fbpx

Litteratur

FORFATTER:
Christina Schlander

TITEL:
Compassionfokuseret terapi – i praksis

ARBEJDSSKEMA:
Link
FORFATTER:
Christina Schlander

TITEL:
Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed

ARBEJDSSKEMA:
Link

FORFATTER:
Christina Schlander, Hjalti Jonsson, Monica Trærup m.fl.

TITEL:
Kognitiv Terapi – Nyeste udvikling

ARBEJDSSKEMA:
Link

FORFATTER:
Kristian Bech Arendt, Christina Schlander, Hjalti Jonsson, Lisbeth Jørgensen m.fl.

TITEL:
Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier

ARBEJDSSKEMA:
Link

andre bøger

Line Kirstine Haupmann og Louise Meldgaard Bruun

 
Bog: Kognitiv Remediering.
 
 

Litteratur til Kognitiv Terapi generelt

FORFATTER:
Nicole Rosenberg, Mikkel Arnt mf.

TITEL:
Kognitiv terapi – nyeste udvikling (2012)
Hans Reitzels Folag.

FORFATTER:
Judith Beck

TITEL:
Cognitive Behavior Therapy – basics and Beyond (2011).
Guilford Press, London

FORFATTER:
Merete M. Mørch, Nicole Rosenberg, Peter Elsass

TITEL:
Kognitive Behandlingsformer (1995)
Hans Reitzels Forlag, ISBN 87-412-3028-0.

FORFATTER:
Paul. M. Salkovskis

TITEL:
Frontiers of Cognitive Therapy (2004)
Guilford Press, London

FORFATTER:
Ivy – Marie Blackburn et al. (eds)

TITEL:
Cognitive Therapy in Action, A Practitioner`s Casebook (1996)
Condor Book, London

FORFATTER:
Miller, W.R.& Rollnick,S.

TITEL:
Motivational Interviewing (2002)
Guilford Press, London New York

FORFATTER:
Merete M. Mørch & Nicole k. Rosenberg (red.)

TITEL:
Kognitiv Terapi – Modeller og Metoder. (2005).
Hans Reitzels Forlag. København

FORFATTER:
Gilbert, P. (ed.)

TITEL:
Compassion (2005)
Routledge. London and N.Y.

FORFATTER:
Gilbert, P. & Leahy, R.L.

TITEL:
The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. (2007)
Routledge. London and N.Y.

FORFATTER:
Leahy, R.L.

TITEL:
Contemporary cognitive therapy. Theory, research and practice. (2004) 
Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
Beck, J. S.

TITEL:
Cognitive therapy for challenging problems.
What to do when the basics don’t work. (2005) 
Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
Rollnick, S., Miller, W.R., Butler, C.C.

TITEL:
Motivational interviewing in health care.(2008)
Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
Eells, T.D. (ed.)

TITEL:
Handbook of psychotherapy case formulation. (2007)
Guilford. N.Y. London.

Litteratur til Kognitiv Terapi ved angst

FORFATTER:
Reitzels Forlag, Kbh 2002 
Esben Hougård et al. (red)

TITEL:
Angst og angstbehandling

Litteratur til Kognitiv Terapi ved depression

FORFATTER:
Newmann, C.F. et al.

TITEL:
Bipolar disorder. 
A cognitive therapy approach. (2002). American Psychological 
Association. Washington, DC.

FORFATTER:
Segal, Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D.

TITEL:
Mindfulness-based cognitive therapy for depression.(2002)
Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
Gilbert, P.

TITEL:
At overvinde depression (2005)

FORFATTER:
Alladin, A.

TITEL:
Handbook of cognitive hypnotherapy for depression. An evidence-based approach.(2007). LWW. Health. Philadelphia, Baltimore, N.Y, London.

Bipolar

FORFATTER:
Newmann, C.F. et al.

TITEL:
Bipolar disorder. 
A cognitive therapy approach. (2002). American Psychological 
Association. Washington, DC.

Kronisk

FORFATTER:
McCullough, J.P.

TITEL:
Treatment for chronic depression.
Cognitive behavioral analyses system of 
psychotherapy.(2000) Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
McCullough, J.P.

