Kognitiv Terapi Center Århus Kurser
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Psykologer og Læger

Tværfagligt personale

KAT

Kognitiv
Adfærdsterapi

CFT

Compassionfokuseret terapi

ACT

Acceptance and Commitment

Øvrige kurser

Specialistkurser
og Workshops

Supervision

Supervisionsforløb og
personlig udvikling

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kursus for tværfagligt personale - Opstart november 2020

Beskrivelse

Indhold :
Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med de 6 kerneprocesser i ACT. Flere og flere bruger ACT metoder i enten kombination med andre metoder eller udelukkende. På dette kursus vil I blive indført i de 6 kerneprocesser og gennem øvelser træne metoder, således I vil opnå nogle første håndserfaringer med ACT, I kan omsætte til praksis.
Form :
ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Ligeledes vil du mellem modulerne træne færdigheder ved at integrere dem ifht. dit eget liv og arbejdsliv med klienter.
Udbytte :
Efter kurset vil du være i stand til, ud fra ACT forståelsen, at lave en vurdering af din klient og en behandlingsplanlægning herudfra. Du vil på en enkelt måde kunne formidle til klienten, hvad man arbejder hen mod i ACT, ligesom du vil kunne arbejde med at fremme følelsesmæssig accept, defusion, nærvær i nuet og værdibaserede engagerede handlinger (se uddybelse i nedenstående program)
Målgruppe :
Psykologer, læger, pædagoger, sygeplejersker, lærer, socialrådgivere, ergoterapeuter og andet tværfagligt personale.
Undervisere :
Psykologerne Karsten Abel og Monica Trærup vil på skift varetage indførelsen i ACT
Varighed :
4 moduler af 2 dage. I alt 8 dage.
Kl. 9.00 til 15.00 hver dag
Litteratur :
Anbefalet litteratur: ”ACT i teori og praksis” Russ Harris.
Pris :
12.000 kr. + moms inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 01.11.2020

Tilmeldingen er personlig og bindende
Kursusansvarlig:
Monica Trærup Mail: mt@kognitivudvikling.dk
Karsten Abel. Mail: psykolog@karstenabel.dk

Indhold

Modul 1 :
12-11-2020 - 13-11-2020
Introduktionsuddannelse i ACT. De 6 kerneprocesser. Teoretiske grundlag for ACT.
Modul 2 :
10-12-2020 - 11-12-2020
Formidling af ACT til klienten. Defusion.
Modul 3 :
04-01-2021 - 05-01-2021
Nærvær i nuet. Selvet som kontekst.
Modul 4 :
04-02-2021 - 05-02-2021
Værdier og engagerede handlinger.
Status
Lukket for tilmelding

Videreuddannelser og kurser

Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale.

Vi udarbejder ligeledes kurser, der er specialtilrettelagt til intitutioner og behandlingsenheder.
Kontakt center@kognitiv.dk for tilbud på specielt udviklede kurser til Jeres institution.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret og virkningsfuld til behandling af en række lidelser og problemer: Depression, angst, misbrug m.f..

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen at KAT benyttes ved angstlidelser, depression og aggressionsforvaltning.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. 

Supervision

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret professionsudvikling og udøvelse. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens patienter, klienter eller kunder.

Kognitiv Terapi Center Århus tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere, ledere mv., der ønsker at implementere den kognitive metode i deres praksis

Anmeldelser af vores kurser

Har du lyst til at læse anmeldelser af vores kurser, fra nogle af vores kursister, så klik her!