CFT - Compassionfokuseret terapi, compassion, kognitiv, terapi, medfølelse,
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Compassionfokuseret terapi (CFT)

Compassion defineres som: "at være sensitiv over for egen og andres lidelse og at møde denne med et omsorgsfuldt engagement". I CFT arbejder man blandt andet på at reducere lidelse, gennem øget evne til at forstå og berolige sig selv. Vi hindres ofte i at drage omsorg for os selv, da vi let bliver selvkritiske og skamfulde når vi rammes af psykisk lidelse. I et CFT forløb arbejdes der på både at få en bedre forståelse for, hvordan vi menneskers psyke fungerer og på at regulere følelser og øge tolerancen for følelsesmæssigt ubehag. Lidelse er en uundgåelig del af livet; vi rammes af tab, sygdom og andet, der er udenfor vores egen kontrol.   

CFT er særlig rettet mod at facilitere selvomsorg hos klienter, der i udpræget grad har tendens til at opleve skam og selvkritik og som hyppigt belastes af reaktioner fra det urgamle trusselssystem, der rummer angst, vrede og afsky. Høj grad af selvkritik vides i dag at være transdiagnostisk og findes på tværs af diagnoser.

Selvkritik spiller en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer fx angst, depression, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, personlighedsforstyrrelse og PTSD.

CFT har vist sig effektiv hos klienter, der responderer ringere på standard behandling.

Compassionfokuseret terapi har bl.a. rødder i evolutionsteori, tilknytningsteori samt i neurovidenskaben. 

Essensen i compassionfokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andre levende væseners psykiske smerte kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den. 

CFT kan foregå individuelt, som par, familie eller i grupper.