Psykolog Kristian Bech Arendt
Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Kristian Bech Arendt

  • Psykolog
  • Cand.psych
  • Ph.d. 

Arbejdsområde og erfaring

Kristian er uddannet som psykolog ved Aarhus Universitet i 2011, og har siden beskæftiget sig med det kliniske børne/unge område gennem både forskning og klinisk arbejde ved CEBU - Center for psykologisk behandling til børn og unge (tidligere kaldet Angstklinikken). 

Kristian arbejder primært med børn og unge med emotionelle problemer, men har også terapeutisk erfaring med voksne. Hans arbejde tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Han er specialiseret i angstbehandling af børn og unge, og har arbejdet med Cool Kids/Chilled programmerne siden 2011. Han har også arbejdet med rådgivningsforløb for forældre til børn med angst. Kristian er certificeret Cool Kids behandler, og underviser og superviserer også på Cool Kids certificeringsuddannelsen ved CEBU på Aarhus Universitet.

Kristian har i samarbejde med Mikael Thastum udviklet behandlingsprogrammet Back2School, som er målrettet børn og unge med problematisk skolefravær. Han har undervist og superviseret terapeuter i behandlingsprojektet ved CEBU.

Kristian har i samarbejde med Psykiatrifonden også været med til at udvikle Mind My Mind, som er et evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for lettere former for angst, depression og adfærdsforstyrrelser hos skolebørn. Han uddanner og superviserer terapeuter i Psykiatrifondens behandlingsprojekt.  

Undervisning

Kristian har bred erfaring som underviser og foredragsholder på tværs af forskellige regi i Danmark og ved internationale konferencer. Han har gennem flere år undervist på Aarhus Universitet, specialpsykologuddannelsen og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som underviser på specialistuddannelsen i udredning og behandling af angst hos børn og unge.

Kristian har gennem flere år holdt kurser for forskellige faggrupper (psykologer, læger, pædagoger, lærere) i udredning og behandling af emotionelle lidelser og skolevægring hos børn og unge. Han har ekspertviden om angst hos børn og unge, og var metodekonsulenten bag Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for behandling af angst hos børn og unge.

Med sin forskningsmæssige baggrund lægger Kristian stor vægt på at holde sig opdateret på sit felt, og er fortsat tilknyttet en række forskningsprojekter, bl.a. Mind My Mind, Back2School, Cool Kids særligt rettet unge med socialfobi, Cool Kids særligt rettet børn med autismespektrum forstyrrelser.

Udvalgte Publikationer

Arendt, K. & Jørgensen, L. (2018). Kognitiv adfærdsterapi ved angst. I: Jørgensen, L. & Schlander, C. (red.) Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier. Hans Reitzels Forlag

Arendt, K., Thastum, M. & Hougaard, E. (2015). Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait-list controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 28, 1–13.

Arendt, K., Thastum, M. & Hougaard, E. (2015). Homework Compliance and Cognitive Behaviour Treatment Outcome for Children and Adolescents with Anxiety Disorders. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 44, 2, s. 225-235.

Arendt, K., Hougaard, E. & Thastum, M. (2014). Psychometric Properties of the Child and Parent Versions of Spence Children’s Anxiety Scale in a Danish Community and Clinical Sample. Journal of Anxiety Disorders 28(8), 947–956.

Hudson, J. L. , Keers, R. , Roberts, S. , Coleman, J. R. I. , Breen, G. , Arendt, K. , et al. (2015). Clinical Predictors of Response to Cognitive-Behavioral Therapy in Pediatric Anxiety Disorders: The Genes for Treatment (GxT) Study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54 (6).

Jonsson, H., Thastum, M., Arendt, K., & Sørensen, M. J. (2015). Group cognitive behavioural treatment of youth anxiety in community based clinical practice: Clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders, 35, 9-18.

Thastum, M., Lundkvist-Houndoumadi, I., Arendt, K. B., Stjerneklar, S. & Fishman, D. B. (2016). ″Cool Kids/Chilled Adolescents″: Cognitive-behavioral therapy for youth with anxiety disorders in Denmark. I: Fishmann, D. B., Messer, S. B., Edwards, D. J. A. & Dattilio , F. M. (red.) Case studies within psychotherapy trials : Integrating qualitative and quantitative methods. New York: Oxford University Press, Kap. 3, s. 39-107