KAT - Kognitiv Adfærdsterapi
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

KAT Voksen.png

KAT Børn og unge.png

KAT er en terapeutisk, indsigtsgivende metode, der tager sit udgangspunkt i aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Behandler og klient søger, i et nært samarbejde og udfra klientens målsætning, at løse de angivne problemer så effektivt og nænsomt, som muligt. Fokus er tænkningen og adfærden. Vore tanker, vor opfattelse af os selv og andre, har stor betydning for, hvorledes vi føler og handler i vores dagligdag.

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode, hvor behandler, udfra klientens målsætning, tilrettelægger træning, således at klientens sociale kompetence og velvære i sociale sammenhænge øges. Fokus er her adfærden. Ofte vil en kombination af social færdighedstræning og kognitiv adfærdsterapi, hvor der arbejdes med følelser og tanker, være hensigtsmæssig.

Psykoedukation er en betegnelse for undervisning i emner, der omhandler psykisk lidelse, psykiske vanskeligheder, samt behandling heraf. Med udgangspunkt i klientens viden og behov drøftes, såvel aktuel viden på området, som hvorledes man bedst muligt lever med vanskelighederne, kompenserer herfor eller ændrer på sin situation. Fokus er her viden og mestrings-færdigheder. Undervisning kan gælde såvel klienten selv, pårørende, som familier. Psykoedukation indgår som regel, som et delelement, i både kognitiv adfærdsterapi og social færdighedstræning. Centrets psykologer er medlemmer af Dansk Psykologforening og SAKT. 

KAT tværfaglig.png

KAT Misbrug.png

KAT Intro.png