CFT - Compassionfokuseret terapi, compassion, kognitiv, terapi, medfølelse,
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

CFT - Compassionfokuseret terapi

CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi. Compassion er en særlig form for medfølelse og tilgangen kaldes også for medfølelsesfokuseret terapi. CFT er dog praktiseret gennem mindst 30 år og der er megen evidens der støtter tilgangen indenfor behandling af bl.a. depression, angst, spiseforstyrrelser mv.

CFT er særlig rettet mod at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der i udpræget grad har tendens til at opleve skam og selvkritik og som hyppigt belastes af reaktioner fra det urgamle trusselssystem; angst og vrede. Høj grad af selvkritik vides i dag at være transdiagnostisk og findes på tværs af diagnoser.

Selvkritik spiller en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer fx angst, depression, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, personlighedsforstyrrelse og PTSD. Tilgangen har vist sig effektiv hos klienter, der responderer ringere på standard behandling.

Compassionfokuseret terapi har bl.a. rødder i evolutionsteori samt neurovidenskaben. 

Essensen i compassionfokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andre levende væseners psykiske smerte kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den. 

Medfølelse har i over 3000 år været kendt som en af menneskesindets vigtigste og mest karakteristiske egenskaber. Medfølelse bliver opfattet som et vigtigt middel til at regulere og balancere vores følelsessystem, omskiftelige sind og på forholdet til andre mennesker. 
Compassionfokuseret terapi kan anvendes i "ren form" eller i kombination med andre terapeutiske retninger herunder Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). 

Se mere her: https://nordic-msc.dk/compassion-summit/
Se mere her: https://vimeo.com/188875365
Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=VRqI4lxuXAw