferencer, kurser og workshops indenfor Kognitiv adfærdsterapi for Angst, OCD, PTSD, depression, m.m.

Hjalti har ligeledes gennemført den 2 årige efteruddannelse i Compassion Fokuseret Terapi.

Aktuelt er Hjalti ved at gennemføre Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i psykoterapi.

Arbejdsområder og erfaring:

Behandling: Hjalti Jónsson har været ansat flere år på Klinik for OCD og Angstlidelser, på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor han har opnået erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser.

Hjalti har specialiseret sig i kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingen af OCD, angst og traumer og har desuden en bred erfaring med behandlingen af andre psykologiske problemstillinger. Hjalti har en særlig interesse og erfaring med intensiv behandling af OCD.

Supervision og undervisning: Hjalti superviserer og underviser forskellige faggrupper såsom psykologer, læger, samt andet sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Hjalti interesser sig især for kognitiv adfærdsterapi for forskellige problemstillinger med særlig kendskab til kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD, angst og traumer. Hjalti kan desuden tilbyde supervision/sparring ifm forskningsprojekter.

Forskning: Hjalti har planlagt og/eller ledet flere forskningsprojekter, med primær interesse for psykoterapi forskning. Hjalti har bl.a. været med til at implementere og afprøve kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmanual for OCD patienter i voksen Psykiatrien, samt Cool Kids® angstbehandlingsmanual i Børn og unge Psykiatrien og PPR.

Anden relevant erfaring:

 • Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale klinisk retningslinje for OCD
 • Medlem af Uddannelses og Forskningsministeriets Censorkorps for psykologi. 
 • I redaktionen for fagtidsskriftet Nordic Psychology - Taylor and Francis Group
 • Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, University of Reykjavik, Iceland.
 • Honorary research associate at the Institute of Psychiatry, King College London, UK
 • Honorary research associate at the Department of Psychology, University of Bath, UK
 • Reviewer for diverse internationelle fag tidsskrifter (f.eks. Journal of Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, Psychiatric Reasearch).

Publikationer:

Hjalti har udgivet en række forskningsartikler og bogkapitler, primært til fagpersoner:

Kapitler og artikler til fagpersoner:

 • Nissen, J.B & Jonsson, H. (2018) Kognitiv adfærdsterapi ved obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge: I L. Jørgensen  & C. Schlander. Kognitiv Adfærdsterapi for børn, unge og familier. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 • Jónsson, H. (2014). Kognitiv adfærdsmodel for OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Jónsson, H. & Hougaard E. (2014). Virkningen af medicinsk og psykologisk behandling ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Klindt-Bohni, M. Jónsson, H. & Rosenberg, N. (2014). Kognitiv adfærdsterapi ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Hougaard, E., Jonsson, H., Piet, J., Nørr, H. (2013) Hvordan dokumenteres virkningen af psykoterapi. I B. Møhl & M. Kjølbye. Psykoterapiens ABC. Copenhagen, Psykiatrifondens Forlag.
 • Bennedsen, B.E; Jónsson, H; & Klindt-Bohni, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi for OCD: I N. Rosenberg, M. Mørch & M. Arendt. Kognitiv terapi – nyere udvikling – 2. udgave. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 • Arendt, M., Jónsson H, & Hougaard E. (2013). DSM-V. Psykolog Nyt. Vol. 15, s. 10-15
 • Thomsen, A. S. & Jonsson, H. (2013): Diagnostisk udredning af OCD. Best Practice, Vol.

Forskningsartikler:

 • Salkovskis, P.M, Jónsson, H, Carter, N. Tang, N.K.Y., & Moncad, H. (submitted). Problems thinking out of the box? Neuropsychological set shifting and perceived Cognitive Flexibility in Obsessive Compulsive Disorder relative to other anxiety disorders and healthy controls.
 • Jónsson, H., Sørensen, M. J., Arendt, K., & Thastum, M. (2015). The Effectiveness of group cognitive–behavioural treatment for childhood anxiety disorders in community clinics: clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders (in press)
 • Jónsson, H., Kristensen, M., & Arendt, M. (2015). Intensive outpatient cognitive behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 06/2015; DOI:10.1016/j.jocrd.2015.04.004
Læs mere…

tk@kognitiv.dk
Mobil: 61 33 93 24

Tina Krog

 • Psykolog
 • Cand. psych.
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn
 • Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening

Efteruddannelse:

Tina Krog er godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi i 2013 ved Dansk Psykologforening. Hun er efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi (KAT), og er autoriseret af Psykolognævnet i 2007. Hun ligger vægt på at dygtiggøre sig via videreuddannelse og deltagelse i kurser og supervision. Siden specialistgodkendelsen er hun uddannet i Compassionfokuseret terapi (CFT). Hun er medlem af Dansk Psykologforening, og arbejder efter psykologlovens regler om tavshedspligt og etik.

Sygesikring:

Tina Krog har overenskomst med sygesikringen. Ventetiden er ca. 16 uger for en tid med henvisning.

Arbejdsområder:

Tina Krog har en bred erfaring indenfor det kliniske område, de seneste 10 år, som privatpraktiserende psykolog.

Tina har særlig erfaring med behandling af:

 • Arbejdsrelaterede problemstillinger: Stress/udbrændthed - konflikter på arbejdspladsen - arbejdsulykker - opsigelse mm.
 • Depression.
 • Angstlidelser: Panikangst – agorafobi – socialfobi - OCD - generaliseret angst samt simple fobier som slangefobi m.m
 • Kriser: Alvorlig sygdom - problemer i parforholdet - skilsmisse - dødsfald eller alvorlig sygdom hos de nærmeste - trusler på livet eller udsættelse for vold.
 • Livskriser: Flytte hjemmefra - blive forældre - påbegynde uddannelse eller job - pensionering.
 • Selvværdsproblematikker.
 • Problemer med vrede.

