Tina Krog
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

foto på vej

 

tk@kognitiv.dk
Mobil: 61 33 93 24

Tina Krog

- Psykolog

- Cand. psych. autoriseret af Dansk Psykolognævn

- Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

- Medlem af Dansk Psykolog Forening

Arbejdsområder:

Tina Krog har en bred erfaring indenfor det kliniske område, de seneste 10 år, som privatpraktiserende psykolog.

Tina har særlig erfaring med behandling af:

  • Arbejdsrelaterede problemstillinger: Stress/udbrændthed - konflikter på arbejdspladsen - arbejdsulykker - opsigelse mm.
  • Depression.
  • Angstlidelser: Panikangst – agorafobi – socialfobi - OCD - generaliseret angst samt simple fobier som slangefobi m.m
  • Kriser: Alvorlig sygdom - problemer i parforholdet - skilsmisse - dødsfald eller alvorlig sygdom hos de nærmeste - trusler på livet eller udsættelse for vold.
  • Livskriser: Flytte hjemmefra - blive forældre - påbegynde uddannelse eller job - pensionering.
  • Selvværdsproblematikker.
  • Problemer med vrede.

Tina Krog arbejder med kognitiv terapi herunder compassionfokuseret terapi. Disse metoder har vist sig at have dokumenteret effekt (evidensbaserede  metoder).

Efteruddannelse:

Tina Krog er godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi i 2013 ved Dansk Psykologforening. Hun er efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi (KAT), og er autoriseret af Psykolognævnet i 2007. Hun ligger vægt på at dygtiggøre sig via videreuddannelse og deltagelse i kurser og supervision. Siden specialistgodkendelsen er hun uddannet i Compassionfokuseret terapi (CFT). Hun er medlem af Dansk Psykologforening, og arbejder efter psykologlovens regler om tavshedspligt og etik.

Erhvervserfaring:

Ud over 10 års erfaring som privatpraktiserende psykolog har Tina erfaring indenfor psykiatrien. Hun har således været ansat på Center for Selvmordsforebyggelse og i lokalpsykiatrien, hvor hun har oparbejdet erfaring med kognitiv terapi og udredning af forskellige psykiske lidelser af forskellig sværhedsgrad. Tina har  været ansat i et arbejdsmarkedstilbud under Aarhus Amt, med vurdering og behandling af særligt udsatte og sårbare mennesker. Tina er tidligere uddannet sygeplejerske og har 6 års erfaring indenfor dette fag.

Publikation: "Traume Symtom Checkliste (TSC), en validering og revidering". Tina Krog & Mette Duel, Psykologisk institut, Aarhus Universitet 2003