Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

2 årig uddannelse i Compassionfokuseret terapi (voksenområdet) 2020-21 - opstart december 2020

Beskrivelse

Målgruppe :
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring, klientkontakt og behandlingsarbejde.
Forudsætninger :
Uddannelse som psykolog eller læge og med mulighed for at have klientforløb under det 2 årige uddannelsesforløb.

Max. 14 deltagere
Indhold :
CFT er udviklet af Professor Paul Gilbert. I compassionprocessen styrkes vores evne til at være sensitive over for lidelse hos selv og andre, ligesom færdigheder og engagement i omsorg trænes. I CFT er der fokus på at forstå og imødekomme menneskelige skamreaktioner og selvkritik. CFT er den eneste evolutionære psykoterapeutiske tilgang, der findes.
På uddannelsen introduceres du til grundmodellerne i CFT, psykoedukation og træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser ud fra et CFT-perspektiv. På uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis. Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, med megen erfaring med CFT. Du vil blandt andet møde to udenlandske undervisere: Professor Deborah Lee, med mere end 25 års erfaring med behandling af traumer og kompleks PTSD og Chris Irons, der blandt andet er kendt for compassionate mind training, og har erfaring med behandling af en lang række af psykiske lidelser. Både Lee og Irons har i samarbejde med Paul Gilbert udviklet mange af de karakteristiske øvelser, der anvendes i CFT. Det danske hold består af Christina Schlander, Krista Straarup, Hjalti Jonsson og Monica Trærup.
Uddannelsen foregår som en række af workshops, da compassion bedst læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring.
Varighed :
Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul) ialt 90 timers teori

Klokken: 9.00 - 16.00

Frokost: 12.00 - 13.00

Supervision i alt 60 timer fordelt over 10 dage.
Supervision :
I alt 60 timer
Supervision foregår i grupper. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende grundmodellerne og caseformuleringen i CFT, samt fleksibelt at integrere interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og strategier
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion som tilgang. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.
Undervisere & supervisorer :
Psykologer:
Christina Schlander, Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK), Dr. Deborah Lee (UK)
Godkendelser :
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening til brug for specialist i:

Specialist i psykoterapi voksen: emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer)
Specialist i Psykopatologi: emneområde 13.4.4.2.3. Behandling (42 timer + fleksibelt valg)
Specialist i Sundhedspsykologi voksen: 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde (90 timer)

60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv.
Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.
Godkendelse for læger:
Speciallægers psykoterapeutiske efteruddannelse skal indeholde: 160 timers teori og 135 timers supervision af terapi. Dertil 60 timers feedback på egen stil og 25 timers supervision af supervision. Der skal desuden skrives en opgave, der principielt kan udgives i et tidskrift.

For læger gælder det, at disse skal tilmelde sig både den 2 årige KAT og den 2 årige CFT for at kunne få tilstrækkeligt med teoretiske timer (min. 160, hvor de to uddannelser tilsammen udgør 192 timer) og supervisionstimer (de to uddannelser giver tilsammen 120 timers supervision), hvor der skal tilkøbes 15 timers supervision til at lægen kan få godkendt sin psykoterapeutiske efteruddannelse (der kræves 135 timers supervision på behandling), samt opgaveskrivning.

Dertil skal der tilkøbes 60 timers supervision med feedback på egen stil, samt 25 timers supervision af supervision. Prisen på gruppesupervision afhænger af gruppestørrelsen.

Copy paste dette link i din browser og læs mere: https://www.dpsnet.dk/uddannelse/psykoterapiuddannlsen/specialistuddannelsen
Sted :
Kognitiv Terapi Center Århus, Møllestien 52, 8000 Århus C
Pris m.m :
Pris 46.000 kr. Inkl. forplejning og materialer

Modul 1 - 7 (90 timers teori) inkl. i alt 60 timers gruppesupervision

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2020

Tilmeldinger prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander. center@kognitiv.dk

Indhold

Modul 1
16-12-2020 - 18-12-2020
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT): grundmodeller og træningsmetoder
Modul 2
08-02-2021 - 10-02-2021
Terapeutens færdigheder og terapeutisk proces i CFT.
Modul 3
12-04-2021 - 14-04-2021
Compassionfokus på angst. Metoder til eksponering, adfærdseksperimenter, samt problemløsning.
Modul 4
14-06-2021 - 16-06-2021
Compassionfokus på traumer og kompleks PTSD. Særligt fokus på skamrelaterede traumer.
Modul 5
30-08-2021 - 01-09-2021
Compassionfokus på bipolarlidelse & spiseforstyrelser. Særligt fokus på bias i forhold til positive emotioner og social ranksystem.
Modul 6
10-11-2021 - 12-11-2021
Compassionfokus på depression. Særligt fokus på de mange variationer inden for syndromet depression.
Modul 7
10-01-2022 - 12-01-2022
Compassionfokuseret terapi - fokus på terapeutens egen trivsel og håndtering af behandlingsprocessen.
Supervision
fortsættelse fra februar 2022
Status
alt optaget

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!