Behandling
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Behandlingsmetoder

I behandlingsafdelingen anvendes primært Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), herunder Compassionfokuseret Terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ofte vil metoderne anvendes i kombination. Der arbejdes også med andre vidensbaserede metoder afhængig af problemets art. Se evt. under metoder for beskrivelse af terapiformer.

Der tilbydes behandling af voksne, unge og børn, såvel individuelt, som i grupper. De individuelle forløb vil være af varierende længde, efter nærmere aftale, mens gruppeforløbene, som regel vil være fastlagt på forhånd.

Hvis du ønsker at komme i terapi eller behandling er du velkommen til at kontakte sekretariatet enten på telefon: 29 92 60 20 eller på email: center@kognitiv.dk.

Ved henvendelse vil du blive bedt om at oplyse navn, alder, adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse. Desuden er det en hjælp, hvis du kan give nogle stikord om, hvad der er årsagen til din henvendelse. Herunder om du er i anden behandling, evt. medicinering og andre relevante oplysninger.
Dine data vil naturligvis blive behandlet med største fortrolighed.

Man er selvfølgelig velkommen til at lave forespørgsler på andres vegne (familie, pårørende m.m.), men hvis personen er myndig, vil vi som hovedregel bede om, at han eller hun selv henvender sig i forhold til at indtræde i et forløb.   

Som regel har vi en ventetid, som vi opdaterer hver uge. Denne ventetid er et skøn, da det ikke er muligt præcist at forudsige, hvornår klienter træder ud af behandling.

Når en af centrets psykologer kan se, at der er mulighed for at starte et nyt forløb, vil du blive indkaldt med en tid til en forsamtale. Du bliver bedt om at bekræfte denne indkaldelse.

Det er muligt at ændre sin tid eller melde afbud indtil 24 timer før mødetidspunktet. Ved senere afbud opkræver vi det fulde beløb.

Du kan evt. søge en  bevilling fra kommunen. Ansøgning om en sådan bevilling sker gennem forespørgsel hos en sagsbehandler i din kommunen.