Kognitiv Terapi Center Aarhus - Uddannelse, kurser og supervision
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne. 2. dage: 30. nov. og 1. dec. 2020

Beskrivelse

Målgruppe:
Psykologer og læger.
Der optages max. 25% ikke-akademikerer (send forespørgsel til center@kognitiv.dk)
Mål:
De fleste mennesker vil opleve at miste en eller flere de har kær. Sorg, savn og længsel er uundgåelig, men opleves og kommer til udtryk på mange forskellige måder.
Formålet med dette kursus er, at du tilegner dig teoretisk og empirisk viden om naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne med henblik på identificering af komplicerede sorgreaktioner og efterfølgende intervention. Herunder differentiel diagnostik bl.a. i forhold til PTSD, andre stresstilstande og depression.

Læringsmål:
Du vil på kurset blive introduceret til nyere og ældre sorgteori, centrale empiriske fund i forhold til naturlige og komplicerede sorgreaktioner, anerkendte metoder til identificering af komplicerede sorgreaktioner og veldokumenterede interventionsformer i forhold til komplicerede sorgreaktioner.

Herved får du kendskab til og får afprøvet færdigheder i:
-at kunne identificere og skelne mellem naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos voksne
-at kunne adskille komplicerede sorgreaktioner ift. andre relevante diagnoser/tilstande
-at kunne udvælge og anvende screeninginstrumenter til at identificere forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner med henblik på diagnosticering og intervention
-at tilrettelægge relevante metoder til behandling af komplicerede sorgreaktioner blandt andet ved udformning af dit eget bud på en skitse for en behandlingsprotokol for kompliceret sorg

Du får kompetence i at:
forholde dig kritisk til forskellige teoretiske og praktiske perspektiver på sorg.
Temaer i kurset:
-Sorgteori gennem tiden
-Naturlig og kompliceret sorg
-Tosporsmodellen for coping med tab
-Screening for kompliceret sorg
-Vedvarende Sorgforstyrrelse/Prolonged Grief Disorder
-Differential diagnoser - Vedvarende Sorgforstyrrelse ift. PTSD, andre stress tilstande, depression
-Psykologisk behandling af kompliceret sorg
Form:
Kurset er tilrettelagt med en blanding af kortere og længere oplæg kombineret med cases, øvelser, gruppearbejde og diskussion i plenum. Kurset er erfaringsbaseret og kræver derfor aktiv deltagelse fra kursisternes side.
Forberedelse:
For at kunne leve op til kursets læringsmål, skal du inden kurset læse de 3 angivne artikler/kapitler nedenfor og hvis muligt forberede 2 cases, hvor du i dit professionelle liv har været i berøring med kompliceret sorg, samt 1 eller flere eksempler på mere naturlige sorgreaktioner.
Kapitlerne sendes 3 uger før opstart.
Efter kurset:
Du skal efter kurset arbejde videre på en overordnet skitse for et eget bud på en behandlingsprotokol for kompliceret sorg, eventuelt som en behandlingsplan for en konkret, nuværende case fra dit daglige arbejde. Dette arbejde påbegyndes under kurset. Skitsen skal senest 2 uger efter kurset indsendes til underviseren. Samtlige skitser anonymiseres og sendes som et samlet dokument til hele holdet.
Tidspunkt:
D. 30.november & 1. december 2020 begge dage fra 9.00-16.00 (inklusiv 1 times frokost).
Underviser:
Maja O’Connor, Cand. Psych. Aut., Ph.d. Adjunkt ved Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS). Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Godkendelse
Godkendt til:
Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.4., 12 timer.
Litteratur:
Litteratur
1. Stroebe, M.S. & Schut, H. (2001). Models of coping with bereavement: A review. In: Stroebe MS, Hansson RO, editors. Handbook of bereavement research: Consequences, coping, and care. p. 375-403. Washington: American Psychological Association.
Kapitlet omhandler en redegørelse for og diskussion af en teoretisk tosporsmodel for coping med interpersonelle tab. Rationalet bag Topsorsmodellen samt hvordan den bridrager til den eksisterende litteratur på feltet diskuteres.

2. Shear, K., Frank, E., Houck, P.R. & Reynolds, C.F. (2005). Treatment of complicated grief. A randomized controlled trial. JAMA, 293, 2601-08
Artiklen omhandler et randomiseret, kontrolleret studie, der sammenligner effekten af interpersonel terapi med effekten af et interventionsprogram særligt udviklet til behandling af kompliceret sorg hos efterladte med komplicerede sorgreaktioner. Tosporsmodellen der er beskrevet i den første artikel indgår både som referenceramme og terapeutisk værktøj i dette program.

3. Wittouck, C., Van Autreve, S., De Jaegere, E., Portzky, G., & van Heeringen, K. (2011). The prevention and treatment of complicated grief: A meta-analysis. Clin Psychol Rev. 31(1):69-78.
Denne artikel opsummerer relevante effektstudier af psykologisk forebyggelse og behandling af kompliceret sorg.

4. Eventuel supplerende læsning: Guldin, M. (2014). Tab og sorg. En grundbog for professionelle. Kbh.: Hans Reitzels.

5. Lundorff et al..(2017)
Pris:
3700 kr inklusiv forplejning og materialer
Sted :
Center for Compassionfokuseret Terapi, Vestergade 48K, 8000 Aarhus C.
Tilmeldingsfrist:
Den 30. oktober 2020.

Max. 16 deltagere.
Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Kursusansvarlig:
Christina Schlander
Henvendelse: center@kognitiv.dk

Indhold

2 dage:
30-11-2020 - 01-12-2020
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser, kurser og supervision

Kognitiv Terapi Center Århus har en lang række af uddannelser og kurser til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværprofessionelt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser og uddannelser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder. Vi hjælper med at sikre implementeringen, således denne kan anvendes direkte i praksis. 

Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer.

Vi har desuden velbesøgte uddannelser i compassionfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).    

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes specifikke professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller borgere.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere enten KAT, CFT eller ACT som metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!