Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kognitiv Terapi Center Aarhus

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årig uddannelse i Compassionfokuseret terapi (B&U området) 2020/21 - opstart februar 2020

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt.
Forudsætninger :
Uddannelse som psykolog eller læge, eller anden akademisk uddannelse, der svarer til.

Max. 12 deltagere
Indhold :
Hovedvægten af uddannelsen lægges på Compassion Focused Therapy (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi.
Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser udfra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis.
Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne.
Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer samt træning i grupper og refleksioner i plenum.
Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.
Varighed :
Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul)

Klokken: 9.00 - 16.00

Frokost: 12.00 - 13.00

Supervision i alt 60 timer.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper på maks. 8 personer, der tilstræbes ideelt en gruppestørrelse på 6 deltagere. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive adfærdsterapeutiske metoder, især CFT interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og kognitive og adfærdsterapetiske strategier, metoder og teknikker
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion, som tilgang samt kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Undervisere & supervisorer :
Psykologer:
Christina Schlander, Michelle Cree (UK), Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Mary Welford (UK).
Godkendelser :
Uddannelsen søges godkendt hos Dansk Psykolog Forening til brug for specialist i:

90 timer i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer). Hovedretning: Kognitiv.

60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv.

Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris m.m :
Pris: 46.000 kr. Inkl. forplejning og materialer

Modul 1 - 7 inkl. i alt 60 timers gruppesupervision (evt. 3 rater)

Tilmeldingsfrist: 17. december 2019

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afbud opkræves 15 % af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander
Mail: cs@kognitiv.dk

Indhold

Modul 1
17-02-2020 - 19-02-2020
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT): 3. generation.
Modul 2
27-04-2020 - 29-04-2020
Terapeutens færdigheder og terapeutisk proces.
Modul 3
08-06-2020 - 10-06-2020
Tilknytningens betydning for emotionsreguleringssystemernes balance. Mor og baby.
Modul 4
31-08-2020 - 02-09-2020
Compassionfokus på depression og selvkritik
Modul 5
05-10-2020 - 07-10-2020
Compassionfokus på angstbehandling
Modul 6
07-12-2020 - 09-12-2020
Compassionfokus på børn og unge: i familien, skoler og institutioner.
Modul 7
01-02-2021 - 03-02-2021
Compassionfokuseret terapi - fokus på terapeutens stil og behandlingsprocessen.
Supervision
Fortsættelse:

Marts 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021
August 2021
Status
ledige pladser
 

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!