Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årig uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi (voksenområdet) 2019/20 - opstart december 2019

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring, klientkontakt og behandlingsarbejde.
Forudsætninger :
Der optages max. 25% ikke-akademikere.

For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus.

Ansøgning sendes til:
Christina Schlander: cs@kognitiv.dk
Indhold :
Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således du får en grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervisionen (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og fortsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.
For yderligere detaljer se venligst de vedhæftede dokumenter: Beskrivelse samt program.
Varighed :
Teoridelen 1. år: 20 dage inkl. 18 timers supervision.
Supervisionsdelen 2. år: 42 timer. Tidspunkter fastlægges af supervisor.
Teoridelen er opdelt i 5 moduler af 4 dages varighed. Se programmet længere nede i teksten.

Ialt 108 timers teori samt 60 timers supervision

Klokken: 9.00 - 16.00 (sidste dag på modul 5 sluttes der kl. 15.00)

Frokost: 12.00 - 13.00
Underviser :
Psykologerne: Christina Schlander, Monica Trærup, Jens Wraa Laursen, Krista Straarup, Lisbeth Jørgensen, Christian M. Pedersen, Hjalti Jónsson og Karsten Abel.


Alle undervisere er specialister, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks 8 personer, der tilstræbes ideelt en gruppestørrelse på 5-6 deltagere. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.
Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Supervisorer :
Christina Schlander, Lisbeth Jørgensen og Monica Trærup. Alle supervisorer er specialister i psykoterapi, og har mange års erfaring med såvel KAT som de områder de underviser og superviserer i.
Godkendelser :
Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening som en del af specialisering i psykoterapi (KAT, voksenområdet) med:

Specialist i psykoterapi voksen: emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer)
Specialist i sundhedspsykologi voksen: emneområde 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde (90 timer)
Specialist i psykopatologi: emneområde 13.4.4.2.3. Behandling (30 timer + fleksibelt valg)
Alle specialer: emneområde 3.5 Angst og depression (12 timer)

60 timers supervision under emneområde 12.4.4 Supervision
Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Godkendelse for læger:
Speciallægers psykoterapeutiske efteruddannelse skal indeholde: 160 timers teori og 135 timers supervision af terapi. Dertil 60 timers feedback på egen stil og 25 timers supervision af supervision. Der skal desuden skrives en opgave, der principielt kan udgives i et tidskrift.

For læger gælder det, at disse skal tilmelde sig både den 2 årige KAT og den 2 årige CFT for at kunne få tilstrækkeligt med teoretiske timer (min. 160, hvor de to uddannelser tilsammen udgør 192 timer) og supervisionstimer (de to uddannelser giver tilsammen 120 timers supervision), hvor der skal tilkøbes 15 timers supervision til at lægen kan få godkendt sin psykoterapeutiske efteruddannelse (der kræves 135 timers supervision på behandling), samt opgaveskrivning.

Dertil skal der tilkøbes 60 timers supervision med feedback på egen stil, samt 25 timers supervision af supervision. Prisen på gruppesupervision afhænger af gruppestørrelsen.

Copy paste dette link i din browser og læs mere: https://www.dpsnet.dk/uddannelse/psykoterapiuddannlsen/specialistuddannelsen/
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus
Møllestien 52
8000 Århus C
Tlf.: 87 41 60 20
Pris :
Pris: 48.000 kr. inkl. materialer og forplejning.

Modul 1 - 5 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision
Tilmeldingsfrist :
Den 16.10.2019

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller når kurset er lukket for tilmelding hæftes for det fulde gebyr.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander

Indhold

Modul 1:
16-12-2019 - 19-12-2019
Kognitiv adfærdsterapi: Grundmodel og metode
Modul 2:
24-02-2020 - 27-02-2020
Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Modul 3 :
20-04-2020 - 23-04-2020
Kognitiv adfærdsterapi ved angst
Modul 4 :
15-06-2020 - 18-06-2020
Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser
Modul 5 :
24-08-2020 - 27-08-2020
Kognitiv adfærdsterapi ved specifikke lidelser:
Spiseforstyrrelse og misbrug, samt motivationsarbejde.
2. års supervision :
I september 2020 påbegyndes supervisionsdelen på 42 timer (60 timer i alt på uddannelsen).

Grupper og datoerne bliver oplyst på 1. modul på teoridelen
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!