TITEL:
Skills training manual for diagnosing and treating chronic depression. Cog.behav. 
ana. Syst. Of psychother. (2001) Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
McCullough, J.P.

TITEL:
Patients manual for CBASP. (2003) Guilford. N.Y.London

FORFATTER:
Moore, R.G. & Garland, A

TITEL:
Cognitive therapy for chronic and persistent depression. (2003) Wiley. Chichester.

Litteratur til Kognitiv Terapi ved personlighedsforstyrrelser

FORFATTER:
Arnoud Arntz og Hannie Van Genderen

TITEL:
Schema Therapy for Borderline Personality Disorder (2009) Wiley-Blackwell.

FORFATTER:
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D. and ass.

TITEL:
Cognitive Therapy of Personality Disorders (2004) Second edition.
Guilford. N.Y. London.

FORFATTER:
Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E.

TITEL:
Schema Therapy. A practitioners guide.(2003) Guilford. N.Y., London

FORFATTER:
Sperry, L

TITEL:
Cognitive behavior therapy of DSM-IV-TR personality disorders. (2006) Routledge. N.Y. London.

FORFATTER:
Kåver, A. & Nilsonne, Å.

TITEL:
Grundbog i dialektisk adfærdsterapi – teori, strategi og teknik. (2004) Dansk Psykologisk Forlag. København.

FORFATTER:
Linehan, M.M.

TITEL:
Manual til dialektisk adfærdsterapi – færdighedstræning. (2004) Dansk Psykologisk Forlag. København.

FORFATTER:
Bateman, A. & Fonagy, P.Linehan, M.M.

TITEL:
Mentalizations-based treatment for borderline personality disorder. (2006) Oxford University Press. Oxford. N.Y.

Litteratur til Kognitiv Terapi ved stress

FORFATTER:
Janne Hertz, Greta Lassen Lund og Morten Vejs Willert

TITEL:
Kognitiv gruppebehandling af stress
(Psykolog Nyt nr. 18 2008)

PDF:
kognitiv_gruppebehandling_af_stress

FORFATTER:
Morten Vejs Willert Ane Marie Thulstrup,  Janne Hertz, Jens Peter Bonde

TITEL:
Changes in stress and coping from a randomized controlled trial of a three-month stress management intervention. (Scand J Work Environ Health 2009;35(2):145-152)

PDF:
changes_in_stress_and_coping

Litteratur til Kognitiv Terapi ved sorg

FORFATTER:
Boelen, P.A., van den Hout, M. & van den Bout, J. (2013).

TITEL:
Prolonged grief disorder.

FORFATTER:
I Stroebe, M.S., Schut, H. & Van den Bout, J. (eds.) (2013).

TITEL:
Cognitive-behavioral theory and therapy.

FORFATTER:
Scientific foundations for health care professionals. s. 221-234. London: Routledge

TITEL:
Complicated grief.

FORFATTER:
Maercker, A., Brewin, C.R., Bryant, R.A. Cloitre, M., Reed, G.M. van Ommeren, M.,  Humayun, A., Jones, L., Kagee, Augusto A.E. Llosa, Rousseau, C.,Somasundaram, D., Souza, R., Suzuki, Y., Weissbecker, I., Wessely, S., First, M.B. & Saxena, S. (2013). 

TITEL:
Proposals for mental disorders specifically associated with stress in the ICD-11. Fra The Lancet, udgave 381, s. 1683-1685.

FORFATTER:
O’Connor, M. (2006). Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 23, 3-8

TITEL:
Sorg som en to-sporet process

FORFATTER:
O’Connor, M. (2010a). A longitudinal study of PTSD in the elderly bereaved: Prevalence and predictors. Aging and Mental Health.14 (6), 670-678.

TITEL:
A longitudinal study of PTSD in the elderly bereaved: Prevalence and predictors. Aging and Mental Health.

FORFATTER:
O’Connor, M., Piet, J., & Hougaard, E. (2013). Mindfulness. DOI 10.1007/s12671-013-0194-x

TITEL:
The effect of mindfulness-based cognitive therapy on depression in elderly bereaved people with loss related distress: a controlled pilot study.

FORFATTER:
Shear, K., Frank, E., Houck, P. R. & Reynolds, C.F. (2005). JAMA, 293, 2601-2608.

