Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årig uddannelse i Compassionfokuseret terapi (B&U området) 2020/21 - opstart august 2020

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring, klientkontakt og behandlingsarbejde.
Forudsætninger :
Uddannelse som psykolog eller læge, eller anden akademisk uddannelse, der svarer til.

Max. 14 deltagere
Indhold :
Vil du være med til at sætte dit præg på CFT´s anvendelse på B&U området, hvor familie- og netværksinddragelse står højt, så er det dig vi leder efter.
CFT er udviklet af Professor Paul Gilbert. CFT er den eneste evolutionære psykoterapeutiske tilgang, der findes. I compassionprocessen styrkes vores evne til at være sensitive over for lidelse hos selv og andre, ligesom færdigheder og engagement i omsorg trænes. I CFT er der fokus på at forstå og imødekomme menneskelige skamreaktioner og selvkritik.
På uddannelsen (90 timers teori) introduceres du til grundmodellerne i CFT, psykoedukation og træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser ud fra et CFT-perspektiv. På uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis. Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, med megen erfaring med CFT. Du vil blandt andet møde to udenlandske undervisere: Mary Wellford, der arbejder i daginstitutioner og skoler, og Michelle Cree, der arbejder med den tidlige tilknytning mellem baby og omsorgsgiver.
Uddannelsen foregår som en række af workshops, da compassion bedst læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring.
Varighed :
Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul) ialt 90 timer

Klokken: 9.00 - 16.00

Frokost: 12.00 - 13.00

Supervision i alt 60 timer.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks. 8 personer, der tilstræbes ideelt en gruppestørrelse på 6 deltagere. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de forskellige grundmodeller og caseformuleringen i CFT, samt at veksle mellem interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og strategier
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion, som tilgang. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Undervisere & supervisorer :
Psykologer:
Christina Schlander, Michelle Cree (UK), Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Mary Welford (UK).
Godkendelser :
Uddannelsen er godkendt hos Dansk Psykolog Forening med:

Psykoterapi med børn og unge: emneområde 12.4.4.2.2.Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer)
+ supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv (60 timer)
Klinisk psykoterapi med børn og unge: emneområde 6.4.4.2.3. Psykoterapeutisk metode (78 timer)
Sundhedspsykologi med børn og unge: emneområde 11.4.4.2.2. Intervention i det kliniske arbejde (90 timer)
Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris m.m :
Pris: 46.000 kr. Inkl. forplejning og materialer

Modul 1 - 7 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision (evt. 3 rater)

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2020

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander. center@kognitiv.dk
Podcast om CFT:
Her finder du et link til en podcast om compassion (CFT) med fokus på børn : https://www.alenkaer.dk/podcast
(kopier linket ind i din browser)

Indhold

Modul 1
31-08-2020 - 02-09-2020
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT): 3. generation.
Modul 2
05-10-2020 - 07-10-2020
Terapeutens færdigheder og terapeutisk proces.
Modul 3
07-12-2020 - 09-12-2020
Tilknytningens betydning for emotionsreguleringssystemernes balance. Mor og baby.
Modul 4
01-02-2021 - 03-02-2021
Compassionfokus på depression og selvkritik
Modul 5
19-04-2021 - 21-04-2021
Compassionfokus på angstbehandling
Modul 6
21-06-2021 - 23-06-2021
Compassionfokus på børn og unge: i familien, skoler og institutioner.
Modul 7
06-09-2021 - 08-09-2021
Compassionfokuseret terapi - fokus på terapeutens stil og behandlingsprocessen.
Supervision
Fortsættelse:

Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januar 2022
Februar 2022
Status
alt optaget

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!