Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi Af Monica Trærup
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi

Af psykolog Monica TrærupOktober 2019.

Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi repræsenterer en nyere udvikling i kognitiv adfærdsterapi (KAT) med et skift fra syndrombaseret diagnostik og manualiseret behandling til en transdiagnostisk og procesbaseret tilgang i terapien. Bogen ”Process-Based CBT. The Science and Core Clinical Competencies of Cognitive Behavioral Therapy” (2018) redigeret af Steven C. Hayes & Stefan G. Hofmann, integrerer 2. generations KAT med de forskellige grene fra 3. generations KAT i denne transdiagnostiske og procesbaserede terapi.

Der argumenteres i bogen for, at de problemstillinger klienterne kommer med hovedsageligt hidrører fra forskellige evidensbaserede kerneprocesser, der kan ses på tværs af flere forskellige diagnoser og psykiske problemstillinger. I overensstemmelse hermed går mange kognitive adfærdsterapeutiske interventioner igen på tværs af forskellige diagnoser, fx at klienten trænes i at undersøge, hvilke tanker der er hjælpsomme at lytte til, træning af færdigheder til følelseshåndtering, eksponering mv.  Bogens forfattere taler derfor for et skift fra den syndrombaserede diagnostik og deraf følgende diagnosespecifikke manualiserede KAT behandlingsforløb, og hen imod en mere individuel, fleksibel og pragmatisk tilgang. Der argumenteres for, at der udarbejdes en individuel caseformulering, der tydeliggør, hvilke evidensbaserede kerneprocesser, den enkelte klients problemstillinger hidrører. Således at de evidensbaserede terapeutiske interventioner kan målrettes netop disse kerneprocesser.

 

Transdiagnostiske kerneprocesser

Bogens forfattere understreger, at de endnu ikke har et entydigt og endegyldigt svar på disse kerneprocesser. De diskuterer og sandsynliggør dog forskellige evidensbaserede kerneprocesser, herunder blandt andre kognitive-, adfærdsmæssige-, emotionelle-, neurobiologiske- og evolutionære kerneprocesser.

Således redegøres der i bogen eksempelvis for, at de emotionelle kerneprocesser, som mange menneskers problemstillinger hidrører, kendetegnes ved en ufleksibel og kontekst-uafhængig følelsesprocessering, samt en følelsesregulering karakteriseret ved følelsesmæssig undgåelse, følelsesmæssig undertrykkelse og rumination.

I forhold til de kognitive kerneprocesser, argumenteres der for en funktionel-kognitiv forståelsesramme, der vil kunne samle 2. generations KAT og 3. generations KATs forståelse af de kognitive kerneprocesser. Forfatterne redegør således for at 2. generations KAT og 3. generations KATs forståelse af de kognitive kerneprocesser ikke skal ses som værende gensidige udelukkende, men at de derimod må anses som værende udtryk for forskellige videnskabsfilosofiske antagelser om lignende psykologiske begivenheder. Forfatterne konkluderer, at de kognitive kerneprocesser kan forstås ud fra et funktionelt-kognitivt perspektiv, der involverer både komplekse kognitive handlinger i kontekstuelle relationer, og informationsbearbejdning der medierer disse kontekstuelle adfærdsrelationer.

 

Evidensbaserede interventioner

Steven C. Hayes & Stefan G. Hofmann tager i bogen afstand fra, at evidensbaserede interventioner fortsat udvikler sig under et utal af specifikke navngivne behandlinger (fx EMDR, DBT, CPT etc.). De finder det i stedet relevant, at man navngiver veludviklede teoretiske modeller, men afholder sig fra at adskille evidensbaserede interventioner som værende særskilte behandlingsformer. Den procesbaserede kognitive adfærdsterapi vægter evidensbaserede interventioner, der er forbundet til de ovenstående transdiagnostiske kerneprocesser. Således argumenteres der i bogen for, at målet er at lære, hvilke biopsykosociale kerneprocesser skal være i fokus hos denne specifikke klient med dette givne mål, i denne givne situation - og dertil identificere, hvilke evidensbaserede metoder og processer, der mest sandsynligt vil udvikle og ændre disse kerneprocesser. Der argumenteres således for en meget struktureret tilgang, der sikrer at klienterne opnår en fokuseret terapi med reel og langvarig forandring. Bogen leverer her en omfattende gennemgang og et godt overblik over KATs evidensbaserede kernekompetencer, centrale metoder og processer. Bogen integrerer metoder og interventioner på tværs af mange syndromer og behandlingsmodeller. Der gennemgås såvel interventioner fra 2. generations KAT som fra 3. generations KAT (f.eks. eksponering, adfærdsaktivering, problemløsning, krisehåndtering, nuancering af kerneantagelser, defusion, mindfulness, værdiarbejde, motivationsarbejde, følelsesregulering, relationsfærdigheder, og psykologisk accept). I bogen redegøres der for helt konkrete metoder til at arbejde med de forskellige kerneprocesser, fx nedenstående kolonneskema til at arbejde med følelsesregulering:

monica nyhedsbrev.jpg

Gengivet frit efter: “Emotion regulation map” fra Coping and emotion regulation af Aldao A. & Plate, A., Kap.16, I: Process-Based CBT. Redigeret af Hayes, S. & Hofmann, S., 2018.

Bogen ”Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi” giver dermed såvel en grundlæggende forståelse af kerneprocesserne i KAT, som en omfattende gennemgang og et godt overblik over KATs evidensbaserede interventioner, metoder og processer. Bogen udgør dermed et samlende overblik over den kognitive adfærdsterapi i dag - og et spændende kig ind i fremtidens evidensbaserede psykoterapi.