TITEL:
Treatment of complicated grief. A randomized controlled trial.

FORFATTER:
Prigerson, H.G., Horowitz, M.J., Jacobs, S.C., Parkes, C.M., Aslan, M., Goodkin, K. et al. (2009), 6, 1-10.

TITEL:
Prolonged Grief Disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11, PLoS Medicine,

FORFATTER:
Stroebe, M.S., Schut, H. & Van den Bout, J. (eds.) (2013).  London: Routledge.

TITEL:
Complicated grief. Scientific foundations for health care professionals

FORFATTER:
Stroebe, M., & Schut, H. (1999).  Death Studies, 197-224.

TITEL:
The dual process model of coping with bereavement: Rationale and description.

Bøger skrevet af vores egne psykologer

Christina Schlander

TITEL:
Compassionfokuseret terapi – i praksis. Forlag: Hans Reitzels forlag (2020)

Arbejdsark:
Bogens arbejdsark kan downloades fra vores hjemmeside under fanen bøger mm.

Link til bogen

TITEL:
Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed. Forlag: Akademisk (2015).

Arbejdsark:
Bogens arbejdsark kan downloades fra vores hjemmeside under fanen bøger mm.

Link til bogen

TITEL:
Kognitiv Terapi Nyeste udvikling.

Kapitel:
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser.

Christina Schlander og Lisbeth Jørgensen

TITEL:
Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier. Forlag: Hans Reitzels forlag (2018).

Arbejdsark:
Bogens arbejdsark kan downloades fra vores hjemmeside under fanen bøger mm.

Link til bogen

Lisbeth Jørgensen

TITEL:
Psykoterapi og psykosocialeinterventioner.

Information:
Af Lisbeth Jørgensen & Pia Jeppesen (2019). I: Thomsen, P., Rask, C.U. & Bilenberg, N. (Red): Børne- og ungdomspsykiatri. 4. udgave. FADL’s forlag.

TITEL:
Børn og angst.

Information:
Lisbeth Jørgensen, Signe M. Schneevoigt Matthiesen og Mikael Thastum. Forlag: Dans Psykologisk Forlag (2014)

TITEL:
Angst hos børn. Kognitiv Terapi i teori og praksis. En håndbog for professionelle.

Kapitel:
Manualbaseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i Danmark.

Information:
Mikael Thastum, Lisbeth Jørgensen og Iren Lundkvist-Houndoumade. Forlag: DAnsk Psykologisk Forlag (2012)

TITEL:
Professionel kontakt i samtalebehandling.

Kapitel:
Professionel kontakt med angstramte børn og deres familier.

Information:
Signe Matthiesen og Lisbeth Jørgensen. Hans Reitzels forlag. (2013).

Monica Trærup

TITEL:
Kognitiv Terapi Nyeste udvikling.

Kapitel:
Dialektisk adfærdsterapi ved borderline og personlighedsforstyrrelser.

Information:
 Forlag: Hans Reitzels forlag.

Hjalti Jönsson

TITEL:
OCD ved sygdom og behandling for behandlere

Kapitel:
Kognitiv adfærdsmodel for OCD.

Information:
-I.B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni Forlag: Gyldendal Akademisk.

TITEL:
OCD ved sygdom og behandling for behandlere

Kapitel:
Virkning af medicinsk og psykologisk behandling ved OCD

Information:
-I.B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni Forlag: Gyldendal Akademisk.

TITEL:
OCD ved sygdom og behandling for behandlere

Kapitel:
Kognitiv Adfærdsterapi ved OCD

Information:
-I.B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni Forlag: Gyldendal Akademisk.

TITEL:
Psykoterapiens ABC

Kapitel:
Hvordan dokumenteres virkningen af psykoterapi

Information:
– I.B. Møhl & M. Kjølbye. Forlag: Psykiatrifondens forlag.

TITEL:
Kognitiv terapi – nyeste udvikling 2. udgave

Kapitel:
Kognitiv Adfærdsterapi for OCD.

Information:
– I.N. Rosenberg, M. Mørch & M. ARendt. Forlag: Hans Reitzels.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.