Tina Krog arbejder med kognitiv terapi herunder compassionfokuseret terapi. Disse metoder har vist sig at have dokumenteret effekt (evidensbaserede  metoder).

Erhvervserfaring:

Ud over 10 års erfaring som privatpraktiserende psykolog har Tina erfaring indenfor psykiatrien. Hun har således været ansat på Center for Selvmordsforebyggelse og i lokalpsykiatrien, hvor hun har oparbejdet erfaring med kognitiv terapi og udredning af forskellige psykiske lidelser af forskellig sværhedsgrad. Tina har  været ansat i et arbejdsmarkedstilbud under Aarhus Amt, med vurdering og behandling af særligt udsatte og sårbare mennesker. Tina er tidligere uddannet sygeplejerske og har 6 års erfaring indenfor dette fag.

Publikation:

Traume Symtom Checkliste (TSC), en validering og revidering - af Tina Krog & Mette Duel, Psykologisk institut, Aarhus Universitet 2003

  

Læs mere…

Kristian Bech Arendt

 • Psykolog
 • Cand.psych
 • Ph.d. 

Arbejdsområde og erfaring

Kristian er uddannet som psykolog ved Aarhus Universitet i 2011, og har siden beskæftiget sig med det kliniske børne/unge område gennem både forskning og klinisk arbejde ved CEBU - Center for psykologisk behandling til børn og unge (tidligere kaldet Angstklinikken). 

Kristian arbejder primært med børn og unge med emotionelle problemer, men har også terapeutisk erfaring med voksne. Hans arbejde tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Han er specialiseret i angstbehandling af børn og unge, og har arbejdet med Cool Kids/Chilled programmerne siden 2011. Han har også arbejdet med rådgivningsforløb for forældre til børn med angst. Kristian er certificeret Cool Kids behandler, og underviser og superviserer også på Cool Kids certificeringsuddannelsen ved CEBU på Aarhus Universitet.

Kristian har i samarbejde med Mikael Thastum udviklet behandlingsprogrammet Back2School, som er målrettet børn og unge med problematisk skolefravær. Han har undervist og superviseret terapeuter i behandlingsprojektet ved CEBU.

Kristian har i samarbejde med Psykiatrifonden også været med til at udvikle Mind My Mind, som er et evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for lettere former for angst, depression og adfærdsforstyrrelser hos skolebørn. Han uddanner og superviserer terapeuter i Psykiatrifondens behandlingsprojekt.  

Undervisning

Kristian har bred erfaring som underviser og foredragsholder på tværs af forskellige regi i Danmark og ved internationale konferencer. Han har gennem flere år undervist på Aarhus Universitet, specialpsykologuddannelsen og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som underviser på specialistuddannelsen i udredning og behandling af angst hos børn og unge.

Kristian har gennem flere år holdt kurser for forskellige faggrupper (psykologer, læger, pædagoger, lærere) i udredning og behandling af emotionelle lidelser og skolevægring hos børn og unge. Han har ekspertviden om angst hos børn og unge, og var metodekonsulenten bag Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for behandling af angst hos børn og unge.

Med sin forskningsmæssige baggrund lægger Kristian stor vægt på at holde sig opdateret på sit felt, og er fortsat tilknyttet en række forskningsprojekter, bl.a. Mind My Mind, Back2School, Cool Kids særligt rettet unge med socialfobi, Cool Kids særligt rettet børn med autismespektrum forstyrrelser.

Udvalgte Publikationer

Arendt, K. & Jørgensen, L. (2018). Kognitiv adfærdsterapi ved angst. I: Jørgensen, L. & Schlander, C. (red.) Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier. Hans Reitzels Forlag

Arendt, K., Thastum, M. & Hougaard, E. (2015). Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait-list controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 28, 1–13.

Arendt, K., Thastum, M. & Hougaard, E. (2015). Homework Compliance and Cognitive Behaviour Treatment Outcome for Children and Adolescents with Anxiety Disorders. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 44, 2, s. 225-235.

Arendt, K., Hougaard, E. & Thastum, M. (2014). Psychometric Properties of the Child and Parent Versions of Spence Children’s Anxiety Scale in a Danish Community and Clinical Sample. Journal of Anxiety Disorders 28(8), 947–956.

Hudson, J. L. , Keers, R. , Roberts, S. , Coleman, J. R. I. , Breen, G. , Arendt, K. , et al. (2015). Clinical Predictors of Response to Cognitive-Behavioral Therapy in Pediatric Anxiety Disorders: The Genes for Treatment (GxT) Study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54 (6).

Jonsson, H., Thastum, M., Arendt, K., & Sørensen, M. J. (2015). Group cognitive behavioural treatment of youth anxiety in community based clinical practice: Clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders, 35, 9-18.

Thastum, M., Lundkvist-Houndoumadi, I., Arendt, K. B., Stjerneklar, S. & Fishman, D. B. (2016). ″Cool Kids/Chilled Adolescents″: Cognitive-behavioral therapy for youth with anxiety disorders in Denmark. I: Fishmann, D. B., Messer, S. B., Edwards, D. J. A. & Dattilio , F. M. (red.) Case studies within psychotherapy trials : Integrating qualitative and quantitative methods. New York: Oxford University Press, Kap. 3, s. 39-107

Læs mere…